Rosendal (Vreta)

Läge: strax norr om Vreta by
Byggt: ca 1850
Koordinater RT90: X:6469379 Y:1495529
Koordinater WGS84: 58°20’52″N 15°43’44″E
Adress:Toketorp Rosendal 1

Karta Lantmäteriet

Östergötlands länsmuseum karaktäriserade i samband med förvärvet de nuvarande byggnaderna: ”Rosendal – ett f.d. grenadjärtorp med faluröda byggnader. Envånings timmerhus under sadeltak med rött tegel. Välbevarad karaktär av visst kulturhistoriskt intresse. Troligen från 1800-talets förra hälft.” 

Rosendals historia börjar dock redan på 1680-talet då Rosendal blev soldattorp i rote nr 34 under Wreta i 1:a Livgrenadjärregementet, Kinds kompani.

Nedanstående text är skriven av Lars Sylvan (Gustafsson) son till Manne och Karin: 

Den 5 november 1921 flyttade Emanuel ”Manne” Gustafsson (1899-1995) och Karin Gustafsson f. Granath (1899-1974) in i Rosendal. Det var samma dag som de gifte sig och som Manne firade sin 22-årsdag. Torpets bostadshus var då nyrenoverat men övervåningen var fortfarande en oinredd vind. De kom sen att bebo torpet under en stor del av 1900-talet. Manne bodde kvar ända till i januari 1994, då han flyttade till servicehuset i Sturefors. Familjen kom att omfatta 6 barn: Anna-Lisa (f. 1919), Helmer (f. 1922), Ingrid (f. 1926), Gunborg (f. 1929), Astrid (f. 1932), Lasse (f.1942). 

Manne var som förman på spannmålsmagasinet i Sturefors väl känd speciellt bland alla lantbrukare i bygden. Han anställdes av Per Rustner 1919 och arbetade kvar på magasinet, som så småningom övergick till Centralföreningen och Göta Lantmän, ända fram tills han vid 67 års ålder gick i pension. Manne föddes 1899 i Wist prästgård där hans pappa Gustaf Adolf var trädgårdsmästare och så småningom kyrkvärd. Hans mamma Wilhelmina var kokerska och anlitades ofta vid kalas. 

Till Rosendal var knutet ett litet jordbruk. Marken bestod inledningsvis av några tunnland åkermark på de närmaste gärdena samt en liten s k lycka borta vid Vinstorp. Den första tiden saknades beten intill Rosendal så torpets då enda ko fick beta i skogen intill Nyhagen tillsammans med Nyhagens enda ko. Utöver kon så fanns höns och sommartid även en gris. 

Så småningom tillkom betesmark intill torpet och antalet djur utökades med några kor och periodvis får och kaniner. Häst och tröskverk lånades från gårdarna intill. Jordbruket drevs fram till 1968 då det blev omöjligt att fortsätta med kor i samband med att tankhämtning av mjölk genomfördes. Arrende erlades fr. o m 1926. Dessförinnan gällde dagsverksskyldighet i Norrberga, vilken dock lejdes bort.

Rosendal används numera (2006-07) sedan många år som fritidshus av Lars och Ulla-Britt Sylvan. Lars, som föddes (se ovan) i Rosendal 1942, och Ulla-Britt har på tomten skapat en mycket fin örtagård innehållande över 200 arter. Hembygdsföreningen växtcirkel gjorde ett besök där i juni 2006. Längst ned på denna sida kan man läsa om örternas historia.

     

2006-09-28

Några glimtar från torparlivet i Sturefors på 1900-talet.

 

Lars Sylvan (tidigare Gustavsson) i Rosendal har för släkten skrivit ner lite om torpet och torparfamiljens historia. Underlag är främst samtal med pappa Manne (1899-1995). Kompletteringar har gjorts från minnesbilder hos de sex syskonen: Anna-Lisa (f 1919), Helmer (f 1922), Ingrid (f 1926), Gunborg (f 1929), Astrid (f 1932) och Lasse (f 1942). Förhoppningsvis kan nedanstående utdrag ge några tidstypiska speglingar för olika skeden och kanske associationer till egna minnen från det förra seklet.

 

Hembygdsföreningens besök 2006

Wist hbf. Växtcirkeln

Anteckningar från träff vid Rosendal 2006-06-21

Ca 15 deltagare hade mött upp vid Rosendal för att se Lars och Ulla-Britt Sylvans vackra örtagård och också för att få höra en del om torpets historia. I trädgården finns nu mer än 200 olika örter och Lars har ställt samman en beskrivning och historik över ca 65 av dem.

Rosendal soldattorp har funnits sedan 1680 och har haft 22 innehavare.

Manne Gustavsson växer upp och träffar Karin

Några glimtar från torparlivet i Sturefors på 1900-talet.

Fam. Manne och Karin Gustavsson

 

Manne föddes 1899 i Vist prästgård.

Alldeles före det förra sekelskiftet föddes Manne i Vist prästgård, där föräldrarna Gustaf Adolf och Wilhelmina var tjänstefolk. Han var yngst i en barnaskara på fyra. Storasyskonen hette Einar (blev snickare och bosatte sig i Björkliden), Elis (blev banarbetare och bosatte sig i banvaktarstugan vid Brona) och Signe (blev jungfru hos familjen Rustner i Ådala innan hon gifte sig och flyttade från orten).

Familjen flyttade vid några tillfällen och bodde bl.a. i Eriksholm, Filbacken (Farfar arbetade då åt bonden i Styvinge), i Hvilan samt så småningom i den lilla flygelbyggnaden vid Nordanbacken (se foto i Stureforsboken sidan 39). Farfar arbetade nu som trädgårdsmästare åt prästen och därefter som kyrkvärd.

När det drog ihop sig till kalas hos prästen och andra anlitades vår farmor Wilhelmina, oftast kallad Mina, för att sköta matlagning och servering. Hon sågs alltid bära på en jättestor kopparkanna till och från kalasen. Den är numera i barnbarnet Ingrids ägo. En anekdot berättar att hon brukade ha med sig ett paket smör i kjortelfickan till prästkalasen och smusslade ner smör i grytan för att sätta extra god smak på maten. Prästen var nämligen något lagd åt det sparsamma hållet.

 

Gick i den gamla kyrkskolan.

Manne gick småskolan i Östra Stenby, där föräldrarna under några år arbetade hos prästen, men sedan fullföljde han sin 6-åriga skolgång vid Vist kyrkskola där han slutade 1911. Han gick sedan en frivillig fortsättningsskola på två terminer à 6 veckor. Lärarinnan var tvungen att ha minst ett visst antal elever. De var 6 elever det här året. Skolan var inrymd i den gamla skolbyggnaden, som senare blev lärarbostad och numera är privatbostad. Bland kamraterna fanns bl.a. Einar Wiking (bodde i Rosendal fram till 1910), och Ivar Modig (bodde i Rosendal från 1911).

 

Började som 14-åring arbeta i Toketorp.

1914 började Manne tjäna som dräng hos familjen Lind i Toketorp. Där arbetade han sedan dryga 3 år. Det finns ett foto från den tiden som visar hur han rider barbacka på en av hästarna. Johan August Lind och hans hustru Anna drev jordbruket på denna tiden. Kvar hemma bodde också barnen Ivar (senare bonde i Gattorp), dottern Märta (flyttade senare till Norrberga) och Tage (tog så småningom över Toketorp).

 

Pappa och mamma träffades i Grebo prästgård 1918.

1917 fick Manne jobb som ladugårdsskötare vid Grebo prästgård. Totalt var det 5 anställda, 3 drängar och 2 pigor. De 5 anställda bodde på övervåningen i arrendebostaden. Från 1918 var en av pigorna Karin – vår blivande mamma. Hon hjälpte till i köket och mjölkade kor.

När Manne var ledig varannan helg brukade han gå eller cykla till Sturefors för att hälsa på. Han hade tjänat ihop till en egen cykel med träram. Den brukade han ibland låna ut till cykellösa kompisar mot några öres betalning. Vid ett av sina besök i föräldrahemmet berättade Manne att han träffat en trevlig flicka som hette Karin. Så småningom klämde han väl också fram att han och Karin (Granath, fadern var artillerist) skulle bli föräldrar. De blott 18-åriga föräldrarna var inte redo att sätta bo utan lilla Anna-Lisa fick under sina första år bo hos en familj, som barnmorskan i Grebo var bekant med.

Fick anställning på spannmålsmagasinet i Sturefors.

Spannmålsmagasinet hade 1918 tagits över av Per Rustner (se Stureforsboken sidan 80). Hösten 1919 fick pappa anställning på magasinet. Han arbetade sedan kvar på samma arbetsplats ända fram tills han vid 67 års ålder gick i pension!

Lönen var under 20-talet 100 kr/månad vilket motsvarade 4 kr/dag. Arbetstiden var under vintertid 07.30-18, även på lördagarna i början. Som lite udda sysselsättning ingick på 20-talet att åka tåg till Vimmerby för att stå på marknaden och sälja fröer.

 

Gjorde rekryten som sjukvårdare.

Under 4 sommarmånader 1920 gjorde pappa rekryten som sjukvårdare vid T1 i Linköping. Han fick då 5 kronor var tionde dag. Han hade permission lördagar och söndagar.

