Redskapsbod

Fornhemmet Skylt Nr:7

Vagn-, redskaps- och slöjdbod från gården Stora Långnäs belägen ca 3 km norr om Bjärka-Säby. Den flyttades till nuvarande plats ca 1920.