Wist hembygdsförening

Årsberättelse för år 2002

 

Det gångna året har präglats av stor aktivitet. Styrelsen har hållit sex sammanträden och våra tre studiecirklar har givit deltagarna och föreningen god behållning och glädje. Ivan Thorns cirkel har ritat in våra gamla urminnes vägar. Uno Svenssons cirkel, som inventerat blommor, insekter och lavar har gjort många nya upptäckter. Torp backstugor och gårdarna kring Skogs by är en cirkel som pågår under ledning av Hans Hansson, Brita Petersson och Ingmar Carlsson. Intresset är stort bland de 16 deltagarna. Alla tre grupperna har vandrat och på plats berikats med upplevelser av stort värde i vår bygd.

 

Stor framgång har vår Hemsida tack vare Sven-Olof Ekströms och Hans Hanssons energiska arbete. Vår vackra natur och socken har blivit dokumenterade och kända långt utanför vårt lands gränser. Berömmande ord kommer ständigt. Ca 8000 besökare sedan oktober 2000 säger en hel del om hemsidans stora uppgift i vår tid. I detta sammanhang kan också nämnas att vi, tillsammans med flera andra hembygdsföringar, deltar i ett projekt som går ut på att göra gamla fotografier tillgängliga för allmänheten. Bilder scannas och registreras i en bilddatabas kallad Sofie. Projektet drivs av Museet.

 

Årsmötet var som vanligt första torsdagen i mars. Viston sjöng och efter årsmötet höll komikern Bernt Fransén med hjälp av sin dotter Cecilia ett mycket uppskattat program om Skånska Lasse. Behållningen gick oavkortat till Barndiabetesfonden. Den stora betydelsen av denna fond intygades av Jonny Ludvigsson som själv är mycket engagerad i denna.

 

Medlemsantalet var vid årets slut 358.

 

Vi har länge varit i behov av ett brandsäkert skåp för förvaring av våra nästan oersättliga pärmar. Bertil Johansson hade kontakter och vi fick ett överblivet skåp på Länsstyrelsen. Anders Ekdahl ordnade transporten och nu står skåpet på plats fullproppat med pärmar från tidigare forskningar. Det känns skönt.

 

Vid midsommar gästades föreningen av Steve Nestor med familj från USA. Steves farfar, Albert Leonard Johansson född i Fredriksdal i Vist 1874, utvandrade som 16-åring år 1890.

 

Även i år har vi haft traditionell gärdsgårdshägnad och slåttergille i samarbete med JUF. Två kulturaftnar har arrangerats i Servicehemmet med fullsatt hus. Första kvällen visades föreningens mikrofilm om vårt kulturarv inspelat av dialektforskare på Universitetet. Andra kvällen kom historikern Nils-Erik Pettersson och berättade medryckande om kända profiler i Linköping.

 

Torpvandringar har ordnats. Den första vandringen i maj månad gick längs gamla Kindbovägen mellan Ladugårdsvik, L. Hagen, Gatan, Landamäre och hålvägen ut till Skaggebo. I september gjordes en promenad till torpen Ekelund, Västra Sjöändan, Kammarbo och Rosendal vid östra änden av Mörken och slutligen en disig dag i november besöktes ett antal torp i närheten av Skogs by.

 

Resan mot Natur och Kultur i norra Östergötland företogs den 1 juni. I fullsatt buss berättade Uno Svensson om bygder vi passerade. Första stoppet vid Storgruvan i Malmstorp var minnesrikt. Karl Erik Karlström berättade historia om otroliga strapatser i det stora Gruvområdet. Medhavt kaffe smakade gott i slänten vid Gruvstugan. Ciceronen fick som ett litet tack en pipstock från Styvinge som minne av vårt besök. Regna Hembygdsförening tog emot oss med öppna famnen och visade sin imponerande hembygdsgård. Allra mest imponerade deras välskötta och brandsäkra arkiv. Vi fick även tillfälle att åka en liten tur in i Södermanland och Närke. Ett stopp i bokskogen vid Regnaholm hör också till minnena från vår trevliga resa.

 

Friluftsgudstjänsten i Bomtorpet hade god tillslutning En trivsam förmiddag tillsammans med Frälsningsarmén. Källaren i Bomtorpet var i behov av reparation. Några stycken medlemmar hjälptes åt att förse taket med en ny isoleringsmatta. Nu återstår att se om fukten försvinner så att källaren kan användas.

 

Hembygdsdagen i Fornhemmet blev som vanligt höjdpunkten under sommaren. Allt gick enligt gammal tradition. Wiston sjöng och Hans Eneroth predikade. Därefter smakade kaffet gott med hembakat bröd. Stureforsgillet stod för uppvisning. Medlemmar visade gamla hantverk och vi fick även se hur handmjölkning går till.

Vad gäller Fornhemmet kan också nämnas en reparation av en vägg i Undantagsstugan och omläggning av tegeltak på Sandstugan.

Utöver den vackra humleträdgården som skötts av Marianne och Ingemar Österberg har vi haft en liten odling av gamla potatissorter och även en liten vacker linodling.

I maj hade en skolklass från Sturefors en heldag i Fornhemmet där de fick prova på ett flertal gamla hantverk. Det var stor glädje att se med vilken entusiasm barnen gick till verket. Tack för det initiativet, Cecilia Lindroth.

 

Vår lilla skrift om Hjortkälla blev omtyckt. Berömd som beskrivning av hur det gamla svenska odlingslandskapet såg ut innan täckdikningen medförde tegarnas hopslagning. Ett annat omdöme är: "Utmärkt att ha med sej i naturen där man direkt kan se hur vårt Östgötska kulturlandskap en gång såg ut". Skriften gavs ut i 3000 exemplar.

 

Just nu när denna berättelse skrivs lyser nymånen så vackert över hus och hem. Och så går livet vidare. Så även Wist Hembygdsförening mot ett nytt gott år.

 

Bomtorpet den 22 januari 2003.

 

Ingmar Karlsson Ivan Thorn, Anita Dahlstedt, Oscar Ekman Ann-Marie Berggården Anders Ekdahl Bertil Johansson Cecilia Lindroth Hans Roos Bengt Gustavsson