Buskstugan/Smedstugan

 

Arkivbilder

 

 
Boende i Buskstugan

Maja i Solebo berättar

Boende i Smedstugan

Läge Koordinater Byggt Övergivet
250 m sydväst om Grimsmålen X:1496806
Y:6468812 1948

 

Den ursprungliga Buskstugan, först omnämnd på 1760-talet, försvann ca 1820. Intill Buskstugan byggdes i slutet på 1700-talet Smedstugan vilken så småningom lokalt bytte namn till det gamla Buskstugan. I kyrkböckerna användes dock hela tiden namnet Smedstugan.

 

 

Byggbeskrivning av Ivan Thorn

Torp innehållande ett järnspiselrum och ett kallutrymme byggt med skrädd timmer, utvändigt klätt med panel, inuti med träplugg och kalkputs. Takåsbyggt med en fyrkantig stock som yttre takstolarna vilar på. 30 cm längre ned en rundstock som ytterligare en takstol vilar på. Innertaket klätt med 75 cm bred panel med synliga takstolar. Golvet består av 2" x 34 cm plank. Ytterdörren består av tre bräder 1" x 31 cm med en höjd av 1,25 m. Fyllning mellan taken halm.

buskstugan-husgrund-010417.jpg (58575 byte) buskstugan-ritning.jpg (18032 byte) buskstugan-spis-010417.jpg (45764 byte)

Ur Tyra Karlssons anteckningar från 1972 

Buskstugan (ca. 250 m SV om Grimsmålen) nu öde. Till 1948 bodde här en änka, Olga Widing, med en dotter som var svårt handikappad. Ingen ordentlig väg fanns dit, endast en gångstig. På stugan har legat ett halmtak. Ovanpå det har man lagt ett torvtak och över alla dessa tak nu enkupigt tegel. Ett rum med öppen spis, där sedermera en liten järnspisel murats in. Ett litet utrymme till vänster om spisen var troligen skafferi. Dessutom ett annat litet skåp vid dörren. Rakt fram när man kom in i farstun var ett litet kallrum utan eldstad. Ingen vind. Uthuset mycket förfallet och spåntaket nästan borta. Två bodar. I den vänstra finns en trumma ner till källaren under golvet, där man kunde tömma ner potatisen igenom. Ladugården riven. Rester av ett litet svinhus finns. 

Före Olga bodde här en man som gjorde skor som han sålde på torget i Linköping. Han är endast känd under namnet "Busken". Ingen vet vad hans rätta namn var8. Ett par döttrar lär ha haft skoaffär på Nygatan.

Uppdaterat 2017-12-02