Bildad 1976

Föreningsinformation och kontakter
    Program     Gästbok 
Cedersbergsallén ca 1950. Till vänster Cedersberg. 
Foto: Per Göransson Bildleverantör: Per Göransson 

Wist - socknen där ån kröker

Lördag 10 december kl. 10:00 – 14:00
Julmarknad i Bomtorpet med försäljning av kaffe, glögg, kransar, böcker, brödlotteri, honung mm.
Se den fina affischen!
Här kan du göra sökningar i hela vår hemsida. Sökningen fungerar om du givit Google tillstånd att lagra sökningar. * OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.

* Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av bägge nätredaktörerna (klicka på länken och skicka ett ebrev till dem)