"Östra promenaden" 

Två km väg från Sundet till Sturefors slott

Birgit och Josef Hackl står för merparten av texten

 

"Östra promenaden" är hemsidesredaktörens benämning på den andra halvan av den gamla landsvägen mellan Sturefors och Sundet. Vägen går där utmed Ärlångens strand genom ett haglandskap präglat av vatten och många stora ekar.

Vi börjar promenaden vid Sundet och avslutar vid den pampiga vita infartsporten till slottsparken.

 

sundet-brofaste1-011201.jpg (57250 bytes) sundet-ek-625-011201.jpg (58997 bytes)

Sundet med det gamla brofästet och en mäktig ek, 625 cm i omkrets.

 

sundet-gammal-stenbro-011201.jpg (61030 bytes) ostra-promenaden-vy1-011201.jpg (61422 bytes) ostra-promenaden-vagsten-011201.jpg (61800 bytes)

 

Den stora vägtrumman på bilden till vänster byggdes vid  en tid då vattenmängden var betydligt större än nu.

Stenen på den högra bilden är ett märke för skötseln av vägunderhållet. Bönderna i Sörby hade underhållet av vägen från Sundsbro fram till stenen. Troligtvis hade Sturefors gård resten av vägunderhållet. Texten på stenen har inte varit läsbar de senaste 50 åren.

 

ostra-promenaden-pumphus-011201.jpg (54269 bytes) ostra-promenaden-sorby2-011201.jpg (35241 bytes)

 

På den högra bilden syns Sörby på andra sidan Ärlången.

Pumpstationen t v byggdes 1929 och då anlades även de öppna dikena och gravarna som avvattnar kärren. Pumpanläggningen levererades av Kisa Mekaniska Verkstad och den fungerar fortfarande. Pumphjulet sitter i botten av pumpröret och drivhjulet i toppen. I mitten av 1980-talet konstruerade Sören Andersson, Hagen, Sturefors automatisk avstängning och påslag och detta har gjort anläggningen driftsäkrare. 

 

ostra-promenaden-sturefors-timmerstuga-011201.jpg (56823 bytes) sturefors-slott-011018.jpg (49356 bytes) ostra-promenaden-sturefors-port-011201.jpg (55793 bytes) sturefors-slott-vita-porten-001016.jpg (63567 bytes)

 

Den långa timmerlängan man ser till höger när man kommer in i slottsparken är en parstuga som heter Annstugan och är flyttad från Sörby någon gång i slutet av 1970-talet eller i början av 1980-talet. I Sörby var stugan drängstuga. Den flyttades för att användas som gäststuga och inreddes med moderna bekvämligheter och i allmogestil. Mitt emot ligger före detta hönshuset. Där växthusen låg skall nästa sommar (2002) byggas stall och ridhus.

Vandringen avslutas med en promenad genom slottsparken och ut genom den stora vita porten där den nya vägen från 1929 svänger ner till höger..

 

Nya landsvägen 

Den nuvarande landsvägen från slottsinfarten till Sundet började man bygga 1929. Sören Anderssons far Ivar Andersson, Hagen var med vid vägbygget. Greve Thure Bielke ville inte ha trafiken runt slottet och därför ställde han arbetskraft från gården till förfogande. Familjen Andersson kom till gården 1929 och Ivar deltog i vägbygget under 2 års tid. Till vägbädden över kärret användes asptimmer och granris. Ovanpå granriset lades lera. Enligt uppmätning av vägverket var kärrets djup c:a 20 m på det djupaste stället.

 

sundet-brofaste-011201.jpg (55850 bytes)

Nya bron vid Sundet