Vattenledning

Fornhemmet Skylt Nr:18

Vattenledning från gården Styvinge, ursprungligen anlagd ca 1879 för att förse ladugården med vatten från en källa belägen 800 meter norr om gården. Ledningen hittades 1999 och en del av den visas här.