Sturefors i riktning NNO från det nya kyrktornet ca 1967
Foto: Hans Roos