Åtta generationer på Mörketorp

                        Uppgifter från Jenny Sundström generation 7