Sturefors Slott

Sturefors slott vid sjön Erlången tillhör ätten Bielke. Det är en trevåningsbyggnad med fast förbundna flyglar, anlagd 1704 av Tessin d.y. för Carl Piper. Slottet är känt för sina 1700-talsinredningar.

Den franskinfluerade delen av parken är också ritad av Nicodemus Tessin d. y. På Nils Adam Bielkes tid, under senare delen av 1700-talet, tillkom en engelsk park i väster liksom den magnifika spegeldammen. Samtidigt uppfördes minnestemplet över Christina Piper på en höjd i förlängningen av slottets mittaxel.

sturefors-vitt-magasin-000806.jpg (65291 bytes) sturefors-gula-hus-000806.jpg (49348 bytes) sturefors-bostadshus-000806.jpg (55374 bytes) sturefors-kraft-000806.jpg (61806 bytes)

Att läsa
Skyltade ödetorp       Kvarvarande torp och gårdar

Av Edvin Karlsson:
Peenemünde

Grevebröllop 1861

 

Övrigt

Sturefors slott (av Bengt Nilsson)

Sturefors gods (ur Sveriges bebyggelse av B Canttingius)

Christina Törnflycht/Piper ÖC 761120

Park och byggnader (Wisthbf)

Forskning i Sturefors Gårdsarkiv 1982/83 sammanställt i skriften 

"Vad vi vet om Sturefors fideikommiss och dess historia".

 

Övrigt

Sturefors såg

Sturefors brandkår

Trädgårdsarbetare

"Östra promenaden"

Kvällsvandring 080529