Vist kyrkby - Sturefors villasamhälle

Bebyggelseutveckling

 

Sturefors nuvarande samhälle är byggt på mark som ursprungligen tillhörde någon av gårdarna:

  • Husby

  • Rävantomta prästboställe

  • Nordanbacka komministerboställe

  • Norrbergagårdarna

karta-nordanbacka-norrberga-ravatomta-1870.jpg (43343 byte)

flygbild-vist-kyrkby-totalvy-278-text.jpg (51890 byte)

Karta från ca 1870

Flygbild från ca 1930 över motsvarande område 

Klicka för större bild!

 

Före 1900 fanns med några få undantag bara byggnader som tillhörde någon av gårdarna ovan. Det viktigaste undantaget var naturligtvis kyrkan men dessutom fanns bl. a Bomtorpet från början av 1700-talet, klockargården Katrineberg från 1835 och Klampenborg från 1860-talet. Katrineberg och Klampenborg med läge intill kyrkan respektive vägen mot Linköping kom så småningom att bli diversehandlar.
I det följande ges korta beskrivningar av de byggnader som fanns eller funnits fram till ca 1950.

 

Gårdsbebyggelsen plus lite till före 1900:

Byggnader tillkomna under perioden 1900-1950.

Kortkort beskrivning av vad som därefter komma skulle.