Bjärka Säby slott

Bo Jonsson Grips köpehandling 1371

Bjärka-Säby, gods i Vists församling i Östergötland, sydöst om Linköping. Det bildades på 1300-talet av Bo Jonsson Grip, ägdes på 1500- och 1600-talen av ätten Natt och Dag som byggde det gamla slottet 1632. 

 

   

vy-fran-gamla-slottet-WA3-013.jpg (140794 byte) karta-bjarka-saby-1868-1877.jpg (130822 byte)

 

Därefter – från slutet av 1600-talet till 1841 – ägdes Bjärka-Säby av ätten Cederhielm som under åren 1791-1800 uppförde den nuvarande huvudbyggnaden i nyklassisk stil. Denna byggnad donerades i mars 1980 till Sionförsamlingen i Linköping. 

Sedan slutet av 1800-talet är Bjärka-Säby i Göteborgssläkten Ekmans ägo. 

Ruiner av Bo Jonsson Grips borg, Bjärkaholm, finns fortfarande kvar. Ett nytt slott stod färdigt 1632, och ytterligare ett, den nuvarande huvudbyggnaden, i nyklassisk stil 1791–1800. 
Åren 1882–1955 drevs på Bjärka-Säby en lantbruksskola och 1956–69 en skogsskola.
Åren 1900–1902 fanns en poststation i gårdskontoret på Bjärka-Säby, därefter i järnvägsstationen.

Mera att läsa

Historia

 Jordbruket i Bjärka-Säby på 1870-talet

 Bjärka-Säby lantbruksskola

 Carl Petter i Skorpa om Bjärka-Säby     
 Ur ett spiralblock. Om Bjärka-Säbys historia. Edvin Karlsson i Stohagen

Gårdar och torp under Bjärka-Säby

 Torpa by

 Ödetorp under Bjärka-Säby


 Ladugården


Interiörbilder

 

Uppdaterad 2017-10-02