Stafsäter skylt Nr:1 Farsbo

Här låg gården Farsbo mellan åren 1413 – 1684. Gården inköptes 1684 av Jacop Spens som styckade ägorna till fyra dagsverkstorp. Hässelkulla, Pirum, Lövudden och Kalvsveden. Kvar fanns dock en liten stuga. Torpet blev dagsverkstorp till Stafsäter. Den sist kända boenden var Johanna Jonsdotter som gifte sig 1722.

Skylten är uppsatt av Stafsäter Egendom i samarbete med Wist Hembygdsförening.