Bjärka Säby slott

Bo Jonsson Grips köpehandling 1371

Bjärka-Säby, gods i Vists församling i Östergötland, sydöst om Linköping. Det bildades på 1300-talet av Bo Jonsson Grip, ägdes på 1500- och 1600-talen av ätten Natt och Dag som byggde det gamla slottet 1632. 

 

   

vy-fran-gamla-slottet-WA3-013.jpg (140794 byte) karta-bjarka-saby-1868-1877.jpg (130822 byte)

 

Därefter – från slutet av 1600-talet till 1841 – ägdes Bjärka-Säby av ätten Cederhielm som under åren 1791-1800 uppförde den nuvarande huvudbyggnaden i nyklassisk stil. Denna byggnad donerades i mars 1980 till Sionförsamlingen i Linköping. 

Sedan slutet av 1800-talet är Bjärka-Säby i Göteborgssläkten Ekmans ägo. 

Ruiner av Bo Jonsson Grips borg, Bjärkaholm, finns fortfarande kvar. Ett nytt slott stod färdigt 1632, och ytterligare ett, den nuvarande huvudbyggnaden, i nyklassisk stil 1791–1800. 
Åren 1882–1955 drevs på Bjärka-Säby en lantbruksskola och 1956–69 en skogsskola.
Åren 1900–1902 fanns en poststation i gårdskontoret på Bjärka-Säby, därefter i järnvägsstationen.

Mera att läsa

Historia


 Jordbruket i Bjärka-Säby på 1870-talet

 

 Bjärka-Säby lantbruksskola

 

 Carl Petter i Skorpa om Bjärka-Säby     


 Ur ett spiralblock. Om Bjärka-Säbys historia. Edvin Karlsson i Stohagen

 

"Fredricsonska släktarkivet" - ett enskilt arkiv (ca 2 hyllmeter) på Riksarkivet i Vadstena. Det är ett omfattande, nytillkommet (mars 2023) och obeforskat arkiv som innehåller släkt- och gårdsarkiv (mest från Börrum och närliggande socknar) samt en stor samling brev, foton och mycket om jordbruk. Däri finns en del med brev och foton m.m. som handlar om agronom direktör Sigfrid Fredricson, (1878-1934) som var verksam som förvaltare och ansvarig för utbildningen vid Bjärka Säby och mejeriskolan åren 1919-1934, ledamot i lantbruksakademin. Familjen var bosatt i ena flygelbyggnaden till gamla slottet i Bjärka Säby.

 

Gårdar och torp under Bjärka-Säby


 Torpa by

 

 Ödetorp under Bjärka-Säby

 


 Ladugården


Interiörbilder

 

Uppdaterad 2023-03-29