Fornlämningar

Runstenen vid Vist kyrka

Den enda kända runstenen i Vists socken står vid ingången till kyrkan i Vist. Den hittades 1963 under kyrkans golv….

Bo Jonsson Grips borg

På Bosholme finns lämningarna av borgen Bjärkaholm, uppförd av  Sveriges genom tiderna störste jordinnehavare…

Styvinge fornborg

Det var medlemmar av Wist hembygdsförening som 1985 upptäckte lämningarna av fornborgen strax intill Styvinge och som deltog i utgrävningarna 1988

Gravfältet vid Klampenborg

Vid den senaste av de utgrävningar som gjorts vid Klampenborg upptäcktes ett stort antal brandgravar från järnåldern…

Hjortkälla

Det unika med denna gård är det väl bevarade tegskiftet som finns kvar idag tack vare att en gammal man  slapp att täckdika åkrarna…

Forntid i bygden - Vist

En studiecirkel år 1985 resulterade i detta 56-sidiga häfte som sedan länge är slutsålt. Här finns det i en skannad version som en PDF (55 MB) som öppnas i ny flik.