Rosendal, Karin ca 1920
Rosendal, Emanuel ca 1920
Bröllop och inflyttning i Rosendal

Bröllop och inflyttning i Rosendal

Rosendal 1940-talMamma och pappa gifte sig på pappas 22-årsdag den 5 november 1921 och flyttade in i torpet Rosendal. Boningshuset var då nyrenoverat och svinhuset nycementerat. I köket fanns en djup bakugn i spismuren samt en halvbränd gammal järnspis. Skorstenspipan var ny. Hela övervåningen var vindsutrymme.
Från början hade man en ko, höns och gris. En ko kostade på den tiden 250 kr. Utöver de närmaste gärdena ingick även en liten s.k. lycka borta vid Vinstorp. Den första tiden saknades dock beten intill Rosendal. Rosendals ko fick då beta i skogen intill Nyhagen, där hon gick tillsammans med Nyhagens enda ko.
Under de fem första åren hade pappa dagsverksskyldighet i stället för torparrende. Det första året gjorde pappa dagsverkena själv, 2 dagar/vecka under sommaren i Norrberga. Därefter lejde han ut dagsverkena för 4kr/dag, vilket var detsamma som pappa då tjänade. Den första årshyran uppgick sedan till 350 kr.

Gammalt soldattorp.
Rosendal var tidigare soldattorp i rote nr 34 under Wreta i 1:a Livgrenadjärregementet, Kinds kompani. Av hembygdsföreningens torpforskning (se rapporten ”Från bondeuppbåd till indelningsverk”) framgår att Rosendal varit soldattorp ända sedan 1680 då Karl den XI genomförde det s.k. indelningsverket. Östergötlands länsmuséum karaktäriserade 1984 de nuvarande torpbyggnaderna: ”Rosendal – ett f.d. grenadjärtorp med faluröda byggnader. Envånings timmerhus under sadeltak med rött tegel. Välbevarad karaktär av visst kulturhistoriskt intresse. Troligen från 1800-talets första hälft ..”

Rosendals omgivningar på 1920-talet.
I Vreta fanns fyra bönder, vilka var och en hade sin bit av den s.k. ”träthagen”, som låg mellan Rosendal och Vinstorp. Åkerlapparna var mycket uppstyckade. T. ex. hade Viking tre olika ställen i träthagen plus en ”tresnibb” åt Toketorpshållet. Det var gärdesgårdar överallt, men taggtråd började komma och pappa kunde använda gärdsgårdsvirket till ved. Över vägarna fanns trinnor.

Gångbiljett på järnvägen.
Vägen förbi Toketorp var mycket dålig på 20-talet. För att kunna ta sig till och från jobbet löste pappa en gångbiljett, som gav honom tillstånd att gå järnvägen. För det betalade han 3 kr/år och biljetten gällde för hela familjen. Så småningom skaffade han sig en gammal cykel. Han gick då och ledde cykeln över backen till Löten och cyklade sen i skogskanten till Bomtorpet och vidare förbi Norrberga till magasinet.

Två barn i torpet på en gång.
1922 föddes andra barnet: Helmer. Han föddes hemma i Rosendal och barnmorska var Annie Pettersson, som ju hjälpt många nya Stureforsare till världen. Storasyster Anna-Lisa var då 3 år och hade nyligen flyttat hem till mamma och pappa.

Olycka under skördetiden.
Endast 4 år gammal råkade Anna-Lisa illa ut då hon var ute och plockade blommor. Hon blev påkörd av och uppdragen på en s.k. självavläggare och skadades i båda benen. Någon fick springa ner till magasinet och berätta för pappa vad som hänt. Han vände sig till prästen, som hade byns enda bil. Prästen kunde dock inte köra på grund av sjukdom. Men det fanns en till som var körkunnig och som tog bilen för att köra Anna-Lisa till doktorn. Under tiden hade man lindat in Anna-Lisas ben i handdukar och bar henne ut till ”stora vägen”. Anna-Lisa uppger detta som sitt tidigaste minne.

Standardförbättringar mot slutet av 1920-talet.
1926 läggs nytt tegeltak på ladugården. Samma år skaffas den första radion – en s.k. kristallmottagare. Så småningom skaffas en andra ko. 1929 genomfördes täckdikning med hjälp av Andersson i Löten. För detta betalades 15 öre per meter. Man sålde en ko för 229 kronor, vilket räckte till att betala täckdikningen. Helmer, som var knappa 7 år, minns mycket väl täckdikningen. En avbruten täckdikningsspade finns kvar som minne från detta arbete. Som 30-åring skaffar sig mamma 1929 sin första cykel och lär sig cykla genom att stödja sig på staketet.

Barnaskaran i det lilla torpet utökas.
Annie Pettersson fick mera att göra i Rosendal. Ingrid föds 1926, Gunborg 1929 och – som barn nummer fem – Astrid 1932.

Rosendal, Emanuel, Annlisa,Ingrid, Helmer, Karin 1928Helmer och Ingrid ormbitna.
Sommaren 1930 blir Helmer (7½ år) och Ingrid (3½ år) ormbitna, troligen av samma huggorm, när de är ute och plockar blommor. Helmer blev sjukast. På inrådan av tant i Toketorp stack man hål och sög ut giftet. Helmer minns också att han på någons inrådan blev behandlad med en blandning av konjak och mjölk. Det smakade inget vidare och av den behandlingen mådde han snarast ännu sämre.
Därefter skjutsades Ingrid och Helmer på cykel till barnmorskan Annie Pettersson. Hon svarade på den tiden också för enklare sjukvård och kunde behandla med ormserum. Pappa skjutsade Helmer. Tage Lind skjutsade Ingrid på stången till sin cykel. Tage cyklade omkull så Ingrid slog sönder läppen och skrapade sig i ansiktet. Så till råga på allt elände kom hon helt nerblodad till barnmorskan.
Slutligen fick de båda ormbitna åka hästskjuts med Tage in till doktorn i Linköping för vidare undersökning och behandling.

Självhushållet.
Som barn minns vi många inslag i självhushållet i torpet under vår uppväxttid:
• kärning av smör och ystning av ost
• bakning, mjöl anskaffades genom att man lät mala säd vid kvarnen i Sturefors
• i trädgården odlades massor av potatis, rotfrukter, allehanda grönsaker, frukt och bär
• torkning av frukt och bär – grisslakt etc.
• saltning av kött
• konservering (från början av 30-talet)

Rosendal, Karin och Astrid med kossa 1939Smöret gjordes i en stötkärna (bönderna hade mjölkkärnor med vev). Före mjölkleveranserna till mejeriet sålde mamma hemkärnat smör och ägg till handelsboden i Klampenborg. Varorna bars i korgar och man gick en stig rakt igenom Nyhagenskogen. Mamma var alltid noggrann med att smöret skulle vara väl urvattnat och ha god kvalité när det vägdes in i handelsboden.
Mamma brukade röka skinka och korv i en tunna, som stod i hasselbacken bakom jordkällaren. Tunnan eldades med enris vilket gav jättegod smak. I källaren fanns en stor tunna som mamma saltade fläskkött i. Utöver frukt och grönsaker konserverades även köttbullar och kött. Mamma stekte fläskfilé som sedan konserverades. När den sedan togs fram på vintern var det en delikatess.

Torghandel.
Gunborg och Ingrid minns mamma som rekordplockare av skogsbär. Som små fick de beting av mamma att plocka en liter blåbär var – sedan fick de sätta sig på ett berg och leka. I skogen borta vid Vinstorp fanns det massor av skogshallon, som man plockade tidigt om mornarna.
Mamma åkte rälsbuss in till Linköping och stod på torget. Med sig hade hon korgar med hallon, blåbär, svamp, ägg och smör. Hon konserverade också mycket hallon för vinterns behov. Även lingon plockades i stora mängder. Lingonen förvarades i stora stenkrukor. De kokades osötade och sötades sedan när man tog fram dom för användning.

Några moderniseringar på 30-talet.
Ett stort steg i utvecklingen var när den första konserveringsapparaten anskaffades i början av 30-talet. Eftersom det ännu inte fanns elektricitet skedde uppvärmningen med ved. 1938 installerades ny järnspis.

Farbror Elis blir under en period 1930 friställd från sin anställning vid järnvägen. Han hjälper då till med att inreda vinden i Rosendal till 5-barnsfamiljen, som börjat bli trångbodd. Flickorna fick nu flytta upp till den nyinredda vinden.

1939 kostade Per Rustner på installation av telefon i torpet. Samtalen kopplades på den här tiden manuellt av Emmy Ågren i handelsboden Katrineberg. Rosendal fick nummer 80.
 

Lite om barnen Gustavssons skolgång

Skoltiden

Åldersspridningen innebär att vi Rosendalsbarn har erfarenheter från Vist kyrkskola från 1920-talet och fram till 1950-talet: Anna-Lisa (1926-33), Helmer (1930-37), Ingrid (1934-41), Gunborg (1937-40), Astrid (1939-46) och Lasse (1949-53). Alla gick vi i den stora gula skolbyggnaden, som nyligen tagits i bruk när Anna-Lisa började skolan 1926. Se vidare skolkorten i hembygdsföreningens kortarkiv.
Långt in på 30-talet utgjorde järnvägen skolväg för norrifrån kommande barn. Anna-Lisa, Helmer och Ingrid berättar om hur de tillsammans med skolkompisar från granngårdarna gick eller sprang järnvägen till och från skolan.
På väg från skolan gjordes ofta ett besök hos farmor och farfar i den lilla stugan vid Nordanbacken. Anna-Lisa minns särskilt hur hon tillsammans med farmor brukade gå till biblioteket och låna böcker. När hon slutade skolan 1933 fick hon en 2-krona av farfar för att hon hade så fint betyg.
Helmer minns hur han under skoltiden brukade hjälpa till och bära in ved åt de, på den tiden, unga fröknarna Dagmar Sandin och Dagmar Tollén, som bodde i lärarbostaden. När Helmer gick i 6:e klass fick han sin första cykel. Den kostade 20 kr och var begagnad. Han kunde nu börja cykla till och från skolan.
Alla vi barn stannade ofta till hos pappa på magasinet på hemvägen från skolan. Vi brukade hjälpa honom att knyta och kroka på säckar, som skulle hissas mellan våningarna. Härigenom slapp pappa springa så mycket i trapporna. Spannmålsmagasinet var en riktig träffpunkt för ortens lantbrukare på den här tiden. Speciellt under högsäsong var det mycket liv och rörelse vid magasinet med en strid av kärror – hästdragna och så småningom traktordragna. På järnvägsspåret intill magasinet lossades och lastades järnvägsvagnar. Det var mycket jäkt och slit men en spännande arbetsplats för oss barn att besöka. Att munhuggas lite med pappas jobbarkompisar Valle och Elis hörde också till.

