Smedstugan

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår  Yrke Namn Född Plats Död Dödsorsak Övrigt
1792 1797 Inhyses änka ? Brita Lisa 1722Vidare uppgifter om änkan, inhyses Brita Lisa, född 1722, saknas i husförhörslängderna.
1792 1797 Torpare Larsson Jonas 17320828 Vist, Torpa


Natanaelsdotter Anna M. 17320319 Vist, ? 17970114 Bröstsjuka Hust.
Efter hustruns död flyttade Jonas Larsson till Svinstad.
1794 1806 Inhyses piga Svensdotter Katarina 1723?
18060402 Bröstsjuka 
Och Ålderd
Inflyttade 1794 från Toketorp.
1798 1799 Torpare Johansson Zakarias 17721030 Vist, Tacketorp 18450818 Rödsot Föräldrar: Bond Joh. Larsson och Hustru Brita Eriksdtr.
1798 1799 Torpare Jonsdotter Sara 1764
17990402 Bröstsjuka
Zakarias första äktenskap.
1800 1824 Torpare Johansson Zakarias 17721030 Vist, Tacketorp 18450818 Rödsot
Andersdotter Kajsa 17590201 Östra Ryd 18240921 Lungsot Fattig Hustru
Zakariasson Johan Petter 18010102 Vist 18590124 Bröst-
åkomma

Zakarias andra äktenskap.
Sonen Johan Peter flyttade till Askeby 1821. Inflyttade 1829 från Risnäs nergård. Flyttade 1830 som dräng till Korset. Återvände 1834 och övertog torpet efter fadern.
1824 1845 Torpare/Till hus Johansson Zakarias 17721030 Vist, Tacketorp 18450818 Rödsot
Zakarias fortsatte efter hustruns död som torpare till 1834 då sonen Johan Petter efterträdde
18xx 18xx
Andersdotter Ingrid 17781812 1812 Piga Salomonsdotter Maria Elisabet 17870605 Vist, Sundet


Födde sonen Anders Gustav 1812 vilken dog tre månader efter födseln. Efter sonens död flyttade Maja Lisa Salomonsdotter till Vreta Västergård.
1821 1823 Fosterbarn Johansdotter Johanna 18180405Inflyttade från Vinstorp där hon varit fosterdotter. Flyttade till Vreta Nergård.
1823 1833
Karlsdotter Maria 17861203 Östra Ryd


Bodde med sonen Peter född 1823. Inflyttade 1823 från Skeda. Flyttade 1824 till Sundet, varifrån hon återflyttade 1825 med sonen Peter.
1829 1830 Dräng Zakariasson Johan Petter 18010102 Vist 18590124 Bröst-
åkomma

Inflyttade från Risnäs Nergård. Flyttade som dräng till Korset.
1834 1859 Torpare Zakariasson Johan Petter 18010102 Vist 18590124 Bröst-
åkomma

Åberg Anna Lena 18040412 Åtvid 18871026 Ålderdoms-
svaghet
Fattighjon
Åberg Anna Sofia 18301117 Vist, Lövsätter

Okänd fader
Johansdotter Johanna 18340320 Vist, Smedstugan


Johansdotter Eva Charlotta 18360310 Vist, Smedstug 18380607 Kikhosta
Johansdotter Matilda 18390310 Vist, Smedstugan 18681216 Nerffeber
Johansson Johan Alfred 18420917 Vist, Smedstugan 18450726 Rödsot
Johan Peter Zacrisson var son till den förre torparen vid Smedstugan Zacharias Johansson. Familjen inflyttade 1834 från Korset.
Dottern Anna Sophia. flyttade till Svinstad 1846. Hon återflyttade till föräldrahemmet 1849, flyttade 1850 till Linköpings Domkyrko.
1859 1871 Änka Åberg Anna Lena 18040412 Åtvid 18871026 Ålderdoms-
svaghet
Fattighjon
Anna Lena Åberg var änka efter torparen Johan Peter Zacrisson, se ovan. Hon bodde kvar till hus i Smedstugan till 1871, då hon flyttade till Peenemünde fattigstuga.
1860 1861 Dräng Lejonqvist Karl Magnus 18100812
18740316 Rosfeber Oxdr. Inh. Arb.
Andersdotter Eva Lotta 18150515
18610521

Carl Magnus Lejonqvist var son till Magnus Lejonqvist i Sållarbo (Hållvarbo), Skeda socken, och dennes hustru Brita Fredricsdotter.
Eva Lotta Andersdotter var troligen dotter till arbetaren Anders Andersson i Cedersberg.
Inflyttade 1860 från Sturefors,
1861 1870 Torpare Jonsson Nils Petter 18341215 Gärdserum


Johansdotter Matilda 18390310 Vist, Smedstugan 18681216 Nerffeber
Jonsson Karl Johan 18600528 Svinstad


Jonsson Sofia Charlotta 18620208 Vist, Smedstugan


Jonsson Gustaf Adolf 18640227 Vist, Smedstugan Sturefors


Jonsson Nils Herman 18660627 Vist, Smedstugan


Jonsson Anna Matilda 18680428 Vist, Smedstugan Sturefors 18690623

Mathilda Johansdotter var dotter till förre torparen Johan Peter Zacrisson och dennes hustru Anna Lena Åberg. Familjen inflyttade från Svinstad.
1871 1898 Torpare Jonsson Nils Petter 18341215 Gärdserum


Månsdotter Anna Stina 18270204 S:t Lars 18980828

Sonen Carl Johan flyttade som dräng till Jubäck 1879. Inflyttade 10/11 1884 från S:t Lars, flyttade 1886 till Ringetorp, flyttade åter från Ringetorp till föräldrahemmet 20/11 1888. Flyttade 1891, ej uppgivet vart. Dottern Sofia Charlotta flyttade till Landeryd.
Barnen är från Nils Petters första äktenskap. Se ovan.
1898 1923 Torpare/
skohandlare
Jonsson Nils Petter 18341215 Gärdserum


Efter att hustrun Anna Stina dött flyttade pigan Johanna Sofia (se nedan) in.
1898 1923 Piga Karlsdotter Johanna Sofia 18500515 Vårdsberg


1926 1948 Statdräng Widing Nils Gunnar 18980131 S:t Lars 19271010 TBC Dog på ett sanatorium och bodde sannolikt aldrig i Buskstugan.
Rodin Olga Matilda 18930525 Hycklinge
Widing Elsa Gunborg 19210408 Vist 19270308 TBC Dog på Äppelvikens sanatorium.
Widing Maj Edit 19220301 Vist
Familjen inflyttade från Lilla Krassebo,Sturefors gård. Dottern Maj flyttade till Linköping 1944 och mor Olga följde efter 1948. Olga lär ha använt stugan som sommarstuga ett antal år efter flytten. Läs även Maja i Solebos berättelse.