Personer, historia och notiser

Bo Jonsson Grip
Sveriges drots, Bo Jonsson Grip. En uppsats skriven av Nils Sjöberth för Wists Hembygdsförening. (Digitaliserad av Hans Hansson 2001)

Vist 1600 till 1900
Några händelser i Vist under 1600-, 1700-, 1800- och 1900-tal,
Brita Petterson

Utdrag ur Vist Församlings Sockenprotokoll

Sällsamma händelser
Hämtade ur Wist församlings kyrkböcker

Salomon och Viktor Ferdinand Salmoni
”Salmonibrev: Anonymt brev vari avsändaren genom hotelser (t ex skandalösa avslöjanden) försöker pressa ut pengar av någon, hotelsebrev, utpressningsbrev.” Svenska Akademiens ordbok. Varför kallas dessa brev Salmonibrev? Vem var Salmoni? Anknytning till Vist?

Spökstenarna och Döslätten
Vid vägen mot Stavsäter, ca 200 m söder om Ebbetorps utfartsväg, finns några större stenar som av gammalt kallas ” Spökstenarna”. Till höger om dessa stenar fanns en liten slätt som folket i trakten kallade ” Döslätten”.

Stenhuggaren Börie i Bäck
Stenhuggaren Börie i Bäck var en man som skymtar förbi i Vist tidiga kyrkobok. Hans arbeten finns fortfarande bevarade på en del platser i Östergötland och även utanför landskapet.

Herrgårdsosten kommer från Bjärka-Säby
Artikel ur Östgöta Correspondenten 20041229.

Saab Safir nödlandar
Artikel ur Östgöta Correspondenten 660409.
Tack vare en skicklig pilot kunde en nödlandning på ett mindre gärde mellan Norrberga och Vreta by i Vist på torsdagsförmiddagen lyckligt genomföras med en Saab Safir.

Deltagare i fältskjutning död träffad av en kula i huvudet.
Artikel ur Östgöta Correspondenten 510212.

Branden i Källsäter 1947
Artikel ur Östgöta Correspondenten 470423.
Elva åldringar blev hemlösa genom en brand som på tisdagen härjade Vists sockens gamla pensionärshem, som låg nedanför ålderdomshemmet, på andra sidan landsvägen. Samtliga pensionärer lyckades ta sig ut ur den brinnande byggnaden, men endast en del av deras ägodelar kunde man rädda.

Brandbomber över Östergötland
Artikel ur Östgöta Correspondenten 430607.

Fokkerhaveri i Sturefors 411219
Artikel ur Östgöta Correspondenten 411222.
Haveriet inträffade alldeles i närheten av inkörsporten till Sturefors slott (källa Stig Jonsson).

Tågurspårning vid Bjärka-Säby
Artikel ur Östgöta Correspondenten 410625.

B3-haveri i Vårdnäs 390901

Slottsbranden i Bjärka-Säby 1932
Artikel ur Östgöta Correspondenten 1932.

Dödande vådaskott i Norrberga
Artikel ur Östgöta Correspondenten 230628.

Drunkningsolycka vid Bjärka-Säby. Tre personer omkom.
Artikel ur Östgöta Correspondenten 19210606.

Drunknad
Ur Östgöta Correspondenten 1912-07-09
Omkring 30-årige hemmasonen Axel Vikvist från torpet Lugnet under Bjärka-Säby påträffades i lördags afton liggande död i Stångån i närheten av Bjärka station. Huru vid olyckan tillgått, är obekant, men antagligen hade V., som var avklädd, ensam gått att bada, och hade han vid påträffandet säkerligen legat någon timme i vattnet, ty alla upplifningsförsök, som genast vidtogos, voro fruktlösa. Kläderna ha ännu ej upphittats.

H C Andersen i Östergötland 1849
H C Andersen kom resande på Göta kanal och steg av vid slussarna i Berg för att tillbringa en vecka hos von Saltza på Bjärka-Säby. H C hade för vana att varje kväll skriva dagbok. Hans besök kommenterades också av Östgöta Correspondenten besöksåret 1849 och Ola Persson skrev 1972 en  mycket rolig och intressant artikel i nämnda tidning.

Vist död- och begravningsbok 1833
Död Johan Ludvig från Säby 1833-07-22. Son af Stall Drängen Jaen Jaensson och dess hustru Anna Stina Södergren. Född den 11 april 1825. Omkom Vådligen i Scorpa Ström hvarvid så väl han som dess fader, häst och vagn nedstörtade sedan Hästen skyggat för Stamphjulet vid Skorpa Bro. Han upptogs död och liflös nedanför Scorpa Ström sedan han genomgått alla vattenfall därstädes.

Drunkningsolycka i Stångån 1824-01-18
Vid tjälkåkning på isen nedanför Risnäs Spånggård brast isen och två ungdomar drunknade. Dessa var Fredrica Hansdotter, piga i Risnäs Spångg, född 1808 24/8 i Göttorp och Johannes Nilsson, dräng i Risnäs, född 1794 2/8 i Rystad.

En söndagsritt i Vist 1715
Ur Regnbågen 1947-06-07. Soldats nattvardshinder blev tvistefrö mellan landshövding och domkapitel.

Pesten 1710-1713
krävde under de första fyra månaderna, november 1710 till februari 1711, 178 liv. I dödboken finns ett särskilt avsnitt om avlidna i pesten  sammanställt av Brita Pettersson.

Förbud mot kyrkosömn
En märklig sockenlag för Vist av år 1661.
Artikel ur Östgöta Correspondenten 1938-04-02.

Starka sjukan på 1600-talet
Den 27 juli 1649 drabbades Mellansverige av ett oväder som skulle låta tala om sig i lång tid framöver. Det var den så kallade ”Olsmässofloden”, ingen vanlig regnskur, utan ett regnande som pågick i veckor.

Midsommarmordet 1640
På Vist kyrkogård står sedan mer än 350 år en sten rest över en ung man som omkom på platsen. Enligt en sägen upptecknad på 1820-talet, sades en kärlekshistoria ligga bakom den sorgliga händelsen. Inget tyder direkt därpå i det domstolsprotokoll som fördes vid rättegången, vilken ägde rum vid Slaka tingstad den 18 oktober 1642 och som återges här nedan till största delen med ett modernare språk.

Ärkebiskop Angermanis räfst år 1596
År 1596 anställde dåvarande ärkebiskop Abraham Angermani en räfst- och rättarresa genom Småland och Östergötland.

Se upp med landswägsgrindarne!
Ur Östergötlands veckoblad 1886-10-29
Stängda grindar under mörka nätter kunna wara farliga nog för wägfarande. Ett färskt exempel härpå erbjuder en olycka, som inträffade wid 9-tiden på aftonen den 21 d:s.