Startsida

Fornhemmet
Bomtorpet
Hjortkälla
Vist socken
Kyrka och skola
Slott, gårdar och torp
Personer
Liv och leverne
Skrock och sägner
Lantbruk, handel och industri
Kommunikationer
Historiska notiser
Fornlämningar
Natur i Vist
Bildarkiv

Ljudfilsarkiv
Litteratur
   Cedersbergsboken

Jag vill bli medlem
Gästbok
Externa länkar


 Uppdaterat 211006

 

* Besök av 27 internationella masterstudenter 211006

* Studiecirkeln avslutad med svampexkursion 210919

* Hembygdsdagen i Fornhemmet 210815

* Studiecirkeln pågår 

* Ny bild till 'Fornhemmets växter'

* Sidan 'Fornhemmets växter' har snyggats till 210617

* Gärdesgårdshägnad vid Fornhemmet 210424

* Ryggning med råghalm, Fornhemmet 2021

* Årsprogrammet för 2021 finns att se

* Ny bild på Startsidan (Sandgården)

* Jätteek rasade vid Fornhemmet 26/2

* Runstenen vid kyrkan 

* Julmarknaden inställd

* Nya takrännan till Sandstugan på väg.

* Lieslåtter vid Fornhemmet 200712

* Fornhemmets tak klart. Bilder. 200708

* Forskarbesök om revitalisering

Nytt på hemsidan om "Broar över Stångån" 200617
   * Broarna över Stångån
   * Kyrkspängerna
   * Övergångar norr om Bjärka-Säby

* Nya bilder till studiecrkelns kväll vid Fornhemmet

Webredaktörer: Bertil Tunel och Mats Persson