Tegneby

  
Vy mot Sturefors samhälle från platsen för Tegneby. 

Läge Koordinater Byggt Övergivet
Vid Stångån strax öster om Sturefors samhälle 6466921 1496609 1286C 1770C
Tegneby nämns tillsammans med Risnäs i ett brev från 1286 där Olof i Risnäs sitt testamente, som beseglas af Clemens i Tegneby.

 

Om "tegnar" och "drängar"
I Maja Hagermans "I spåren av kungens män" finns ett intressant avsnitt om "tegnar" och "drängar". "Thegn" var ursprungligen en anglosaxisk titel för en kunglig vasall.

Mycket tyder på att denna titel i början av 1000-talet kom att användas även för betydande män inom det danska området. Mot att dessa inom sina områden bevakade kungens intressen fick de motta förläningar som också gick i arv i familjen.

I Danmark/Skåne finns ett stort antal runstenar resta efter tegnar och drängar. Men, ordet tegn ingår också i ortnamn och just i Wist finns en av de åtta Tegnebyar som finns i Östergötland och Mälardalen. 

I närheten av flera av dessa Tegnebyar har skatter hittats som innehåller en typ av danska juveler. Detta kan indikera att dessa haft en speciell relation till den danske kungen. Kanske har alltså innehavaren av vårt Tegneby en gång varit en dansk vasall. Som framgår av nedanstående utdrag ur Bjärka-Säby och dess ägare är i varje fall Risnäs och Tegneby de första, i ett brev från 1286, med full säkerhet identifierade gårdarna i socknen.

 

Tegneby historia: Utdrag som rör Tegneby ur Bjärka-Säby och dess ägare

Tegneby husesyn 1758

Tegneby husesyn 1765

Olof Thegner (1615-1689) gjorde karriär, adlades och slutade som landshövding i Uppsala.

Boende 1640-1765

Eskils ek