Ur Östgöta Correspondenten onsdag 3. 8. 1932 

 

Bjärka-Säby gamla slott brunnet i natt. 

 

Gamla slottet 

 

Elden utbröt med explosionsartad kraft. 

 

En våldsam eldsvåda utbröt vid 11-tiden i går kväll vid Bjärka-Säby i gamla slottet, som användes för undervisning vid lantbruks- och mejeriskolorna på Bjärka-Säby samt till bostäder åt eleverna.

Eldsvådan som uppstod i vindsvåningen av ännu obekant anledning grep omkring sig med våldsam hast och snart stod hela den gamla, vackra slottsbyggnaden i ljusan låga. Eldskenet var så starkt, att det syntes flera mil på den mörka natthimlen. Allt tillgängligt manskap från gården och närliggande trakt tillkallades och även från Åtvidaberg och Linköping tillkallades brandkårshjälp.

Ännu vid 3-tiden rasar elden med stor styrka, ehuru den synes ha avtagit något i intensitet. Man gör de största ansträngningar för att söka rädda ostlagret och de dyrbara maskinerna i skolmejeriet, som är beläget på nedre botten i den brunna slottsbyggnaden. De intilliggande flyglarna ha vid upprepade tillfällen varit starkt hotade, men med brandsegel och stora ansträngningar har man lyckats avvärja, att elden spritt sig till dem.

Den brinnande byggnaden är enligt vad dir. Fredricsson och godsäg. Ekman meddelat Ö. C:s medarbetare försäkrad till betryggande belopp, men försäkringssumman är icke känd.

En del av eleverna hade vid eldens utbrott gått och lagt sig och fingo hals över huvud rädda sig ut ur slottsbyggnaden. Någon person har dock ej kommit till skada.

 

****************

 

Även dagen därpå hade Corren en artikel om branden.

 

bjarka-slottsbranden-sg-172-320804.jpg (34508 byte)    bjarka-slottsbranden-sg-184-320804.jpg (45525 byte)

Ovanstående bilder är tagna av Samuel Göransson