Stafsäter skylt Nr:5 Danielstorp

Här låg torpet Danielstorp mellan åren 1748 – 1920. Torpet var dagsverkstorp till Persbo. Den siste boende var Adolf Fredrik Wiström som flyttade till Andersbo 1920.             

Skylten är uppsatt av Stafsäter Egendom i samarbete med Wist Hembygdsförening.