43. STORMHATT. Mycket giftig!

Aconitum napellus

Smärtstillande, verksamma alkaloider som använts i drog gavs i mycket små doser mot nervsjukdomar, luftvägsinfektioner och som allmänt febernedsättande.

Läs mer på Wikipedia!