Sturefors slott

Läge: vid Erlången
Byggt:
Koordinater RT90: X:6466811 Y:1498294
Koordinater WGS84: 58°19’29″N 15°46’34″E
Adress: Sturefors Slott 1

Karta Lantmäteriet

Sturefors vid sjön Erlången tillhör ätten Bielke. Slottet är en trevåningsbyggnad med fast förbundna flyglar, anlagd 1704 av Tessin d.y. för Carl Piper. Det är känt för sina 1700-talsinredningar.

Den franskinfluerade delen av parken är också ritad av Nicodemus Tessin d. y. På Nils Adam Bielkes tid, under senare delen av 1700-talet, tillkom en engelsk park i väster liksom den magnifika spegeldammen. Samtidigt uppfördes minnestemplet över Christina Piper på en höjd i förlängningen av slottets mittaxel.

Sturefors magasinet
Sturefors gamla genomfarten
Sturefors bostadshus
Sturefors kraftstation

Foton: Hans Hansson 2000-08-06

Om Sturefors slott

Ur Bengt Nilssons uppsats om Vist socken

Sturefors gods

Ur Sveriges bebyggelse av Bengt Cnattingius

Park och byggnader

En rundtur i slottsmiljön i ord och bild

Kvällspromenad runt godset

En rundvandring i gårdsmiljön i ord och bild

Sturefors fideikommiss och dess historia

Forskning i Sturefors Gårdsarkiv 1982/83, sammanställd av Hembygdsföreningen.

Christina Piper

Om kvinnan bakom Sturefors slottsmiljö. Av Allan Goldmarck, ÖC 1976

Gårdar och torp

Torp och gårdar under Sturefors som ännu finns kvar

Skyltade ödetorp

Torp under Sturefors, som nu är rivna

Sturefors såg

En mindre anläggning som ändå kunde såga för export

Sturefors brandkår

Sturefors har haft egen brandkår 

Östra promenaden

En del av den gamla landsvägen mellan Sturefors och Sundet

Trädgårdsarbetare

Det var inte så få som sysselsattes i trädgården vid Sturefors

Peenemünde

Om grindstugans historia

Grevebröllopet 1861

Ur Edvin Karlssons anteckningar