Årsberättelser

 

När, varför och av vem bildades Wist Hembygdsförening? Vad har hänt under åren inom föreningen? Svaren på dessa frågor och Hembygdsföreningens historia kan utläsas ur styrelsens verksamhetsberättelser som redovisas nedan för de gångna åren. Verksamhete under åren 1976 – 1982, då upprustningen av Bjärka-Säby Fornhem var föreningens högst prioriterade aktivitet redovisas översiktligt i Allan Anderssons dagbok från denna tid.

 

Årsberättelse för år 2018, sid1
Årsberättelse för år 2018, sid2

Årsberättelse för år 2017

Årsberättelse för år 2016

Årsberättelse för år 2015

Årsberättelse för år 2014

Årsberättelse för år 2013

Årsberättelse för år 2012

Årsberättelse för år 2011

Årsberättelse för år 2010

Årsberättelse för år 2009

Årsberättelse för år 2008

Årsberättelse för år 2007

Årsberättelse för år 2006

Årsberättelse för år 2005

Årsberättelse för år 2004

Årsberättelse för år 2003

Årsberättelse för år 2002

Årsberättelse för år 2001

Årsberättelse för år 2000

Årsberättelse för år 1999

Årsberättelse för år 1998

Årsberättelse för år 1997

Årsberättelse för år 1996

Årsberättelse för år 1995

Årsberättelse för år 1994

Årsberättelse för år 1993

Årsberättelse för år 1992

Årsberättelse för år 1991

Årsberättelse för år 1990

Årsberättelse för år 1989

Årsberättelse för år 1988

Årsberättelse för år 1987

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1986

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1985

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1984.

Verksamhetsberättelse för år 1983

Verksamhetsberättelse för år 1982

Wist Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för 1981

VISTS HEMBYGDSFÖRENINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 1980

Vist hembygdsförenings styrelseberättelse för 1979 är en del av kallelsen till 1980 års årsmöte

Vists hembygdsförenings styrelseberättelse för verksamhetsåret 1978

Vist hembygdsförenings styrelseberättelse för 1977