Källare från Hultet

Fornhemmet Skylt Nr:4

Ursprungligen från bostället Hultet belägen ca 1 km väster om Wässentorp. Den flyttades till nuvarande plats ca 1920.

Källaren, som tillsammans med vedboden och smedjan ligger utanför Sandgårdens egentliga gårdsplan, har flyttats från det numera försvunna torpet Hultet vid Vässentorp. Källarrummet är nedgrävt i sluttningen och täckt av en liten timrad bod med brädtak. Ofta brukade man dock förvara sina rotfrukter och potatis i en mycket enkel s.k. ”pärgrop ”, en liten grop grävd på torr mark, försedd med skyddstak.