Startsida

Fornhemmet
Bomtorpet
Hjortkälla
Vist socken
Kyrka och skola
Slott, gårdar och torp
Personer
Liv och leverne
Skrock och sägner
Lantbruk, handel och industri
Kommunikationer
Historiska notiser
Fornlämningar
Natur i Vist
Bildarkiv

Dokumentarkiv

Ljudfilsarkiv
Litteratur
   Cedersbergsboken

Jag vill bli medlem
Gästbok
Externa länkar


 Uppdaterat 220622

 

* Hjortkällas ganla källa har fått detaljerad beskrivning

* Två besök och visningar av Fornhemmet

* Naturcirkelns fjärde träff -  Fornhemmets örter och Lennarts trädgård

* Prästgårds Källsätter uppdaterad 220608

* Torpvandring till Lövingsborg och Källsäter 220528

* Fornhemmet: ny vattenho och nytt brunnslock 220526

* Naturcirkelns tredje träff - gökottan på spången 220525

* Hägnadskursen tillsammans med JUF 220423

* Årets programpunkter bestämda 220404

* Vår kvinna i dokumentarkivet, Margareta Nilsson

* Julmarknaden i Bomtorpet

* Karl G Jungenfelt, betydande nationalekonom från StureforsWebredaktörer: Bertil Tunel och Mats Persson