Vist socken och Sturefors tätort

Socknen omnämndes första gången 1283 och hette då Husaby.

 

 

Kalm 1946:

"Vists socken är en av de mindre inom Östergötland. Den är belägen i Hanekinds härad, ungefär en mil sydost om Linköping. Av de sju socknar, som ingå i häradet, är Vist den sydligaste och skjuter ned lik en kil mellan Kinda och Bankekinds härader. Socknen är även den största i häradet och omfattar med sina 90,89 kvkm. nästan en tredjedel av hela häradet. Den ligger just i övergången mellan det mer slättbetonade landskapet och den mer utpräglade skogiga naturen." 

I socknen finns sjöarna Erlången och Stora Rengen som passeras av Stångån.

Den enda tätorten är Sturefors villasamhälle som är beläget vid Stångån dryga 10 km söder om Linköping. I samhället med omnejd bor ca 2800 personer, de flesta av dem i småhus.

I samhället finns affär, bibliotek, distriktssköterskemottagning, servicehus, skola (upp t.o.m. mellanstadiet) och barnomsorg.

I Sturefors finns få arbetstillfällen varför flertalet Stureforsbor i arbetsför ålder plus många skolungdomar pendlar till Linköping.

Sturefors villasamhälle byggdes till största delen under 70- och 80-talen.

Wist Hembygdsförening är ett av uttrycken för ett livaktigt föreningsliv och dess "huvudkontor", Bomtorpet, ligger så gott som mitt i byn, bara 100 m från samhällets ICA-butik.

 

VIKTIGA HÄNDELSER: 

  • Storskiftet 1770. 

  • Laga skiftet 1867. 

  • 1871 öppnades Kinda kanal för gods- och persontrafik utefter Stångådalen mellan Kindabygden och Linköping. 

  • 1902 invigdes Östra Centralbanan

  • 1951 blev Vist, Vårdnäs och Skeda kommuner Vårdnäs storkommun.

  • 1967 bestämdes, efter en livlig debatt, att villasamhället skall heta Sturefors. 

  •  1971 gick Vårdnäs storkommun upp i Linköpings kommun.

 

Historik, sockenbeskrivningar Utveckling
Broocman 1760Vist kyrkby
A.G. Barchaei resa, 3:e bandet. 1774
        sid1,    sid2
Sturefors villasamhälle
Om väghöjningen i Korsgatorna 1837Vårdnäs storkommun
Magnus Martin av Pontin 1850
        sid1,     sid2,     sid3
Vist socken, karta 1877-78
Tham 1854
Ridderstad 1918
Kalm 1946
Glimtar från Vårdnäs kommun, 1951-1970
Vad vi vet om Vist 1977/78
Sjöbert 1994
Brita Pettersson ca 2000 

Övrigt

Midsommarkullen

Föreningar i Sturefors/Bjärka-Säby