Torp och gårdar under Sturefors som fortfarande finns kvar

Nybygget
Beläget ca 1 km SV Åndebäck

Rosendal
Strax nordväst om Vreta by

Tacketorp

Vid Stångån 2 km norr om Sturefors

Rävängen

Mellan Sturefors och Sundet

Toketorp

Strax NO om Sturefors samhälle

Löten u Toketorp

Bäck vid Ringetorp