Bildad 1976

Föreningsinformation och kontakter
    Program     GästbokFornhemmet Sandgården 
Sandgården, Fornhemmet, 2020-08-18. Foto: Bertil Tunel

Wist - socknen där ån kröker

Söndag 4 Juli kl. 14:00-16:30
Visning av Bjärka-Säby Fornhem börjar och pågår varje söndag t.o.m.

12 september.

Söndag 18 juli kl. 10:00
Slåttergille med höhässjning vid Fornhemmet. Medtag kaffekorg.

Söndag 15 augusti kl. 13:00
Hembygdsdagen i Fornhemmet inleds
med friluftsgudstjänst.
Allsång som leds av Blue Berrys.
Lokala knallar,
musikunderhållning, kaffeservering, dansuppvisning, lotterier mm.

Hela säsongens program ser du här.Här kan du göra sökningar i hela vår hemsida. Sökningen fungerar om du givit Google tillstånd att lagra sökningar. * OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.

* Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av bägge nätredaktörerna (klicka på länken och skicka ett ebrev till dem)