Gårdar, arrendegårdar, torp och lägenheter

 

Fördelning av torpen i nedanstående förteckning på gård respektive arrendegård  är bara att betrakta som en lägesangivelse. Torpare och arrendatorer betalade båda sin "hyra" (i form av arbete eller produkter) till huvudgårdens ägare och det fanns alltså ingen ekonomisk relation mellan torpare och arrendator.

 

Gård Arrendegård Torp och andra bostäder Anm
Bjärka-Säby Fiskarstugan, Gatan, Hjelmstugan,  Klementstorp, Klint, Kränsbo, Kullen, Landamäre, Lilla Hagen, Högmo, Sadelmakaretorpet, Stora Hagen, Storängen
Torpa by:
Mellangården, Sörgården, Norrgården, Grindstugan, Nyboda, Topahemmet, backstugan Smedstugan
Bomanstorp, Brommetorp, Dunderhult, Gatstugan, Hybbeln, Häradssveden, Kolbotten (Herrstorp), Lilla Tjugumålen, Lugnet, Löten, Mosshult, Mumsmålen, Nydal, Nysätter, Smedstorp, Stora Tjugumålen1, Stora Tjugmålen2, Stensätter, Tomta
Banketorp
Barkesved
Berget (soldattorp nr 26)
Björksätter Hybbeln, Kottsätter
Bostorp Bomtorpet (grenadjärtorp nr 32), Hagstugan, Hagsätter, Nybygget
  Brommetorp    
Cedersberg (Djursberg)?
Cedersbergs glasbruk Fiskarstugan, Knaggelsten, Skojarstugan, Skyttetorpet
Dala
Fallemo Gräshorva, Lilla Fallemo 
Göttorp Berget (soldattorp nr 30)
Gunnarsbo
Hovetorp Bäck, Gruvstugan, Solbacken, Solberga, St Långnäs
Hållingstorp Pinnerum, Sadelmakartorpet
Hästemo
Joelstorp?
Jordstorp
Karsnäs Fredriksberg, LorstuganGrindstugan
Kringstorp Berglund, Borrtorp (soldattorp nr 27)Eketorp, Lilla Tolemålen, Lilla Tolstorp, Lövhagen, Tholstorp, Röksbro, Stensätter, Tolemålen
Labbenäs Sparrvik
Mårdstorp
Mörketorp
Ringetorp
Ringsnäs
Skälstorp Eriksberg, Humpen, Lindetorpet, Lundstugan, Stjärnstugan
Wässentorp Hultet, Skräddarestugan, Västra Lund (soldattorp nr 20)
Åkroken
Åndebäck Jubäck, Kärr, Lillsätter
Dalshult Fagerhult
Ebbetorp
Gasarp
Gattorp Björkholmen
Kyrkan Seltorp Ekliden (se även Sture Preberts anteckningar)
Komministerbostaden Nordanbacken Isaksberg, Klockarängen,  Ulriksdal,
Rävantomta Björkelund, Filbacken, Skrinhult, Prästgårds Kjällsätter
Markustorp Brinken jt, Brinken rt, Ekelund, Haganäs, Kammarbo, Korsbäcken, Lilla Brommetorp (Mossen), Sjöberget, Sveden, Västra Sjöändan, Östra Sjöändan.
Skogs by Adolfsborg (Hamralid), Frimanshemmet, Gärdet, Hamra, Hamradal, Hamralund, Paradis (soldattorp nr 21), Skogshall, Snarbygget, Sparrvik, Vallmo
Skogs rusthåll  Aspelund, Karlsberg, Ekelund, Kämpestugan, Strömshult, Ängstugan
Skogs Skattegård Brahus, Hagen, Kranstorp (Hagalund),   Nysätter, Skogstorp
Skogs Södergård Aspebråten, Enebacken, Fredriksdal, Grönlund, Sjösätter nedre, Sjösätter övre, Åttingen
Skogs Norrgård Lövingsborg
Staten Styvinge
Regem. skrivarebostad, 2 gårdar om ¾ mantal 
Börsebo, Eriksholm, Hjortkälla, Murtorpet, Nytorpet, Snickartorpet, Stensätter
Stavsätter Andersbo, Boberg, Damin, Fiskevik, Flådra, Förstad soldattorp, Hässelkulla, Håkantorp, Kalvsveden, Kvarnstugan(Oxhagen), Lövudden, Myran (soldattorp nr 1 Vifolka komp)Persbo, Pirum, Sand, Snörom, Stavsborg, Stavslund, Söderhult, SörängenVästerås, Örebro
Farsbo
Svartsätter
Sturefors Bestorp, Björkholmen, Bomtorpet,  Bäck, Flånstorp, Grönsved, Hagen, Hökhult, Ingetorp, Jubäck, Kohagen,  Kärr, LillsätterNybygget, Nysätters slätt, Rävängen (soldattorp nr 28)Stohagen, Sundet, Tegneby
Berg
Grimsmålen
Norrberga by:
Norrberga
Norrberga Lillgård
Norrberga Krutsjudaregård 7/8 mantal
Norrberga Krutsjudaregård 7/16 mantal
Braberg, Karlsberg, LövsätterNyhagenSkärpan stp
Risnäs by:
Övergården, Stengården, Storgården, Spånggården, Nergården
Blåsarestugan (soldattorp nr 23 Kinds kompani), Bäckfall, Hagalund, Kristinelund, Risberga, Rudan, Skogsstugan, Ståltorpet (soldattorp nr 22)
Stohagen
Stora Dala
Sveden
Tacketorp
Toketorp Löten
Vindstorp
Vreta by:
Vreta Övergård 1
Vreta Övergård 2
Vreta Nedergård 1
Vreta Nedergård 2
Vreta Storgård
Bergdalen, Buskstugan/Smedsugan, Källstugan, Rosendal (soldattorp nr 34), Skrinhult
Sälgsätter
Husby
Soldattorp nr 3 Tjust kompani,  , , ??
Uppdaterad 2017-05-04