Ebbetorp

 

 Om ett hemman i Vist
Berättat av Göthe Gustavsson och Stina Andersson 1990

Om Ebbetorp i Vist socken ska denna berättelse handla, om ett stycke mark som brukats på olika sätt av samma släkt sedan l642, om hur det övertagits av söner, döttrar och mågar. Och på den vägen är det fortfarande.
Vi vet bestämt att Ebbetorp fanns redan 1336 då Johan Mörske vid arvskifte med sin bror bl.a fick överta Ebbetorp med ett skogsskifte (se fördelning arvegods från 1336). Det var då Magnus Erikssons fogdar satt på kungsgårdarna och drev in skatterna, det var angeläget att utöka andelen i mantal satt jord, och få bygder bebodda, sockenkyrkor byggda och underlag för dess fortbestånd.

Uppdaterad 2018-01-07