Stavsäter

Stavsäter fanns, liksom Bjärka-Säby och Sturefors, redan på 1300-talet. Detta är belagt i köpehandlingar. Den första kända ägaren är Ingeborg Dansdotter som 1332 sålde "Staffsaetrum" till Guttom Turesson. Det är intressant att konstatera att drotsen Bo Jonsson Grip aldrig kom i besittning av Stavsäter. 
Mycket mera finns att läsa nedan.