Bildad 1976

Föreningsinformation och kontakter
    Program     GästbokStavsäters ekar 
Torpvandring bland Stavsäters ekar i maj 2011. Foto: Sven-Olof Ekström

Wist - socknen där ån kröker

Tisdag 24 maj kl. 6:30
Kommunekolog Johan Molin guidar oss i Vistkärrets naturområde som bjuder på olika naturtyper och ett rikt fågelliv. Samling vid Stureforsbadet, medtag gärna fika. Kostnad 20 kr.

Lördag 28 maj kl. 10:00
Torpvandring Källsäter/Lövingsborg

Anders Kaliff, professor i arkeologi, berättar minnen.

Medtag kaffekorg.

Samling vid parkeringen, Idrottsplatsen

Fornhemmet öppet för besök 24 juli 10.30 - 13.30
Med anledning av att Fornhemmet fyller 100 år.
Hela säsongens program ser du här.
Du medlem!
Det underlättar mycket för styrelse och funktionärer om du meddelar din epost-adress till

styrelsen@wisthbf.se

Om du känner på dig att du inte gjort så, skicka in ditt namn med epost som ovan, så har du bidragit positivt.
Här kan du göra sökningar i hela vår hemsida. Sökningen fungerar om du givit Google tillstånd att lagra sökningar. * OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.

* Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av bägge nätredaktörerna (klicka på länken och skicka ett ebrev till dem)