Tacketorp boendelängd av Hans Hansson 2012

Den nedan redovisade boende- och brukarelängden bygger på den Demografiska databasen vid Umeå universitet med kompletterande uppgifter från analoga bildkort. För tiden efter år 1900 har digitalt material från Riksarkivet (SVAR) använts. Vid avvikande uppgifter i husförhörslängderna och födelse- och dopböckerna beträffande födelsedatum har uppgifterna i födelse- och dopböckerna använts.

NOTERINGAR FÖRE TILLKOMSTEN AV HUSFÖRHÖRSLÄNGDER I VIST 1792.

Exempel på tidiga anteckningar med anknytning till Tacketorp i Vist kyrkoböcker:

Död hustru Brita i Tacketorp, begravd 1644-05-05, gift.

Född 1697-13-18, döpt 1697-03-21 Lars i Tacketorp. Föräldrar Anders Jönsson och Brita Nilsdotter

Död 1710-11-20, begravd 1710-11-26  Anna Andersdotter i Tacketorp. Gift. Pestilentia.

Död 1710-11-30, begravd 1710-12-03 hustru Brita Nilsdotter i Tacketorp. Gift, 53 år, Pestilentia.

Död 1710-12-03, begravd 1710-12-06 Lars Andersson i Tacketorp, 14 år, Pestilentia.

Död Nils Andersson i Tacketorp 1710-12 26, begravd 1710-12-30, 20 år Pestilentia.

Brukarelängd 1787 - 1900

<1787 – >1795

Bonden Petter Anarsson, född 1759.

Hustru Maria Johansdotter, född 1773.

Barn:

d. Brita Catharina (Cajsa), född 1787-01-04 i Vist.

d. Anna Christina (Stina), född 1790-05-10 i Vist.

s. Jaen, född 1793-06-18 i Vist.

d. Maria (Maja) Helena (Lena), född 1795-09-22 i Vist.

Petter Anarsson brukade Tacketorp 1792 när de första husförhörslängderna i Vist upprättades. Att han brukade Tacketorp redan 1787 framgår av födelse- och dopboken vid dottern Brita Catharinas födelse.

1799 – 1801

Carl Andersson, född 1760

Hustru Anna Gr. Benctsdotter, född 1761

Barn:

s. Anders, född 1785.

s. Petter, född 1789.

s. Samuel, född 1796.

d. Maja Stina, född 1791.

d. Anna, född 1793.

d. Inga Lena, född 1799-05-23 i Vist <Född i Tacketorp>.

Familjen utflyttade 1801 till Skeda.

1802 – 1809

Änkemannen Petter Persson, född 1751

Barn i äktenskap med Anna Olofsdotter † 1800-01-19.

d. Catharina, född 1780-09-18 i Vist

s. Johan, född 1789 07-05 i Vist, död 1808-03-10 i lungsot.

Petter Persson inflyttade 1802 från soldattorpet i Risnäs, flyttade 1809 till Landeryd.

1809 – 1809

Petter Markman, född 1783-11-11 i Vist.

Hustru Anna Stina Andersdotter, född 1783-12-07 i Vist.

Petter Markman var son till ryttaren Sven Markman i Brinken och hans hustru Christina Jonsdotter.

Anna Stina (Christina) Andersdotter var dotter till brukaren Anders Nilsson i Vreta Övergård och hans hustru Anna Maja Olofsdotter.

Enligt husförhörslängd Vist AI:3 (1800-1809) inflyttade Petter Markman och Anna Stina Andersdotter 1809 från Vreta Övergård. Husförhörslängden upptar inte parets förstfödda barn, dottern Stina, född 1808-10-14 och ger inga upplysningar om parets bostadsort efter boendet i Tacketorp

1810 – 1816

Änklingen Sven Fredricsson, född 1761 i Oppeby.

(Änkan) Hustru Maja Stina Widholm, född 1787-11-18.

Sven Fredricssons barn i tidigare äktenskap med Maja Stina Arvidsdotter † 1808-12-05[1]:

d. Lena Sophia, född 1799-03-18 i Landeryd.

d. Stina, född 1801-03-31 i Landeryd.

s. Anders, född 1807-12-30 i Svinstad.

