Bildad 1976

Föreningsinformation och kontakter
    Program     Gästbokslatter_2022 
Slåttergille 17 juli 2022.
Foto: Elisabeth Palmgren-Rösth

Wist - socknen där ån kröker

Söndagar från 3 juli t.o.m. 11 september kl. 14:00-16:30
Visning av Bjärka-Säby Fornhem.

Torsdag 20 oktober kl. 18:30
Kulturafton i Församlingshemmet.
Reinhold Castensson, vattenforskare på Liu, berättar
om Kinda kanal
Kaffeservering och lotterier.

Entré 60:- inkl. fika.

Lördag 10 december kl. 10:00 – 14:00
Julmarknad i Bomtorpet med försäljning av kaffe, glögg, kransar, böcker, brödlotteri, honung mm.

Här kan du göra sökningar i hela vår hemsida. Sökningen fungerar om du givit Google tillstånd att lagra sökningar. * OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.

* Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av bägge nätredaktörerna (klicka på länken och skicka ett ebrev till dem)