Tidningsartiklar

Examen vid Bjärka-Säby Landtbruksskola, 1886, Östergötlands veckoblad 1886-10-29

Vår Herres lottor. En blick i Vists syförenings 50-åriga historia, Aspan O., ÖC söndagsläsning 1940-11-09

Grusad lycka. Berättelse upptecknad efter en sägen af Filius Rusticus, ÖC 18881-06-01, OB, 11,15

Bokhandlare Salmoni och hans brev, Hassler Ove, ÖC söndagsläsning 1938-04-02

Förbud mot kyrkosömn. En märklig sockenlag för Vist av år 1661, Hassler Ove, ÖC söndagsläsning 1938-04-02

En söndagsritt i Vist 1715 med vidlyftiga konsekvenser, Soldats nattvardshinder blev tvistefrö mellan landshövding och domkapitel, Hemfrid B., ÖC Regnbågen 1947-06-07

En kyrkvärdsdag i Vist för 100 år sedan, ÖC 1937-08-21

En kärlekssaga från adertonde seklet. Excellensen Skjöldebrand som boställsinnehavare i Vist, ÖC 1930-09-08

Ett levnadsöde i Vist på 1700-talet (om landskanslist Brandt), ÖC 1959-10-24

General Skjöldebrand i Vist, Ola Persson, ÖC Regnbågen 1975-07-05

H.C. Andersen på Bjärka-Säby, Ola Persson, ÖC Regnbågen 1972-02-12

För 20 år sedan fanns bara en kyrkby. I dag är Sturefors en växande pendelort, Wolgast F., ÖC 1972-02-23

Östgötsk stenmästare, Börje Eriksson, ÖC 1980-07-31

Okänd mästare från Östergötland.Konstnären Stefan Johansson, Göran Ekström, ÖC 1976-05-14

En studieresa till Bjärka-Säby, Eric Ö., Östgötaposten 1906-08-10

En mycket sorglig olyckshändelse, rättare Skarp, Styvinge, ÖC 1908-09-07

Stor stämpelskatt Storartad gåva, Östgötaposten 1901-03-15

Dråpet vid Ståltorpet i Vist 1899, Östgötaposten 1899-07-23

Lokomotivet hamnade i träsket, Östgötaposten 1899-10-20

Det förolyckade lokomotivet, Östgötaposten 1899-10-27

Södersol och trivsel i Vists pensionärshem, ÖC 1949-12-03

Julstök på Skog 1953. Källaren full av sylta och korv, ÖC 1953-12-19

Byggmästare G T Wistrand och makan Sofia Albertina fyller bägge 90 år, december 1928

Unik kyrka i aska.(Vist kyrka brinner), DN, juni 1961

Kyrkbranden (Vist kyrka brinner), ÖC torsdag 1961-06-22

Ett besök hos 1800-talets torpare (Om Fornhemmet), NT, 1992-06-02

Svårhittade Vreta by anmärkningsvärt vacker, Wilhelm Behrman, Avskrift 2005-12-02 av tidningsartikel av okänt ursprung

Två flyglärare omkom vid provflygning. (Den ene, Per Olof Erik Bjerkfeldt var född i Vist), ÖC 1949-06-17

Runsten och romansk portal.(Fynd i Vist kyrka), ÖC 1963-06-08

Vist kyrka fick brudkrona, ÖC 1969-05-26

Störtade vid flygövning. (Vid Hållingtorps gård. Två artiklar.), Håkan Wasén, Lena Liss, ÖC 1988-12-19

Oscar Ekman 85 år, Allan Hall, ÖC 1997-08-07

Rågskörden blir halmtak. (Fornhemmet), Bittan Svensson, ÖC 1998-07-27

Järnbröllop. Victor och Alice Carlsson, Törnevalla, Börje Gunnarsson, ÖC 1999

Svår flaskhals försvinner. (Ny bro vid Sturefors), Östgöten 1961-05-26

Prästgårdsbranden, ÖC fredag 1963-01-25

Prästgårdsbranden, ÖC lördag 1963-01-26

TROTS B i SLÖJD: Samuel Göransson, 80, är med på vårsalongen, Lasse Jonsson, ÖC april 1972

Vist kommunal- och kyrkofullmäktige 1935 (protokoll), ÖC 1935-12-24

Brand i prästgårdsladugården, ÖC 1960-03-04

Greven på Sturefors, av William Rigmark, Svenska Journalen, nr 52, 1970

Två trotjänare fick guldmedalj på Bjärka-Säby slott, ÖC 1968-06-30

Stångån krävs återställd, Ur ÖC 22/8 1974