Sven Fredricssons och Maja Stina Widholm gemensamma barn:

d. Johanna, född 1815-03-24 i Vist.

Sven Fredricsson inflyttade 1810 som änkling från Vinstorp. 1815-01-13 ingick han nytt äktenskap, nu med änkan Maja Stina Widholm, som inflyttade från Grimsmålen. 1816 flyttade familjen till Buskstugan.

1816 – 1830

Brukaren, f.d. statdrängen Samuel Jaensson, född 1779-09-21.

Hustru Anna Larsdotter, född 1788-01-17 i Vist.

Barn:

d. Majia Stina, född 1813-09-05 i Vist.

s. Johan Peter, född 1817-06-08 i Vist.

d. Johanna, född 1820-01-08 i Vist.

d. Lena Sophia, född 1822-04-23 i Vist.

Anna var dotter till Lars Andersson i Gräshorva och dennes hustru Christin Larsdotter.

Familjen inflyttade 1816 från Skälstorp.

Samuel Jaensson död 1830-03-01 i värk och frossa.

Efter makens död flyttade Anna Larsdotter med barnen Johanna och Lena Sophia till Vinstorp.

1818 – 1822

Änkan Maja Persdotter, född 1788-09-29.

Barn:

s. Peter, född 1809-02-09 i Vist.

Maja Persdotter var änka efter bonden Carl Persson i Risnäs Stengård, † 1814-03-04. Maja och sonen Peter inflyttade 1818 från Hagen.

Maja flyttade 1822 till Sturefors. Sonen Peter flyttade samma år till Flånstorp.

1827 – 1840

Änka, madame Maria Lisa Kellström, född 1769-11-11.

Flickan Anna Stina Andersdotter, född 1823-04-23 i Vist.

Maria Lisa Kellström, som var änka efter inspektor Magnus Ljungblad på Sturefors fideikomiss, flyttade från Sturefors till Tacketorp 1827 efter makens död.

Anna Stina var dotter till bonden Anders Månsson i Risnäs Nergård i hans äktenskap med Cajsa Persdotter som avled 1/5 1824 och därmed blev moderlös.

Maria Lisa Kellström död 1840-05-13 i bröstplågor.

Anna Stina Andersdotter utflyttade 1840 till Tjärstad.

1831 – 1858

F.d. kusken, hälftenbrukaren Johan Petter Leckström[2] född 1797-10-14.

Hustru I Margaretha Ljungblad, född 1796-01-31.

Hustru II Maja Stina Carlsdotter, född 1812-11-25[3] i Vist.

Barn i äktenskapet med Maja Stina Carlsdotter:

d. Maria Sophia, född 1839-11-07 i Vist[4].

d. Clara Ulrika, född 1842-07-04 i Vist.

d. Anna Charlotta, född 1845-03-28 i Vist.

d. Eva Gustava, född 1847-06-17 i Vist.

d. Mathilda Carolina, född 1851-01-28 i Vist.

s. Carl Gustaf, född 1853-12-17 i Vist, död 1856-12-10[5].

Johan Petter Leckström och Margaretha Ljungblad inflyttade 1831 från Sturefors i samband med giftermål 1831-05-10.

Margaretha Ljungblad död 1837-05-22 i vattensot.

1838-02-18 ingick Johan Petter ett nytt äktenskap, nu med bondedottern Maja Stina Carlsdotter från Karsnäs.

I husförhörslängd AI:10 (1841-1846), efter svärmoderns, madame Maria Lisa Kellström död, är Johan Petter Leckström betecknad som brukare, ej längre som hälftenbrukare.

Johan Petter Leckström död 1856-04-14 i bröstfeber.

Efter makens död bodde Maja Stina Carlsdotter kvar i Tacketorp, hon gifte sig 1858 med drängen Per Johan Andersson, se nedan.

1846 – 1847

T. H. Rättareänkan Sophia Maria Apelgren, född 1800-06-17 i Vist.

Inflyttade 1846 från Sankt Lars, flyttade 1847 till Bostorp.

