Den framväxande tätorten

Text Nils Sjöberth

 

Den framväxande tätorten

Den nya tiden med det växande samhället. Sedan 70-talsbilden togs har byn vuxit i norr med ytterligare tre kvarter. HSB:s bostadsrättsförening Norrberga och Lingonet, samt villorna vid Stenbärsvägen. I och med att Vist kyrkby vuxit och förvandlats till Sturefors pulserande samhälle, har ett rikt föreningsliv vuxit fram. Inga slumrande föreningar, utan livaktiga, där man på olika sätt och genom samverkan försöker tillgodose alla invånares intressen. Nästkommande sidor får ge ett tvärsnitt över olika aktiviteter som förekommer för att förgylla och förnöja för arvtagarna till Vist lilla kyrkby.

På nedre bilden i mitten syns Bomtorpet, ägt av Hembygdsföreningen.


1930
sturefors-vy-nno-fr-kyrktorn-roos-1967.jpg (57819 byte)
1967

sturefors-vy-nv-fr-kyrktorn-roos-1967.jpg (60196 byte)
1967

sturefors-villasamhalle-70-tal.jpg (57213 bytes)
70-tal
sturefors-centrum-bomtorpet-1978.jpg (56495 bytes)
ca 1990

Bomtorpet

Bomtorpet, som i dag används av Wist Hembyggdsförening för studiecirklar, hembygdsforskning, grupparbeten, styrelsemöten m.m., har en lång och intressant historia.

Det nuvarande Bomtorpet uppfördes i mitten av 1700-talet som soldattorp av rote Nr: 24 vid Kinds kompani tillhörigt Första Livgrenadjär-regementet. Rotebönder för Bomtorpet var tre gårdar från Norrberga by samt gården Toketorp.

Stugan som finns i dag vid Bomtorpet är förmodligen tillkommen efter 1715 års förordning. Kanske låg en äldre, sedan länge riven föregångare till det nuvarande torpet uppe på backen ca. 150 meter norr om nuvarande byggnad, där kan man se resterna efter ett mindre hus som då förmodligen inte fyllde förordningens krav. Den lilla sjuvarvsstugan som står kvar i dag är förmodligen en orginalbyggnad från den första bebyggelsen. (Bomtorpet renoverades 1913 varvid höjden utökasdes med tre stockvarv, se nedan).

 

bomtorpet2-380-000602.jpg (69163 bytes)

Ungdomsgården

1975-76 ersattes den gamla Husbygården av en ungdomsgård. På grund av en tilltagande föreningsverksamhet i samhället uppfördes samtidigt en tillbyggnad, en föreningsdel. Avsikten var att byns olika föreningar skulle beredas möjlighet att här kunna hålla sina sammanträden och tillställningar av olika slag. Bl. a. har lokalerna använts flitigt av Sturefors folkdansare.

 

ungdomshus.jpg (40309 bytes)

Centrum med livsmedelsbutik och pizzeria.

sturefors-ica-010112.jpg (60335 bytes)

Servicehus med bibliotek

Under våren 1993 flyttades biblioteket från huvudblocket i centrum till servicehuset. Den 19 mars var dagen för invigning av de nya lokalerna.

 

servicehus-bibliotek.jpg (59169 bytes)

Församlingshemmet

 

Idrottsplatsen

 

 

 

Byfest 010818

idrottsplats.jpg (41165 bytes)

idrottsplats-byfest-010818.jpg (61287 bytes)