Läroverksstudier hemma i Rosendal
Under våren/sommaren 1937 läste Helmer in första läroverksårets kurs hemma i Rosendal med handledning av kantor Novik. Hans kompisar Anders Novik och Lennart Forslind gick då redan första läroverksåret. Helmer hade bra betyg och man tyckte det skulle vara synd om han missade att komma i samma klass som kompisarna. Helmer fick cykla och tenta av olika ämnen för sommarlediga läroverkslärare. Bland annat cyklade han till Värna missionshus där han fick tenta av biologikursen för en lärare som hade sommarbostad i missionshuset. En annan lärare han fick tenta för fanns nere i Rimforsa.
Rustner var en mycket omtänksam arbetsgivare, som på olika sätt stödde Rosendalsfamiljen. När Helmer gick i realskolan fick han skaffa böcker ”på Rustners konto”. På Henrik Carlssons bokhandel kallade man Helmer för Rustner när han var inne och skaffade läroböcker. Gamle Lind i Toketorp tyckte dock att Helmer borde satsa på att bli bonde i stället för att läsa vidare.

Vattenklöver gav ”klöver” till gymnasiestudier
Under gymnasietiden, 1939-42, kunde Helmer själv bekosta sina studier. På somrarna jobbade han i Toketorp och tjänade 1 kr/dag. Framför allt fick han dock sina inkomster från försäljning av vattenklöver, som plockades i kärr och åkanter. Det var apoteken som köpte vattenklöver för dåtidens tillverkning av magmediciner (föregångarna till Losec). Först såldes vattenklöver till apoteket i Linköping men så småningom plockades sådana mängder att leveranserna i stället gick till Stockholm.
Anna-Lisa var med och plockade vattenklöver men också kompisar från olika granngårdar. Helmer cyklade ända upp till Hovetorp och plockade vattenklöver. Sommartid fick Helmer chans att använda lediga ytor på magasinet för att torka vattenklövern. Av pappa fick han skaffa sig papperssäckar som användes vid transporten av torkad vattenklöver till Stockholm. Leveranserna fick sådan omfattning att handlarna betecknade Helmers verksamhet som ”firma”.
Under gymnasietiden hjälpte Helmer några bröder att förkovra sig i matte. De bodde i ett torp nära Åhagen och rodde över Stångån till Tacketorp för att sedan promenera till Rosendal genom skogen.

Krigsåren

Krigsåren 1939-45

Pappa blev 1939 inkallad i militärtjänst, men kom hem efter någon vecka tack vare hjälp från Rustner. Det var mycket extrajobb med kuponger under kriget. Rustner stod för detta. Pappa höll i böndernas kuponger, som ej delades ut till bönderna själva. Man jämnade ut mellan olika bönder.
Fortfarande saknades el i torpet. Belysningen utgjordes av fotogenlampor. Under krigsåren ersattes dock dessa av karbidlampor.
Barnen var ute och plockade säckvis med ekollon, som skulle användas till surrogat. Man plockade även till försäljning stora mängder kottar, kamomill och vattenklöver. Astrid minns hur lammet Gullvit alltid följde barnen i spåren när de var ute på sina plockningsuppdrag.
Alla barn hade kompisar i gårdarna i närheten. Ingrid umgicks mycket med Karin i Nyhagen. Hon berättar att man på fritiden brukade samlas ett gäng ungdomar runt trattgrammofonen i Nyhagen och lyssna på Ulla Billqvist, Sven-Olof Sandberg m.fl. Samtidigt roade sig gubben och gumman med att – ofta småträtande – spela fia i köket.

Barnen börjar lämna stugan
Efter skolan arbetade Anna-Lisa under 5 år på Hackefors porslinsfabrik. Hon bodde då kvar hemma. När hon 1940 började på lantmannaskola blev hon den första att flytta hemifrån. Nästa var Ingrid, som efter att ha gått ut skolan 1941 fick anställning hos Rustners i Ådala. När Helmer 1942 tog studenten ryckte han direkt in i lumpen.

Men stugan fylldes åter på. Mitt under värsta vargavinter och krigstid 1942 föddes sladdbarnet Lasse. Helmer minns hur han efter en skidtur tog med sig kompisarna Anders Novik och Sören Santesson hem för att visa upp sin lillebror. Mamma bjöd de sportande grabbarna på smörgås med fläsk som pålägg.

Rosendal, Karin och Lasse
Torparliv på1940-talet

Full fart i alla gårdar och torp under 40-talet

Astrid, Gunborg, Bertil Jonsson (Gunborgs fästman), mamma Karin,
pappa Manne, Kerstin (Helmers fästmö), Helmer och längst fram Lasse. 1947

På 40-talet var det fortfarande full aktivitet på lantbruket i grannskapet. Det gällde gårdar som Vreta (4 bondfamiljer), Toketorp, Vinstorp, Grimsmålen men också alla små torp som Tacketorp, Skrinhult, Rosendal o.s.v . I alla hus längs vår väg fanns permanentboende inklusive barn. Toketorp höll sig också med dräng på den här tiden. En av dom hette Kalle – en glad fyr som alltid tog sig tid att skoja med oss barn.
Alla ladugårdar inklusive torpens var välfyllda med djur. Man tog väl till vara all åker- och betesmark. Alla dikesrenar slogs för hand. Därför växte det gott om smultron längs dikesrenarna men också i de väl avbetade kohagarna. Särskilt hästhagarna var väl avbetade med följd att där ofta fanns vackra tuvor med mandelblommor samt kattfötter i olika färger. Här brukade också vi barn hålla till och spela fotboll. Ekbackarna hölls fria från sly och var mycket vackra på den här tiden.
I Rosendals ladugård fanns 3 kor samt kalv när det var så dags. Där fanns också ett litet hönsrum, som via lucka och gångtunnel var anslutet till en stor nätinhägnad hönsgård. Sommartid fick hönsen ibland gå ute och picka grönt, vilket märktes på de fina gulorna i äggen. Fram emot juletid fanns alltid en gris i svinstian. Tidvis fanns det också kaniner och några får.


Det var mamma som drog det tunga lasset när det gällde att mjölka och sköta om djuren men vi barn hjälpte också till efter bästa förmåga när vi kom hem från skolan. Pappa hade ju långa arbetsdagar på magasinet så det var väl mest skörd, stängselarbeten och andra tyngre delar av det lilla lantbruket som han engagerades i. Förutom gärdena runt om torpet och hagen så tillvaratog vi även hö från några småsnibbar och diken runt magasinet och Sturefors station. Höskörden var en självklar del av sysselsättningen för oss barn under sommarlovet. Att köra hästräfsa, hässja hö, köra hölass o.s.v. var alltid en spännande sysselsättning för en liten kille.
Häst, vagn och annan utrustning lånades alltid från gårdarna intill. När säden var mogen så lånade vi hem ett tröskverk och fick hjälp med tröskningen. För kapning av ved delade ett antal torp på en vedkap, vilken kördes runt mellan torpen. När den var på plats så gällde det att jobba på rejält med kapningen och vi barn hjälpte till med matningen och plockningen av veden. Eftersom pappa levde längst av ”vedkapsgänget” fick den gamla vedkapen till slut stanna i Rosendal. Tvätten gjordes fortfarande under 40-talet till stor del vid särskilda bykdagar. Vi hade en stor vedeldad bykgryta ute på källarbacken, i vilken tvätten kokades och den rena tvätten hängdes sedan upp på långa linor för torkning i vinden. Tvättbräda och klappträd var redskap som kom till användning och som fortfarande finns sparade som minne från den tiden.

Bertil Jonsson, Gunborgs make, kör hem hö från magasinsområdet 1957

Jordkällare och skafferi var proppfulla.
Lasse minns hur mamma tog till vara allt som naturen, trädgården och ladugården kunde ge. Skafferiet och jordkällaren var ständigt proppfulla med saft och egenkonserverat med prydliga etiketter, potatis rotfrukter osv. Ur stora glasburkar i skafferiet gick det att fiska upp ingefärspäron. På vinden låg stora påsar med torkade nypon, äpple- och päronklyftor. Den hemmagjorda nyponsoppan smakade oändligt mycket godare än den som nu kan köpas på paket. Den rikliga äppleskörden togs om hand på många sätt. När konservering, torkning och mosning var klar skickades också betydande mängder till Sjöberg i Markustorp och så småningom till Brunneby för mustning.
Gräsmatta var ju ingenting man satsade på utan varje jordplätt i trädgården togs till vara för odlingar. Och var det inte för att odla något ätbart så var det för blommor. Rosendal gjorde på 40- och 50-talen verkligen skäl för namnet. Runt gården och i rabatterna fanns gott om fina rosor. Det fanns alltid gott om dahlior i mångskiftande färger. Dahliarötterna förvarades vintertid på en hylla i ladugården ovanför kossorna, vilket visade sig ge idealisk temperatur för övervintringen. Naturgödsel till odlingarna var det ju heller inget problem med. Däremot kunde det ju ibland vara lite kärvt med vattentillgången.

