Stafsäter skylt Nr:3 Örebro

Här låg torpet Örebro mellan åren 1790 – 1881. Torpet är förmodligen äldre fast dokumentation saknas. Örebro var dagsverkstorp till Stafsäter. Den sist boende var skogvaktaren Nils Johan Nilsson.        

Skylten är uppsatt av Stafsäter Egendom i samarbete med Wist Hembygdsförening.