Magasin

Fornhemmet Skylt Nr:19

Ursprungligen från gården Tacketorp belägen ca 4 km norr om Sturefors Gods. Magasinet flyttades till nuvarande plats 2012. Det invigdes av landshövding Elisabeth Nilsson 18 augusti 2013. Detta är den enda hitflyttade byggnaden som inte kommer från Bjärka-Säby ägor.