Bildad 1976

Föreningsinformation och kontakter
    Program     Gästbok 
Bomtorpet vintern 2015. Foto: Bertil Tunel

Wist - socknen där ån kröker

Julmarknaden den 11 december var säsongens sista programpunkt.
Den var lyckad. Läs allt om den här.

Det dröjer inte så länge innan nästa säsongs program  finns att läsa här.

Hela gångna säsongens program ser du här.Här kan du göra sökningar i hela vår hemsida. Sökningen fungerar om du givit Google tillstånd att lagra sökningar. * OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.

* Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av bägge nätredaktörerna (klicka på länken och skicka ett ebrev till dem)