Vägsten markerande gräns för vägunderhåll mellan Sörby och Sturefors slott 011201