Öppet hus.
Någon rädsla för tjuvar fanns inte på 40-talet. När vi inte var hemma låg torpnyckeln alltid på verandahyllan, vilket alla bekanta kände till. Väntade vi något speciellt besök hände det att vi satte upp en välkomnande lapp på dörren med uppgift om var nyckeln fanns.
Trots att det arbetades hårt och länge varje dag så fanns det alltid tid för en kopp kaffe och en stunds social samvaro. Tanterna kom ofta promenerande och hälsade på varandra, utbytte tankar kring vardagens väsentligheter och gav varandra stöd när så behövdes. Besök av olika transporter, snöplogar etcetera avbröts också regelmässigt med en kaffepaus. ”Sju sorters kakor” till kaffet var nog en vanlig standard på den tiden. När man inte orkade dom alla som barn brukade man få med sig resterande kakor hem i en påse.
På den här tiden var det kokkaffe som gällde. Kaffepannan stod ofta på spisen och ibland lät man nog den gamla sumpen vara kvar. Det sas att man fick bästa resultat när man kokade kaffet på björkved. Vi köpte bönor och malade själva kaffet hemma i en liten kvarn som satt på väggen vid spisen. Kaffet dracks ofta med grädde till och ofta på fat. Så småningom använde vi oss av en s.k. ”Visseljohanna”, som visslande talade om när kaffet var färdigt.

Mjölkstättornas tid.
Under 40- och 50- talen skedde alla mjölkleveranser till mjölkcentralen i mjölksåar försedda med nummer för de enskilda gårdarna. I retur kom tomma mjölksåar samt paket med förädlade mejeriprodukter.
Varje gård/torp hade en mjölkstätta där såarna placerades. Rosendals stätta fanns ute i hasselbacken vid Vretavägen. Mjölksåarna samlades upp med hästskjuts och kördes ut till en större stätta vid ”stora vägen”. Här tog Albinssons åkeri vid och skötte transporterna till och från mejeriet i Linköping med lastbil. Bönderna byttes om att sköta mjölktransporterna. Lasse minns hur han tillsammans med pappa körde mjölkskjutsarna under helgerna. För detta användes häst och vagn från Vreta.
Hanteringen av mjölksåar pågick ända fram till 1968 då rationaliseringen drev fram tankhämtning. I detta sammanhang ställdes helt nya krav på utrustning i ladugårdarna och därmed var det också slut på torpens möjligheter att fortsätta med mjölkleveranser och kohållning.
För de egna användningsbehoven använde man en s.k. separator för att dela på mjölk och grädde. Krukorna sänktes ner med kedjor för kylning i den gamla brunnen. Mjölken var betydligt fetare och smakade ganska annorlunda mot den som nu hälls upp ur mjölkpaketen. När det var nykalvat bjöds på verklig delikatess – ”kalvdans” som med viss förädling gjordes om till ”falsk ostkaka”. En smakmässig höjdare var också den ost, som mamma brukade ysta på den tiden.

Barndomens jular i slutet på 40-talet.
Lasse minns sin barndoms jular i slutet av 40-talet: Julstöket började någon månad före jul. Den egenuppfödda grisen förvandlades till skinka, hemmagjord korv mm. Lasse fick hjälpa till med korvtillverkningen, för vilken användes en speciell vevförsedd apparat. Lutfisken lades i blöt i en stor zinkbalja i farstuhörnet. Julbaket omfattade mängder av lussekatter, pepparkakor, matbröd för dopp i grytan och många andra sorters bröd.
Pappa och jag letade alltid omsorgsfullt ut en vacker julgran som vi högg och hjälptes åt att bära hem. Vi hade riktiga stearinljus i granen men var alltid mycket försiktiga med hur vi hanterade elden. Som prydnader användes hemmagjorda julgranskarameller, som innehöll en söt liten bit. Vi hade också små hemmaflätade hjärtan i granen.
Mamma lagade till ett fantastiskt julbord som fyllde hela köket. Även de ”utflugna” barnen kom hem till jularna och tjejerna tog efter hand med sina fästmän så stugan var välfylld. Ett stående inslag var att pappa läste högt för oss ur julevangeliet.
Att vara lillebror till 5 vuxna syskon var ju heller ingen nackdel när det gällde julklappar. Det brukade ligga en rejäl pakethög avsedd för Lasse under granen.

Klampenborg en riktig träffpunkt
De flesta inköpen gjorde vi hos Thörnholms i Klampenborg. Där fanns en riktig lanthandel av den gamla typen. Inköpen gjordes över disk och här gick det att köpa det mesta. Inredningen var liknande den man kan se i handelsboden i Gamla Linköping. Vid vägkorsningen i Klampenborg – eller Klampen som vi väl oftast sa – fanns även en bensinmack och en smedja. På 40- och 50-talen var Klampen därför en av de naturliga träffpunkterna i samhället.

Tågtrafiken gav färg.
De gamla ångloksdragna tågen gav speciell färg åt järnvägstrafiken – inte minst det roliga ”stånkandet” när tågen kämpade sig uppför backen mot hållplatsen Wreta by. På 40- och 50-talen räckte det nämligen inte med stationerna i Sturefors och Slattefors utan de flesta tåg och rälsbussar stannade också vid vår lilla hållplats. Den var belägen där Vretavägen korsar järnvägen. Så småningom försågs den också med en liten väntstuga, som vi kunde använda oss av vid dåligt väder.
Banvakterna från banvaktsstugorna Trean (norr om Sturefors station) och Brona (vid järnvägsbron vid Risnäs) såg till att järnvägssträckan hölls i trim. För ändamålet åkte de dressin längs banan. Eftersom farbror Elis var banvakt vid Brona så kunde det hända att vi som barn fick åka med på dressinen en kortare tur. Banvakten i Trean brukade också ta dressinen när han skulle till Toketorp för att köpa mjölk. Med på dressinen åkte ofta lilla barnbarnet Ulla (numera gift Gunnarsson, bekant med Lasse och under många år sommartorpare i Berglund).

Gårdfarihandlare
Det gavs också möjligheter att göra affärer hemma. Gårdfarihandlare kom ofta på besök och försökte lura på oss småkrafs. En som regelbundet kom kallade vi för ”GuddaGudda” – antagligen för det var så han sa när han kom. Det påstods att vissa gårdfarihandlare plockade med sig saker från ett ställe, som dom sen sålde på nästa. Jag vet inte, det kanske bara var elakt förtal. Vi brukade också få besök av fiskhandlaren Kalle Viking – eller ”Kalle Vittling” som han vanligen kallades – som kom cyklandes på en trehjulig cykel. En annan handlare åkte runt med en skåpbil fylld med kläder.

Traktens eget original.
Gubben Cederqvist i Löten var ett riktigt original, som med stöd fån en knotig käpp brukade komma knallande över backen och hälsa på i Rosendal. Han var utsmyckad med en stor tvinnad mustasch, hade alltid ett stort skinnförkläde och ibland en skinnluva på sig.
När man besökte honom i den lilla vita stugan brukade han stolt visa upp sin imponerande klocksamling som han hade hemma i köket. I kammaren hade han också en gammal trattgrammofon med vev.

Vreta ladugård brinner ned

Ladugårdsbranden i Vreta

 

Ingrid var med om den stora ladugårdsbranden i Vreta i början av 40-talet. På den tiden försörjde byn 4 bondfamiljer, som delade på två s.k. parladugårdar. Varje ladugårdsbyggnad innehöll två ladugårdar med mellanliggande loge. Ladugårdsbyggnaden som låg åt väster parallellt med järnvägen tillhörde familjerna Viström och Gustafssson. Det var den som drabbades av brand efter det att några smågrabbar tänt på en halmdös och elden sedan i den starka vinden hoppat över till spåntaket på ladugården.

Ingrid var i 15 årsåldern när det hände. Hon hade slutat skolan och brukade hjälpa till med mjölkning och andra sysslor i Vreta. Just den här dagen hade hon åtagit sig att baka bröd till auktionen efter gamle Viking som dött. Ingrid stod i Vikings bod och mätte upp mjöl när bondfruarna Hulda och Mia kom springande och ropade ”Det brinner i lagårn! Vad ska vi ta oss te?” De bar på var sin vattenhink. ”Först måste vi få ut djuren!” skrek Ingrid och sprang. Hon sprang in i den antända änden av byggnaden, släppte loss alla kor och kvigor och jagade dem mot dörröppningen. En kviga sprang dock fel, fastnade och blev kvar i lågorna medan alla övriga djur räddades.

Männen var i skogen och jobbade men kände brandröken och sprang hemåt. Kalle Viking kom cyklande på sin trehjulingscykel borta på vägen och såg branden på avstånd. Han nådde först fram till ladugård nummer två och försökte få loss hästarna utan att lyckas. Ingrid sprang in, tog av dom grimmorna, skrämde ut dom med en vattenhink och ställde sig sedan i dörren och motade dom från att springa tillbaka. Gunnar var först hem av bondgrabbarna och började nu hjälpa till. Ett tag fick man i det allmänna kaoset för sig att Ingrid blivit kvar inne i den brinnande ladugården och Gunnar var inne för att leta efter henne.

När brandkåren kom fanns det inga möjligheter att rädda den övertända byggnaden utan man fick koncentrera sig på att rädda bostadshus, den andra ladugårdsbyggnaden och övriga byggnader. Gunnar berättade för Brandstodsbolaget om Ingrids insatser, vilket ledde till att hon fick 25 kronor i belöning.

Sladdbarnet Lasses skolgång

Lasses skoltid

Småskolestart 1949
Inför starten i första klass fick Lasse sin första cykel. Med den cyklade han den slingrande grusvägen förbi Bomtorpet, Norrberga, Trean, Solebo (där en av klasskompisarna Jan-Olov Gustavsson då bodde).
Undervisningen bedrevs gemensamt för första och andra klass respektive tredje och fjärde klass. Lärare var Dagmar Sandin respektive Dagmar Tollén – alltså samma lärare som storebror Helmer haft 20 år tidigare.
Det var ännu före skolbespisningens tid så vi hade matsäck med oss till skolan. Den brukade bestå i smörgåsar, en flaska mjölk (ingen D-vitaminbrist på den tiden) samt någon frukt och intogs i korridoren. När vädret så medgav satt vi dock i grässlänten nedanför skolan och åt matsäcken.
Under rasterna roade vi oss mycket med att spela kula och olika slag av bollspel. Ett av Lasses mera pinsamma minnen är när han under pågående lektion gav en fotbollspassning till en kompis längre fram i bänkraden. Tyvärr upptäcktes han av Dagmar, som ”gav rött kort” och körde ut Lasse i korridoren.

