Bildad 1976

Föreningsinformation och kontakter
    Program     GästbokFrån utbildningen av mejerskor vid mejeriet i Bjärka-Säby i början av 1900-talet

 

Lördag 9 december kl. 10:00 – 14:00
Julmarknad i Bomtorpet med försäljning av kaffe, glögg,
kransar, böcker, brödlotteri, honung mm.


Läs hela årsprogrammet här.

Ingela Kaliff, "Vad kvinnorna har betytt för Sturefors".
Del 1            Del 2

Examensarbete, 5 poäng, på grundskollärarlinjen Högskolan i Kalmar, ht 1995

IT-gruppen håller på att flytta alla sidor från denna hemsida till en ny, modernare. Under arbetets gång stöter vi på extra läsvärda artiklar som finns i "djungeln" av länkar och sidor. Då kan flytten stanna upp medan man läser och förundras över hur mycket fint det finns i vår kulturskatt. Det är svårt att välja bland artiklarna, men här tipsar vi om en.Här kan du göra sökningar i hela vår hemsida. Sökningen fungerar om du givit Google tillstånd att lagra sökningar. * OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.

* Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av bägge nätredaktörerna (klicka på länken och skicka ett ebrev till dem)