Skrock och Sägner

 

Eskils ek

Eskils ek är ett välkänt träd för nästan alla som bor i Vists socken. Trädet står invid vägen mellan kyrkan och Sturefors gård. För de flesta är väl Eskils ek den trädruin som åskan slagit ned i men några menar att det är en betydligt friskare ek strax intill.

 

Käringberget
Vid sydöstra stranden av sjön Erlången ligger ett bergsparti som kallas Käringberget. Sagan säger att namnet kommit till därav att en hård man tvingat eller narrat sin blinda hustru att hoppa ut från berget där det stupar lodrätt i sjön, i det han sagt till henne att hoppa duktigt, ty här var ett stort dike i vägen. Riktigheten i sagan får man väl sätta tro till efter behag. Namnet tycker jag osökt visar bort mot de mörka tiderna med häxor och deras hemska avrättningar.

Avskrivet ur Edvin i Stohagens minnen i oktober 2000.

 

Torpare Franssons avtal med "hornper"
En berättelse om ett jaktavtal med "hornper" nedskriven av Nils Sjöberth.

 

Spökstenen vid Döslätten
En berättelse om spökstenen vid Döslätten, den gamla begravningsplatsen från pesten 1710, nedtecknad av Nils Sjöberth.

 

Niskotaberget - Skogbostenen

Ur Lindqvist: Bjärka-Säby Ortnamn

 

Grusad lycka

Berättelse, upptecknad efter en sägen af Filius Rusticus.

Ur Östgöten 1881-06-01.