Lasse börjar på läroverket
Efter 4 år i folkskolan började Lasse 1953 på realskolan vid läroverket i Linköping – det som numera heter Katedralskolan. Rälsbuss var det självklara transportmedlet för oss som pluggade i Linköping. Praktiskt nog så stannade den vid hållplatsen Wreta by nere vid järnvägsövergången för Vretavägen.
Vi som dagligen åkte in till Linköping blev efter hand bekanta med rälsbussförarna. En av dom var Ville Alborg – han som vintertid var en hejare på att skridskosegla. Lasse minns att han på hemvägen från läroverket, för att slippa gå så långt, ibland blev avsläppt på övergångsstället mitt för torpet.
Morgon och kväll var rälsbussarna proppfulla med skolelever från orterna längs järnvägen. På Vasavägen vid järnvägsstationen delades elevströmmen i en kolonn av flickor på södra trottoaren mot flickskolan och en kolonn av pojkar på norra trottoaren mot läroverket. Det hände förstås också att våra vägar korsades.
Lasse minns att umgänget eleverna emellan var ganska uppskiktat på 50-talet. Visst hade vi kompisar från stan, men mest var det nog så att eleverna från landet umgicks för sig och eleverna från staden för sig. Till det bidrog ju kontakterna under tågresandet och tiden vi väntade på tåget. På hemvägen från läroverket blev det ofta en avstickare till syster Gunborg, som med sin stadslägenhet hade sådana finesser som badkar och dusch – en stor lyx för den som bodde i torp.

Lasse har tagit realexamen 1958.
Med på bilden finns också systrarna Astrid och Gunborg

 

 

Torpet moderniseras

Moderna bekvämligheter

 

Elinstallation 1945.

En stor sak var när Rosendal 1945 fick el installerat. Vi fick gamla stolpar från Viggbyholm och sedan själva gräva för stolparna. För detta lejdes hjälp. Ledningen drogs först till Toketorp. Inspektorn sa att det inte fanns tråd så att det skulle räcka till Rosendal, men gårdselektrikern Eriksson sa att det visst fanns tråd. Det var Eriksson och Thorn som drog tråden och Sjödal från Östra stambanan gjorde installationen i Rosendal på övertid om söndagarna. 1945 skaffade man också det första kylskåpet.

Också på andra sätt började förbättringar komma till i torpet under efterkrigstiden. 1946 gjordes en fullständig modernisering av köket. Nya plattor sattes upp på väggar och tak och målades. Ny inredning i form av köksskåp, arbetsbänk och diskbänk med tillbehör sattes in. 1947 skaffades det första motorfordonet – en lättviktsmotorcykel av märket Monark, som pappa främst använde för att ta sig till och från jobbet på magasinet.

 

Vatten och avlopp dras in.

Vattenförsörjningen hade under alla år varit ett problem på torpet. Det hände att den gamla brunnen sinade och att man fick köra vatten från Vreta och fylla på. Till djuren användes även en källa borta i hagen, dit korna fick pulsa vintertid för att dricka vatten.

Det var därför en stor förbättring när man 1949 sprängde och djupgrävde för en ny källa. För detta anlitades Gustav Axén och Landkvist. Första tiden var källan försedd med handpump. Källan gav bra med vatten och i början hände det därför att Tage i Toketorp kom och hämtade vatten när deras brunn sinade.

Ingrids fästman Ingemar hjälpte sedan till att gräva och dra ledningar för vatten och avlopp. ”Varmvatten” fixades genom installation av en kranförsedd kopparsamovar intill vedspisen.

Fritidssysselsättningar

Fritid

Utomhuslekar.

Lasse minns att det på 40-talet var det gott om barn att leka med i granngårdarna. Närmast var det bara flickor: Margareta i Toketorp, Birgitta och Siv i Vreta, Viola i Skrinhult. Lite längre bort var det Lasse och Ove i Tacketorp, Ingemar i Bergdalen, Janne i Solebo, Ronny och Torgny i Grensholmen, Dag och Jan i Klampenborg, Roland i Norrberga, Herbert och Stig i Nytorpet för att nämna några.

Under förskoletiden brukade vi ofta leka olika ”rollspel” såsom ”lanthandel”, ”bondgård”, ”mamma, pappa, barn” etcetera där vi efterapade olika vuxenroller. Kottar, blad, stenar, pinnar och annat ur naturen utgjorde ofta de huvudsakliga lekredskapen.

Ofta höll vi till ute i skog och mark där vi byggde kojor av alla de slag, på bergshyllor, i träd med uppdragbara repstegar till, nergrävda under mark maskerade med ris och mossa. Vi byggde också linbanor mellan olika träd. Inspirerade av indianböcker lekte vi ofta indianer och cowboys.

En hel del tid ägnade vi oss som barn nog helt enkelt att hänga med på allt det spännande som hände på och omkring gårdarna, titta på djuren i ladugårdarna, vara med ute på gärdena och skörda för att sedan fika vid en dikesren, åka med på hästskjutsar och hölass, besöka smeder, skomakare, leta ägg som lagts utanför hönshuset, leta kattungar på höskullar, hoppa i hö- och halmdösar o.s.v.

Så småningom blev det förstås mycket av bollspel och annat som upptog vår tid. Det var alltså inte långa perioder som vi satt inne och ”ugglade” som barn utan vi var ständigt ute i friska luften och rörde på oss.

 

Sturefors IF pojklag

Sommartid i slutet på 40-talet var det mycket fotboll som gällde för oss grabbar. Vi höll mestadels till i hästhagarna, som var fint avbetade och bra för ändamålet om man bortser från en och annan tuva som extrahinder. Det var gott om jämngamla grabbar i samhället så det var inga svårigheter att få ihop ett par lag. Vi kunde hålla på och spela under många timmar så vi höll oss nog i ganska bra trim. Som avbrott eller avslutning cyklade vi ner till badhuset vid prästgården och svalkade av oss med ett dopp.

När vi blev lite äldre och tränat upp oss så blev det pojklagsspel i Sturefors IF. Fotbollsplanen låg då vackert inbäddad i en ekbacke nere vid Sturefors gård. Den var dock inte direkt plan! Som ytterspringare norrut hade man fullt sjå att hinna ifatt passningarna i utförsbacken. Men kul var det både att träna och spela matcher. Lite stolta var vi säkert när vi fick dra på oss de gula tröjorna och vita byxorna inför match mot någon av grannsocknarnas pojklag. Till bortamatcherna åkte vi bil efter att ha samlats utanför kaféet, som ju för övrigt var en viktig träffpunkt på den här tiden.

Givetvis hejade vi även på A-laget i dess framfart i division VII – det var väl den som kallades för ”gärdsgårdsserien”? På den tiden var Myragrabbarna Bengt och Hans stjärnorna, som vi beundrade mest och försökte efterlikna.

Sturefors idrottsplats var under 40- och 50-talen även platsen för de årliga sommarfesterna med dans till Steiners orkester och med uppträdande av den mycket uppskattade lokalrevyn. Janne i Stohagen och Kåge från Klampen var två av dom som drog ner många applåder när de gisslade ortens händelser i stort och smått. Marknadsstånden med skjutbanor och chokladhjul roade oss grabbar men också att hänga lite runt dansbanan för att se och lära.

 

Kortspel ett vanligt tidsfördriv bland bondgrabbarna

Lasse minns från slutet av 40-talet att grabbarna – det var alltid enbart grabbar – brukade samlas efter dagens slit i ett kök för att spela poker. Lasse och hans kompisar brukade då sitta i ett hörn, kolla på spelet och lyssna på grabbsnacket. Det kunde också vara en lönande sysselsättning för allt som oftast brukade speciellt vinnarna vara generösa och dela med sig några slantar. Dom omsattes i regel genom att vi cyklade ut till Klampenborg och handlade godis. Ibland så hade vi också med oss ett litet inköpsuppdrag från de stora grabbarna.

 

Ett och annat busstreck

Lasse minns att det visst gjordes ett och annat busstreck men då av ganska oskyldigt slag och preskriptionstiden lär väl för länge sedan ha gått ut. Bl.a. tränade vi upp god förmåga i att för lämpliga offer spela s.k. ”hartsfiol” tills vi blev jagade runt knutarna… Ganska roligt var det också att lägga ett paket eller en tom plånbok i kanten på ”stora vägen”. Gömda bakom en sten i hagen ute vid Klampen låg vi sedan och drog i den osynliga tråden när någon stannat och böjde sig ner över vårt ”agn”.

 

Rejälare vintrar förr?

Så här i efterhand är det lätt att inbilla sig att vintrarna var ”rejälare” under 40- och 50-talen. Vi som växte upp i Sturefors då ägnade oss mycket åt vintersport. Det åktes mycket skidor men framför allt åkte vi skridskor och spelade bandy och framför allt ishockey. Förebilderna var ju självklara under ”Tumba o kompanis storhetstid”. Ingen möda lämnades ospard för att skotta upp och rigga till spelbara isar på ån, dammar/gölar eller översvämningar på gärdena. En vanlig arena var den numera igenlagda branddammen i Klampenborg där många duster utspelades.

Snöröjningen på gårdsvägarna gjordes med stora snöplogar av trä, som drogs av tvenne ardennerhästar. Givetvis tog vi som barn ibland chansen att åka med på snöplogens sittbräda. När vägarna blev isiga så ökade snarast framkomligheten genom att slädar och sparkstöttingar kom till användning. Kälkåkning utför de största backarna var förstås en höjdare.

