Norrbergagårdarna

Före 1900

 

Storskifte 1770: 

2 hemman ägdes av Nils Bielke på Sturefors. 

1 ½ hemman ägdes av Ulrik Hammilton på Stavsätter.   

Laga skifte 1867: 

Norrberga Södergård (Östergården), ¾ mantal frälse, ägdes av Thure Bielke på Sturefors. 

Norrberga Lillgård, ½ mantal frälse, ägdes av Carl Adolf Andersson. Utflyttades och fick namnet Storängen. 

Krutsjudaregården, 7/16 mantal frälse, ägdes av Lars Gustafsson. 

Norrberga Krutsjudaregård, 7/16 mantal frälse, ägdes av Salomon Gustav Andersson.

!!!!Flertalet småbilder är klickbara!!!!

Inom nuvarande tätortsområde

Norrberga 11
Norrberga 21
Södergård
Manbyggnad uppförd av trä. 2 vån.
Arbetarbostäder uppf. av trä, innehållande tillsammans 6 rum o. 4 kök.
Ladugård av trä, uppförd 1876. 
Gården ligger 100 m. från järnvägsstationen. 
Ägare 1945 greve Nils Bielke å Sturefors. 
Rättare 1945 Nils Konrad Johansson.

norrberga-11.jpg (26982 byte)

norrberga-11-arbetarbostader.jpg (31603 byte)

1893
Norrberga 31  
Lillgård (Storängen)
Manbyggnad av trä, uppförd 1893 av godsägare J. Samuelsson.
En flygelbyggnad av trä, uppförd. 1870.


1872
Norrberga 43  
Krutsjudargård
Manbyggnad av trä, uppförd 1872 av J. A. Palmkvist. 
Ladugård sammanbyggd med loge, magasin av trä, uppförd 1871. 
Gården ligger 1 km. från järnvägsstationen. 
Ägare 1945 Johan Emanuel Samuelsson

flygbild-norrberga-krutsjudarg-43-247.jpg (54359 byte)

1870-tal
Norrberga 44  
Mellangård
Manbyggnad av trä, uppförd på 1870-talet. 
Ladugård av timmer, uppförd ca 1840. 
Gården ligger 1 km. från järnvägsstationen. 
Ägare 1945 Axel Hjalmar Norrman.

1870 ca
Norrberga 45
Lillängen
Manbyggnad av trä, reveterat, uppförd omkring 1870 av en Palmkvist. Moderniserad 1940. 
Ladugård av timmer samt stall o. loge av trä., uppförda 1870. 
Gården ligger 2 km. från järnvägsstationen. 
Nuvarande ägaren (1945),
Karl Martin Gustavsson köpte gården 1931 av Karl Johan Johansson, som i sin tur köpt den av Adolf Karlsson. 

lillangen-1945.jpg (24871 byte)
1886
Norrberga 46  
Krutsjudargård46
Manbyggnad av trä, uppförd 1886 av J. A. Palmkvist.
Annat boningshus av trä, uppfört 1896.  
Ladugård av trä, uppförd 1886. 
Ägare 1945 Ernst Jonas A. Johansson.


norrberga-krutsjudaregard-46-1945.jpg (30594 byte)

 

norrberga-krutsjudaregard-46-1969.jpg (52798 byte)

1690?
Norrberga

Bomtorpet
Bomtorpet, som i dag används av Wist Hembygdsförening för studiecirklar, hembygdsforskning, grupparbeten, styrelsemöten m.m., har en lång och intressant historia.
Bomtorpet finns redan på en karta från 1695 som soldattorp av rote Nr: 24 vid Kinds kompani tillhörigt Första Livgrenadjär-regementet. Rotebönder för Bomtorpet var tre gårdar från Norrberga by samt gården Toketorp. 

Sitt nuvarande utseende fick torpet vid en helrenovering 1913.


1830
Norrberga
Norrsäter
Mellan 1830 och 1853 bodde här livgrenadjären Jonas Norrfelt.
1743 Gattorp Björkholmen
Inga byggnadsrester finns kvar.
Länk till boende!
Norrberga
1803
Lövsäter
Som det såg ut ca 1945.

lovsater-1945.jpg (29026 byte)
1835?
Norrberga
Björkholmen
bjorkholmen-2004.jpg (68920 byte)
1860-talet
Norrberga 410
Klampenborg
Fastighet av trä, uppförd på 1860-talet. Tillbyggd och moderniserad 1936 och 1945. 1 affärslokal, 2 lagerlokaler. 1 flygelbyggnad av trä, reveterat, uppförd 1883. Uthus uppfört av trä.

klampenborg-1945.jpg (28004 byte)
Utanför nuvarande tätortsområde
1766?
Norrberga
Braberg
Beläget ca 3 km väster om Gattorp.

gronsved-braberg-hh-000115.jpg (31803 byte)
  Korset
Backstugan/krogen Korset låg väster om dåvarande Kindbovägen vid Klampenborg. Ligger nu nog under den nuvarande vägen.
Länk till boende!
  Uppdaterad 2017-03-21