Sturefors i riktning NV från det nya kyrktornet ca 1967
Foto: Hans Roos