Bakom ladugården i Toketorp fanns en s.k. isdös. På vintern sågade man upp stora isblock, som på släde drogs hem och lades i isdösen under ett tjockt täcke av sågspån. Efter hand användes sedan isblocken till kylning i här för anpassade isskåp.

 Från 60-talet till nutid

60-talet och framåt

Rosendal. Stenparti ca 1960

Moderniseringar på 60-talet
Lasse minns att han åkte till Fridhem för att kunna se fotbolls-VM 1958 på TV. 1960 skaffades den första TV:n till Rosendal. Samma år skaffades tvättmaskin.
Bilen var numera en ”Folkvagnsbubbla av skalbaggetyp”. Denna lånade Lasse så snart han ”fyllde körkort” 1960 för att tillsammans med kompisar åka till bl.a. diverse motortävlingar, speedway med Ove Fundin, motocrosstävlingar på Bergabanan..
1964 vann pappa ett frysskåp vid en utlottning på magasinet.
1966 installerades vattentoalett, vilken anslöts till en 3-kammarsbrunn. Det gamla torrdasset fick därmed övergå till att bli reservmöjlighet.

Sista barnet ”utfluget”
Efter att ha tagit studenten 1961 lämnar Lasse torpet för att rycka in i lumpen. Säkert kändes det lite tomt i huset nu för mamma och pappa men vi barn kom ju och hälsade på så ofta vi kunde.

Pensionering
1966 gick pappa i pension efter att ha arbetat samma arbetsplats, spannmålsmagasinet i Sturefors, sedan han var 19 år!
För att fylla ut pensionärstillvaron åtog sig nu pappa och mamma att under sommarhalvåret bila runt och städa alla kommunens badplatser. De trivdes jättebra med sysslan. De träffade mycket människor, kände sig uppskattade för sina insatser och fick tillfälle att röra sig genom det sommarfagra landskapet. Detta höll de på med varje sommar fram till 1973, d.v.s. tills de var närmare 74 år.
1968 slutade mamma och pappa med att hålla kor i Rosendal. Det är när tankhämtning av mjölk genomförs som det blir omöjligt att fortsätta med mjölkproduktion i liten skala.

Spannmålsmagasinet i Sturefors.
På lastbryggan från vänster: 
”Manne” Gustavsson, Valdemar ”Valle” Karlsson, Elis Karlsson. 50-tal
Rosendal, Karin och Manne 1950-talet
Ensam på torpet i 20 år
1974 dog mamma. Därefter bodde pappa kvar ensam i Rosendal fram till 1994, då han flyttade till en liten lägenhet i servicehuset i Sturefors. Många säger sig minnas hur Manne även på gamla dar försiktigt körde sin gröna gamla Saab mellan torpet och ICA/Servicehuset. Större utflykter än så blev de sällan under senare år.
När det 1993 blev dags för körkortsförnyelse brydde sig pappa inte om att lösa ut sitt nya körkort. Av grannarna har vi dock förstått att han – detta till trots – då 94 år gammal fortsatte att köra sin Saab…

Rosendal köptes loss 1984 och är numera sommarbostad
Efter att ha arrenderat torpet i 63 år fick pappa erbjudande av Sturefors egendom att köpa torpet. Lasse köpte då torpet och lovade samtidigt att pappa fick bo kvar så länge kan ville och kunde.
Sedan pappa flyttat till servicehuset 1994 är Rosendal sommarbostad till Lasse och Ulla-Britt. Omfattande renoveringar har gjorts men strävan är hela tiden att behålla exteriören och mycket av den gamla soldattorpsstilen oförändrad. Det gamla stenpartiet är numera en örtagård med flera hundra arter.
Syskonen med respektive brukar återträffas i torpet allt ibland och ofelbart kommer då minnena fram om hur det var under vår uppväxttid. Inte sällan kommer även barn, barnbarn och barnbarnsbarn på besök. Alla tycks glädjas åt att ”ha sina rötter i den Östgötska torpmyllan” och att vi håller torparhistorien levande.

 

Rosendals örtagård
Rosendals örtagård 
Lars Sylvan 2006-06-19
 
Historia och kuriosa om några av örterna.
 
Akleja (Aquilegia vulgaris)
Trädgårdsblomma i mer än 300 år. Kronbladens sporre påminner om en örnklo. Det botaniska namnet kommer av latinets aquila som betyder örn. Användes förr i sammandragande hudvatten men har befunnits lätt giftig och odlas numera uteslutande för sin ljuvhets skull.
 
Anis (Pimpinella anisum)
Krydda och läkemedel hos de gamla kulturfolken i Egypten och Mesopotamien. På 400-talet f Kr föreskrev greken Hippokrates, ”läkekonstens fader” anis mot gulsot. I Toscana skulle anis ingå i kryddkakan mustaceus trolig föregångare till anglosaxiska bröllopstårtan. Anis ansågs i England under 800-talet så värdefull att den belades med införselskatt. Ger lakritsliknande smak åt anisette, pernod, anisado och ouzo. Redan under medeltiden tillverkade franska munkar Anisettelikör.
 
Basilika (Ocimum basilicum)
Kallas ofta för kungen bland kryddväxter. Grekiskans basileos betyder kung. Används flitigt i det franska och italienska köket – ungefär som vi använder persilja. Om basilikan har det påståtts att den gör hjärtat glatt och muntert, driver ut ormar och gör barnafödandet lättare, särskilt om man håller en svalfjäder i handen. I större doser ökar den sexlusten. Basilikan började sin bana i Indien där den är helig. Den vandrade sedan västerut och kom till Europa för ca 2000 år sedan, först till Grekland med Alexander den store och därifrån till Rom. Till Sverige kom den på 1600-talet.
 
Brudbröd (Filipendula vulgaris Moench)
Första fynduppgift publicerades av Rudbeck 1658. Ur Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom (1792) kan läsas ”Af rötterne malne til mjöl, kan bröd bakas: äro begärliga för swin, som derföre upgrafwa ängar: blommorna wisa sig wid sommar-solståndet, lukta wäl och gifwa god smak åt mjölk, hwaruti de kokas: röres ej af hästar.”
 
Brännässla (Urtica doica)
Förr odlades den i så kallade nätlagårdar. Den behandlades som lin och användes till att väva tyg som kallas nättelduk. Det var ett finare linnetyg, som var vanligt innan bomullen kom till Sverige på 1800-talet. Under 1800-talet användes nässelgarn tillsammans med ull för att strumporna skulle bli mera slitstarka. Den användes även till att knyta fisknät. Nässlor användes också vid matlagning, i djurfoder och naturmedicin. Nässlor är BB för vissa fjärilar.
 
Cikoria/ Vägvårda (Cichorium intybus)
Hennes älskade gick till sjöss och kom aldrig tillbaka, därför grät flickan tills hennes blå ögon förvandlades till blommor, till cikorians blommor, enligt sagan. Men myrornas syra kan färga blommorna röda – lägg en cikoriablomma i en myrstack och se vad som händer! Cikorian har gott rykte för sin punktlighet: blomman sluter sig i fem timmar efter att den öppnats, samma tider dag efter dag men olika beroende på breddgrad. Av rotstocken kan man tillverka ett koffeinfritt kaffesurrogat.
 
Citronmeliss (Melissa officinale)
”Kom ljuva krusmynta kom hjärtans fröjd” heter det i visan, och hjärtans fröjd det är citronmeliss. I antikens Grekland var den känd som läkemedel, av romarna tillägnad jaktgudinnan Diana. En engelsk skrift från 1696 påstår ”Citronmeliss varje morgon återger ungdomen, stärker hjärtat och upplivar en tynande själ”. Trots förankringen i svensk folktradition härstammar citronmelissen från främre Asien. Den fördes tidigt till Rom där den odlades som kryddväxt. Benediktinerna förde örten till de tyska klostren och sände den vidare till Sverige. Här spreds den snabbt till allmogetäpporna där den i många fall fortfarande finns kvar. Den som så önskar kan ta till vara svenska traditioner och använda citronmelissen som kärleksmedel. Med lite citronmeliss insytt i kjolfållen vände man kärestans tankar och hjärta åt rätt håll.
 
Curryört (Helichrysum augustifolium)
Sydeuropeisk växt som tillhör de nyare i våra örtagårdar. Växtens currydoft är märklig eftersom vanlig indisk curry är en blandning som lär kräva minst 27 ingredienser. Används som kantväxt i anglosaxiska knutträdgårdar och ”sjunkna trädgårdar”.
 
Daggkåpa (Alchemilla vulgaris)
Alchemilla kommer av arabiskans alkemelych (alkemi), ”den lilla magiska”. Så benämndes örten för sitt goda rykte som läkeväxt och för den droppe – av dagg, trodde man – som brukar glänsa i bladets fördjupning. Daggdroppar har inspirerat många poeter och alkemister och har använts i trolldomsdrycker. Inom kristenheten har den välgörande örten kallats ”Vår frus mantel”.
 
Dansk körvel (Anthriscus cerefolium)
Tillhör de traditionella fines herbes i det franska köket. Länge förbisedd krydda men med sin fina och säregna smak av persilja och ett stänk av myrra blir den nu alltmer omtyckt igen.
 
Dill (Anethum graveolens)
”Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som given tionde av mynta och dill och kummin, men underlåten det som är viktigast i lagen” (Matteus 23:23). Bibelordet visar att örternas värde var så högt och stadigt att de kunde användas som skattemedel. Långt tidigare använde egyptierna dill som lugnande medicin. På medeltiden ingick dill bland midsommarens örter. Vin gjordes till kärleksdryck genom att tillsätta dill.
 
Dragon (Artemesia dracunculus)
Namnet kommer från franskans estragon och latinets dracunculus, ”liten drake”. Sambandet kan ha sitt ursprung i örtens heta doft och dess ormlika rötter. Har ansetts verksam mot giftiga ormbett. Finns i två huvudformer fransk dragon och rysk dragon. Fransk dragon ingår tillsammans med körvel och persilja i franska fines herbes. Används bl a till béarnaisesås.
 
Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea)
Har i över 200 år varit vår viktigaste hjärtmedicin. Trots att medicinen nu kan framställas syntetiskt odlas plantan fortfarande för läkemedelsindustrins räkning. På senare tid har den visat sig verksam mot röntgenskador. Växten är giftig så ingen del bör användas i hushållet. I Bohuslän växer fingerborgsblomman vild i skogarna, på andra håll förvildas den lätt.
 
Gurkört (Borago officinalis)
Kom till Europa med romarna. Som en röd tråd genom historiens beskrivningar av gurkört löper talet om dess förmåga att bringa lycka och glädje, att trösta och driva vemodskänslor på flykten. Blomman har den sköna blå färg som målarkonstens mästare har brukat välja för jungfru Marias klädsel. Tornerspelens hjältar bar sjalar med gurkörtens blomma broderad, likaså förekom blomman ofta i medeltidens gobelänger. För att inge mod lade man gurkörtsblommor i avskedsbägare till korsfarare. Modern forskning tyder på att den frigör adrenalin, det mänskliga modets upphov. Hela växten smakar gurka. Blommorna innehåller honung och drar därför till sig humlor och bin.
 
Helgonört (Santolina chamaecyparissus)
Santolina, ”sanctum linum”, ”heligt lin” lär den ha fått för att den med helgonens välsignelse kunde bota de flesta mänskliga plågor i sin hemtrakt kring västra Medelhavet. Den var lika bra för sårade hjältar som för barn med mask i magen och åt husmors linne gav den skydd mot mott och mal samt skön frän doft. Har sedan medeltiden använts i Frankrike och England för att forma häckar mellan örtsängarna.
 
Indiankrasse (Tropaeolum)
Härstammar från Sydamerika och introducerades i Europa 1684. I Monets trädgård i Giverny finns en Grande Allée av indiankrasse. Till och med Strindberg uppskattade ”den indianska krassens flammande, osläckliga vakteldar”. Namnet kommer från det grekiska ordet tropaion som betyder ”segertecken” eller ”trofé”. Den ansågs ha blommor som liknar hjälmar och blad som liknar sköldar.
 
Isop (Hyssopus officinalis)
Grekiskans hyssopos och svenskans ”isop” lär genom en förväxling ha uppstått av det hebreiska ordet ezov. Detta ord torde dock beteckna en annan, mejramliknande växt, syrisk isop Origanum syriacum som ansågs renande från synd liksom spetälska. Det lär vara syrisk isop som åsyftas i Bibeln: ”Skära mig med isop, så jag varder ren; två mig så jag varder vitare än snö” (Psaltaren, psalm 51:7/9). Vår europeiska isop förekommer inte i Bibelns länder, men även den kan sägas rena från sjukdom, då man på dess blad funnit det mögel som ger upphov till penicillin. Plinius den äldre, första århundradet e.Kr., nämner ett vin kallat hyssopites, och på 900-talet smaksatte benedektinermunkar likör med isop. De blå, rosa eller vita blommorna ger sensommarglädje åt fjärilar och bin.
 
Kamomill (Matriarcaria recutita)
Är ettårig och växer vild i Sverige. Den liknar och har ungefär samma egenskaper som Romersk kamomill. Kamomill är en viktig medicinalväxt med både lugnande och antiinflammatorisk effekt. I antikens Egypten var kamomillblomman helgad åt solen och för sina helande egenskaper dyrkad över alla andra örter. Det finns också ett ordspråk om envisa motgångar, att de är ”som kamomill – ju mer de trampas på, desto mer brer de ut sig”. På skönhetssalonger serveras ofta kamomillte som avslappningsmedel för ansiktsmusklerna.
 
Kaprifol (Lonicera caprifolium)
De små giftiga bären användes förr till hönsmat och bladen ansågs vara getters favoritfoder – därav namnet caprifolium, ”getblad”.
 
Kattmynta (Nepeta cataria)
Namnet Nepeta lär ha sitt ursprung i den romerska staden Népete i Etrurien, från den tid då kattmyntan värderades högt som krydd- och läkeört. Därtill kom att man kunde röka dess torkade blad, som då fick en milt hallucinatorisk verkan till tröst för livets påfrestningar. Lockar bin om ingen katt kommer före. Katten lägger sig på plantan, gnider sin päls mot bladen och spinner!
 
Kinesisk kärleksört (Sedum telephium Herbstfreude)
Att den kallas för kärleksört beror kanske på dess rosa färg, men den anses också kunna sia om olika kärleksangelägenheter. Häng upp två stånd i taket och se åt vilket håll de växer och du får svar i vilken riktning din kärlek bor.
 
Kirskål (Aegopodium podagraria)
Är en av våra äldsta kända kulturväxter, Arkeologer i Danmark har funnit den i kulturlager som är mer än 2000 år gamla. Under medeltiden användes kirskål som medicin mot gikt och podager, därav det vetenskapliga namnet. Fram till 1800-talet odlades den som grönsak men sen har den ”tagit saken egna händer” och sprider sig själv med framgång. Den kallas ibland för skvallerkål eftersom den sprider sig med samma hastighet som skvaller.
 
Koriander (Coriandrum sativum)
Genomgår under sommaren ett av naturens stora förvandlingsnummer. Från att vara illaluktande nästan frånstötande övergår den till att bli den aromatiska och välluktande växt vi känner som brödkrydda och curryingrediens. Namnet kommer från grekiskans koris som betyder vägglus eller stinklus. Det syftar i första hand på den tidiga plantans lukt, men kanske också på att koriander förr användes för bekämpning av vägglöss. Koriandern är en av världens tidigast omnämnda kryddor. I Bibeln liknas mannan som regnade över Israels barn med koriander. Den omnämns vidare i sanskritlitteraturen och i kinesiska skrifter där man ansåg att koriander åstadkom odödlighet. Enligt hieroglyfskrifter från 1500 f Kr brukade egypterna lägga koriander i vin för att göra det mera berusande. Romaren Cato var kanske den förste som officiellt rekommenderade koriander som matkrydda och det har visat sig att den fanns till salu i Pompejis kryddbodar. Koriandern fördes till Sverige av benedektinermunkar på 1200-talet och användes under medeltiden som läkeört. Ansågs bra för matsmältningen, äga särskilda konserverande egenskaper samt vara ett kärleksmedel.
 
Krusmynta (Mentha Crispii)
Ombesjungen i texten ”…kom ljuva krusmynta kom hjärtans fröjd …”. Användes i folkmedicinen. Redan Plinius påstod att den befordrade aptiten. En gammal örtabok påstår att den ”stärker hjärta och gör en lustig”.
 
Kummin (Carum carvi)
Har hittats i resterna efter måltider från stenåldern, i antika egyptiska gravar och vid rastställen längs sidenvägen. Gammal kulturväxt känd från Babylonien, Syrien och Egypten. I Bibeln rasar Jesus mot hycklarna som betalar tionde i kummin och penningar men som struntar i lagens viktigaste delar. Kummin, mynta och dill var då dyrbara doftkryddor som endast användes vid högtidliga tillfällen. De ingick i dåtidens skönhetsmedel och för dessa lyxvaror var man tvungen att betala skatt.
 
Kungsljus (Verbascum thapsus)
Som om inte växten vore lysande nog där den står, sägs det svenska namnet komma av dess värde som tjärbloss: man doppade den torkade örten i talg och tände på.
 
Kungsmynta/Oregano (Origanum vulgare)
Ursprungligen komna från Indien blev det ändå från de gamla grekerna som örterna skulle få sin saga och sitt botaniska namn, härlett av oros, berg, och ganos, prydnad. Balkanbergens väldoftande prydnad var den ört vi känner som vildmejram eller kungsmynta eller som pizzakryddan oregano – ty den pryder i hög grad även de italienska Apenninerna – och dess arom skapades enligt myten av kärleksgudinnan Afrodite till människans frid och fröjd. Brudpar kröntes med girlanger av örten, som också planterades på gravar som den eviga fridens symbol. Aristoteles förmälde att sköldpaddor efter ett skrovmål på orm omedelbart intog oregano som dessert. Följaktligen uppfattades örten som ett verksamt motgift för den som stungits av orm. Men redan tidigare, i det forna Egypten, var oregano känd för helande och konserverande egenskaper. Blommorna drar till sig många sorters insekter bland annat fjärilar, bin och getingar.
 
Kvanne (Angelica archangelica)
Kallas också ängelört, ängelrot, ängelsgåva, ärkeängelört och angelika …Den är en av våra äldsta kulturväxter och vikingarna använde den som medicin. I nordeuropeiska länder har kvanne sedan gammalt använts som universalmedicin. Det botaniska namnet anses härleda till örtens blomningstid, som enligt den förgregorianska kalendern inträffade kring Mikaeli. På den dagen skulle ärkeängeln Mikael dessutom ha uppenbarat sig för att prisa kvannens makt mot ondskan.
 
Kyndel (Satureja hortensis, Satureja montana)
En av de äldsta köksväxterna. Men det var inte för dess egenskaper i köket munkarna var förbjudna att odla den i sina klosterträdgårdar. Kyndel ansågs vara en syndig kärleksört. Men ändå var det munkarna som förde kyndeln till norden på 1200-talet. Satureja tros syfta på satyr. Enligt den grekiska mytologin är satyrer skogsgudomligheter som till hälften är människor hälften bockar. Deras huvudsakliga sysselsättning var att ägna sig åt älskog.
 
Lavendel (Lavandula augustifolia)
Lugn och renhet bor i lavendelns enastående doft. Greker och romare hade lavendel i badvattnet och växtens namn kommer av latinets lavare, tvätta. Som insektsmedel och långtidsverkande doftgivare ströddes lavendel på golv, och destillat av växten brukades frikostigt i hem och på gator, där doften fick skyla sämre lukter.
 
