Ladugård från Gatan

Fornhemmet Skylt Nr:15

Ladugård ursprungligen från gården Gatan belägen ca 2 km söder om Bjärka-Säby.