Vist socken, uppmätt 1877-78 (Generalstaben, reviderad 1926)