Loge från Gatan

Fornhemmet Skylt Nr:16

Loge från Gatan med tröskverk från Skälstorp. Gården Gatan är belägen ca 2 km söder om Bjärka-Säby.