Farsbo

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6462555 Y:1491812
Koordinater WGS84: 58°17’11″N 15°39’56″E
Rivet.

Karta Lantmäteriet

Av Nils Sjöberth

Om Farsbo gård har urkunderna nästan inget att berätta. Genom ortsnamnsregistret vid Uppsala Universitet har vi fått veta att 1413 ägdes Farsbo av en man vid namn Greghers i Fadersbothum. Fadersbothum torde enlig Lindqvist i Bjärka-Säby böckerna härledas till en man Fadher (far). Fri tolkning kunde således vara Greghers i faderns hus. Genom dialektal förändring har sedan Fadersbothum ändrats till det betydligt kortare namnet Farsbo.

1684 vet vi att gården köptes av Jacob Spens, ägare till Stavsäter. Redan 1683 ansågs gården vara i fullständigt förfall. Kvar fanns då bara en liten stuga, en liten loge samt ett fähus. Därmed upphörde Farsbo att vara en egen bruksenhet. I stället styckades gården upp till fyra dagsverkstorp, nämligen Hässelkulla, Pirum, Lövudden, Kalvsveden och Håkantorp. Detta framgår av 1703 års ägokarta.
I Husförhörslängderna förekommer inte Farsbo. Emellertid går att läsa ur kyrkobokföringens äktenskapsregister att kvar i Farsbo bor och ingår äktenskap:

1704 Brita Swensdotter
1702 Johan Danielsson
1722 Johanna Jonsdotter

Förmodligen räknades dessa människor in som tjänstehjon tillsammans med gårdsfolket vid Stavsäter under husförhören.
Fortfarande finns en udde vid St. Rängen som bär namnet Farsbonäset.