1858 – 1894

Brukaren Pehr Johan Andersson, född 1831-03-09 i Vist.

Hustru, tidigare änkan Maja Stina Carlsdotter, född 1812-11-25[6] i Vist.

Maja Stina Carlsdotter var änka efter Johan Petter Leckström, den förre brukaren av Tacketorp.

Per Johan Andersson inflyttade 1858 som dräng. Han var son till bonden Anders Pehrsson i Risnäs Spånggård och dennes hustru Anna Jonsdotter.

Pehr Johan och Maja Stina gifte sig 1858.

Maja Stina Carlsdotters barn i äktenskapet med Johan Petter Leckström:

d. Maria Sophia, född 1839-11-07 i Vist.

d. Clara Ulrika, född 1842-07-04 i Vist.

d. Anna Charlotta, född 1845-03-28 i Vist.

d. Eva Gustafva, född 1847-06-17 i Vist.

d. Mathilda Carolina, född 1851-01-28 i Vist.

Pehr Johan Anderssons och Maja Stina Carlsdotters äktenskap var barnlöst. Paret hade däremot en fosterson:

Alfred Alexander Löfgren, född 1869-12-12 i Linköping. Alfred Alexander var son till skräddaren Anders Magnus Löfgren i Klampenborg och dennes första hustru Clara Augusta Magnusdotter († 1872-02-23). Inflyttad 1876 från Klampenborg. Alfred Alexander utvandrade 1886-06-17 till Nordamerika.

Pehr Johan Andersson död 1894-04-30 i kräfta.

Maja Stina Carlsdotter död 1894-08-22 i ålderdomsbräcklighet.

1894 – 1933

Brukaren Carl Johan Johansson, född 1860-07-22 i Svinstad.

Hustru Anna Charlotta Jonsdotter, född 1858-04-02 i Grebo.

Gifta 1895-10-18.

Barn:

d. Anna Ottilia, född 1898-07-10 i Vist.

d. Edit Maria, född 1902-04-12 i Vist. †1918-10-28 i difteri.

Carl Johan var son till torparen Johan Fredrik Johansson i Långkärr, Svinstad socken, och dennes hustru Sophia Christina Jonsdotter.

Anna Charlotta var dotter till brukaren Jonas Peter Andersson i Ebbantorp, Grebo socken, och dennes hustru Anna Catharina Samuelsdotter.

Carl Johan inflyttade 1894-11-21 från Sturefors. Anna Charlotta inflyttade 1895-11-04 från Grebo.

År 1933 flyttade Carl Johan Johansson med familj som hemmansägare till Norrberga Krutsjudaregård

1933 - >1939

Arrendatorn Karl Valentin Emanuel Karlsson, född 1904-06-16 i Hägerstad.

Hustru Rut Sofia Johansson, född 1900-03-23 i Vårdnäs. Gifta 1932-02-27.

Barn:

d. Sylvia Rut Marianne, född 1932-05-20.

s. Göran Ingvar Emanuel, född 1934-05-03.

s. Lennart Bertil Valentin, född 1935-11-26.

Karl Valentin Emanuel Karlsson med hustru och dottern Sylvia Rut Marianne inflyttade från Tjärstad 1933-03-31. Familjen bodde kvar i Tacketorp 1939-12-31.[1] Död i bröstfeber.

[2] Efternamnet stavas omväxlande Leckström och Läckström i kyrkoböckerna.

[3] Födelsedatum 1812-11-25 enligt Vist Födelse- och dopbok, 1812-11-26 enligt Vist husförhörslängd AI:8 (1837-1841)

[4] Maria Sofia Leckström var mor till konstnären Stefan Johansson, se Konstnären Stefan Johanssons rötter i Vist (Brita Petersson, Wist Hembygdsförening 2004.)

[5] Dödsdatum 1856-12-10 enligt Husförhörslängd Vist AI:14 har ej kunnat bekräftas i Död- och begravningsboken.

[6] Födelsedatum 1812-11-25 enligt Vist Födelse- och dopbok, 1812-11-26 enligt Vist husförhörslängd AI:8 (1837-1841) med flera.