Vedbod

Fornhemmet Skylt Nr:5

Ursprungligen från torpet Berglund beläget ca 5 km sydost om Bjärka-Säby. Den flyttades till nuvarande plats ca 1920.

Vedboden, eller ”vedskullet ”, är en mycket primitiv byggnad. Ett sadeltak har ställts på marken och två väggar har byggts upp, den ena i vanlig gärdsgårdsteknik, den andra i s.k. skiftesverk- korta, i ändarna tillspetsade stockar har fällts in i stående stolpar. Byggnaden kommer från torpet Berglund.