Wist Hembygdsförening.

Årsberättelse för år 2011.

Föreningen hade vid årets slut 348 medlemmar. Styrelsen har haft 6 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem som traditionen bjuder första torsdagen i mars. Madeléne och Bengt-Otto framförde Visor i våra hjärtan, från Dan Andersson till Evert Taube. Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta semlor. Avgående ordförande Ingmar Carlsson avtackades med blommor och en nyskriven sång framförd av styrelsen.

  Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

 • Kurs i gärdesgårdshägnad genomfördes på Hjortkälla tillsammans med Linköpingsortens JUF.
 • Vårröjning i Bjärka-Säby Fornhem
 • Måndagskvällarna i Fornhemmet startades upp, alla bjöds på korv med bröd.
 • Vårens kulturvandring: Bronsåldersgravarna i Stavsätter
 • Årets vårutflykt blev en bussresa till Boxholm, Malexander, Kisa. Tittade på 4000 år gammal hällkista Öringe, Ekeby socken. Malexander hembygdsgård. Pelargrottan. Kaffe i Kisa med guidad tur i nya museet
 • Den traditionella friluftsgudstjänsten vid Bomtorpet med Frälsningsarmén och Svenska kyrkan på pingstdagen genomfördes i solsken.
 • Slåttergillet i Bjärka-Säby Fornhem, började med en regnskur men vid starten kl 13.00 skingrades molnen och solen tittade fram. Eftermiddagen solig och varm, 25 grader.
 • Botanisk vandring i Hjortkälla med kommunekolog Gunnar Ölvingsson. Ett samarrangemang med Linköpings kommun.
 • Hembygdsdag vid Bjärka-Säby Fornhem med temat lokala förmågor. Försäljning av tavlor, hemstickade vantar, honung mm. Allsång med hjälp av prästen Cecilia Joelsson, Malena Karlsson och Pelle Druid. Den nya ordförande Rune Sundström berättade anekdoter från sitt jobb som busschaufför.
 • Våffelfest i Bomtorpet, välbesökt då man gräddade 100! våfflor.
 • Som ett ringa tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och Bjärka-Säby Fornhem på smörgåstårta och kaffe.
 •  Kulturarvsdagen ;Wist hbf representerades av Hans Hansson och Sven-Olof Ekström.
 • Vid höstens mycket uppskattade kulturafton uppträdde Sören Dahlgren från Åtvid. Han framförde visor av bla Bellman, Taube o Vreeswijk varvat med lite historier. Vistfödde Lars Kull gav oss en spännande inblick från sitt arbete under jord i Zinkgruvan. Lotterier och till kaffet avnjöts Marie-Louise hembakta äpplekaka.
 • Julmarknad i Bomtorpet.
 • Studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet, växtkännedom, samt tolkning av gamla handstilar under ledning av Bo Thor respektive Hans Hansson. Deltog även i hembygdskretsen kurs torp o gårdsforskning.
 • Besök i Fornhemmet av scouter från både Schweiz o Taiwann som förtjänstfullt togs om hand av Hans Hansson, Sven-Olof Ekström o Anders Vistby som guidade på engelska.
 • Guidning i Bjärka-Säby Fornhem och löpande skötsel och underhåll av Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet.
 •  Vagnslidret har fått nya halmtak, så även höladan. Arbetet utfördes av kunniga takläggare från Skåne med bistånd av föreningsmedlemmar och bekostades av statliga bidrag via Länsstyrelsen i Östergötland och Östergötlands Hembygdsförbund. Bidrag har sökts för nytt spåntak till Löten 2012.

Hemsida www.wisthbf.se

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Studiefrämjandet, Linköpingsortens JUF, Stureforsgillet är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Vi ser med glädje och tillfredsställelse framåt mot ett nytt aktivt år i vår bygd.

Sturefors den 24 januari 2012.

 

Rune Sundström
Ordförande

 

Berit Bergqvist
Sekreterare

 

Håkan Gustafsson
Kassör

 

Anders Ekdahl
Vice ordförande

 

 

Bertil Johansson

 

  Margareta Nilsson

 

  Marie-Louise Pettersson

 

  Ingmar Carlsson

 

 

Cecilia Lindroth

 

Christina Gustavsson

 

  Hans Eneroth