Smedja

Fornhemmet Skylt Nr:6

Ursprungligen från gården Gräshorva belägen straxt norr om Vässentorp. Den flyttades till nuvarande plats ca 1920.