"Ístra promenaden" vid Sundet i riktning Sturefors 011201