Gruppbild Bjärka-Säby Lantbruksskola.
Okänt årtal men sannolikt är bilden från sent 40-tal. Hjälp mottages tacksamt.