Ladugård

Fornhemmet Skylt Nr:9

Ursprungligen från gården Sadelmakartorp belägen ca 4 km nordost om Bjärka-Säby. Den flyttades till nuvarande plats ca 1920.