Bildad 1976

Föreningsinformation och kontakter
    Program     GästbokFornhemmet Sandgården 
Sandgården, Fornhemmet, 2020-08-18. Foto: Bertil Tunel

Wist - socknen där ån kröker

Torsdag 21 oktober kl. 18:30
Kulturafton i Församlingshemmet.

Camilla Smedberg berättar om det stora bankrånet i Linköping 1854.

Kaffeservering och lotterier.

Entré 60:- inkl. fika.

Lördag 11 december kl. 10:00 – 14:00
Julmarknad i Bomtorpet med försäljning av kaffe, glögg, kransar, böcker, brödlotteri, honung mm.

Hela säsongens program ser du här.Här kan du göra sökningar i hela vår hemsida. Sökningen fungerar om du givit Google tillstånd att lagra sökningar. * OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.

* Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av bägge nätredaktörerna (klicka på länken och skicka ett ebrev till dem)