Libbsticka /Libsticka (Levisticum officinale)
Sitt svenska namn lär den – via tyskans Liebestock – ha fått genom ljudlikheten med ligisticum eller levisticum, två former av ord som betyder ligurisk, från Ligurien. Men Liebe är kärlek på tyska och ordets makt är stor: på engelska fick växten heta Lovage och dess rykte som stimulerande kärleksört gick vida i världen. Dessutom kunde bladen läggas i en trött vandrares skor för att uppliva hans fötter och sinnen inför den fortsatta färden. Under medeltiden var libbstickan en universalväxt som botemedel mot allehanda sjukdomar. Vid gamla gårdar hittar man libbsticka planterad precis vid sidan om dörren. Uppgiften var att vakta mot onda makter.
 
Luktviol (Viola odorata)
Finns ofta med i kosmetika, drinkar och sötsaker och har med sin förföriska doft blivit föremål för myter och konst. På den berömda gobelängen om enhörningen vävd i Bryssel omkring 1500 är den invävd som en av kärleksörterna på ängen. I antikens Grekland var violen en fruktbarhetssymbol, romarna drack violvin och Napoleon tog blomman till sitt emblem. Efter rosen och liljan är nog violen skaldernas älsklingsblomma. ”Var kommer doften från, den saligt njutna/ och vilket luftrent paradisiskt land/ har lagt i eder intill minsta grand / så många ljuvhetstecken inneslutna?” diktade Lorenzo de ´Medici om violerna i 1400-talets Florens.
 
Malört (Artemesia absinthum)
Artemesia var gift med sin bror kung Mausolos av Karien, och blev själv regent efter hans död år 351 f Kr. Till hans ära lät hon bygga ett magnifikt gravmonument i Halikarnossos – ett mausoleum känt som ett av de sju underverken. Drottningen var också en botaniker och läkekunnig, varför ett helt växtsläkte med 200 doftande arter fick hennes namn. Artemesiasläktets läkande egenskaper upptäcktes av folken i de tempererade, halvtorra områdena där man först fann örterna. Den grekiska botanisten och farmakologen Dioskorides skrev om malörtens goda verkan mot mask i magen. Bland indianerna används liknande örter mot förkylning och luftrörskatarr. Kineserna sticker upp ett rullat malörtsblad i näsan mot näsblod. En kvist malört i brännvinsflaskan gör innehållet till ”bäska droppar”.
 
Mattram (Chrysanthemum parthenium)
I århundraden har folk känt till örtens förmåga att bota eller motverka ”melankoli och värk i huvudet”. Då plantan nu har analyserats kemiskt, har flera ämnen med läkande och/eller smärtstillande verkan upptäckts. Dessutom har prov företagits med migränpatienter, varvid 70 procent av dessa har sagt sig märka en förbättring efter att under viss tid ha intagit en daglig dos mattramsblad.
 
Mejram (Origanum majorana)
Vad basilikan är för Italien är mejram för Grekland. Där kallas den ”Bergets fröjd”. Mejram är lyckans symbol. Nygifta par i Grekland hänger en vackert bunden mejramskrans över sin dörr. Mejram fördes till Sverige av medeltida munkar. Med mejram fylldes damernas doftpåsar, och mjölkerskor trodde sig kunna bevara mjölkens sötma med några mejramkvistar fästa vid spannen. Den gamle engelske örtkännaren Gerard rekommenderade mejramte för personer som ”hänger sig åt alltför mycket suckan”. För många är mejram självskriven i torsdagens ärtsoppa.
 
Myntor (Mentha)
I grekisk mytologi älskades jungfru Mentha av Pluto, vars hustru Proserpina i svartsjuka förvandlade jungfrun till denna doftande ört. Under årtusenden har myntan värderats högt. Golvet i synagogan täcktes med mynta, en sed som levde vidare i kyrkorna i Italien, där örten kallas Erba Santa Maria, den heliga Marias ört. På 800-talet fanns det så många slags mynta i Europa , att en munk sade sig icke kunna räkna dem alla – hellre räknade han gnistorna i Vulcanus smältugn. Säkert är att det finns minst 600 olika myntor, som fortsätter att korsas med varandra. Välj därför plantor efter doften hellre än efter deras namn.
 
Myskmadra (Galium odoratum)
”Denna näpna lilla lövskogsört lagd i en bägare vin gör människan munter”, skrev John Gerard. I kyrkorna hängdes girlander av myskmadra, i hemmen ströddes plantorna över golvet, blandades i potpurrier, lades i linneförrådet och stoppades i madrasser – så fick örten sprida hjärtlighet över hushållet. I Tyskland ger de första blommorna smak åt maj månads punchbål.
 
Nattljus (Oenothera biennis)
En planta för en månskensträdgård: i skymningen öppnar sig de pastellgula blommorna för att välkomna kvällen med sin angenäma doft och sitt underligt fosforiscerande ljus. Numera anses plantan synnerligen användbar inom genetiken. Medicinsk forskning försöker utröna hur fröet – som innehåller en ovanlig syra – kan inverka fördelaktigt på premenstruella spänningar, klimakteriebesvär, psoriasis, blodpropp samt multipel skleros och andra handikappande sjukdomar. Den allt större användningen av nattljus som läkemedel kan mycket väl förebåda en tid, då hela åkrar och fält lyser upp sommarnätterna med den vackra blommans säregna sken.
 
Oregano/Kungsmynta (Origanum vulgare)
Ursprungligen komna från Indien blev det ändå från de gamla grekerna som örterna skulle få sin saga och sitt botaniska namn, härlett av oros, berg, och ganos, prydnad. Balkanbergens väldoftande prydnad var den ört vi känner som vildmejram eller kungsmynta eller som pizzakryddan oregano – ty den pryder i hög grad även de italienska Apenninerna – och dess arom skapades enligt myten av kärleksgudinnan Afrodite till människans frid och fröjd. Brudpar kröntes med girlanger av örten, som också planterades på gravar som den eviga fridens symbol. Aristoteles förmälde att sköldpaddor efter ett skrovmål på orm omedelbart intog oregano som dessert. Följaktligen uppfattades örten som ett verksamt motgift för den som stungits av orm. Men redan tidigare, i det forna Egypten, var oregano känd för helande och konserverande egenskaper. Blommorna drar till sig många sorters insekter bland annat fjärilar, bin och getingar.
 
Pepparrot (Cochlearia armoracia)
Förr användes pepparroten mest som läkeväxt, numera används den som krydda. Mot slutet av 1500-talet började skandinaver och tyskar att servera pepparrot till fisk och omkring 1640 upptäcktes såsen i England där den kom att höra samman med rostbiff. Odla nära potatis för att hålla sjukdomar borta från potatisen.
 
Persilja (Petroselium crispum)
Med persilja kröntes segrare i Isthmatiska spelen, en av det antika Greklands stora tävlingar i idrott, musik, poesi och andra sköna konster. Till vardags använde grekerna persiljan som läkemedel och – enligt Homeros – till foder åt krigarnas hästar. I Rom åt man persilja till maten och flätade kransar av den till gästabud, då den skulle hjälpa mot såväl bakfylla som odör.
 
Pion (Paeonia officinalis)
Är förbunden med mycket vidskepelse. Den ansågs förr ha gudomlig makt att driva ut onda andar och motverka mardrömmar.
 
Pimpinell (Sanguisorba minor)
Engelska filosofen Francis Bacon ville gå på gångar av timjan, mynta och pimpinell, som ”parfymerar luften när de trampas”. Men hans landsman Gerard skrev om pimpinell att den ”fröjdar hjärtat även när den stoppas i vin, som då får nytt behag”. Jo, Bellman visste nog, för detta var örten som serverades vid frukost i visan – ”rött vin och pimpinella”.
 
Portlak (Portulaca oleracea)
Efter att ha odlats i hundratals år i Indien och Mellanöstern blev portlak populär i europeiska trädgårdar under 1500-talet. Portlak har ansetts skydda mot onda andar. Tillsammans med ängs- och sköldsyra ingår den i en klassisk fransk soppa, soupe bonne femme.
 
Renfana (Tanacetum vulgare)
Namnet Tanacetum har sitt ursprung i det grekiska ordet athanasia, ”odödlighet”, och anses syfta på renfanans makt mot åldrande, död och förfall. I gamla Egypten användes örten vid balsamering och i Grekland ska den sköne ynglingen Ganymedes ha odödliggjorts med dess saft för att oändligen tjäna Olympens gudar som munskänk. Mer prosaiskt sägs namnet syfta på den torkade blomman som eternell. På planritning från 800-talet över S:t Gallens kloster i Schweiz finns renfana bland läkeväxterna i den örtagård som 100 år tidigare var Karl den stores trädgårdsideal.
 
Ringblomma (Calendula officinalis)
Med sin långvariga blomning fick denna tåliga ettåring ett botaniskt namn som antyder att den blommar varje månadsskifte: latinets calendae är första dagen i varje månad. Antikens egyptier ansåg den föryngrande, för hinduerna blev den en tempelblomma, för perser och greker är de gula strålblommorna (”kronbladen”) många maträtters bästa krydda och garnityr. Många äldre författare låter ringblomman vara en symbol för tillgivenhet i glädje och sorg. Det berättas att de franska damerna på 1400-talet brukade binda ihop små buketter av ringblommor och penséer. Dessa kallades ”souvenirs” och fick symbolisera ”lyckliga stunder bevarade i minnet”.
 
Rosmarin (Rosmarinus officinalis)
Rosmarinus betyder ”havets dagg”, ett poetiskt namn på en planta som gör kockar lyriska, särskilt i medelhavsländerna, där den växer vild på bergsstränderna nära havet. Redan i antikens Grekland användes rosmarin till rökelse och man helgade örten åt sin kärleksgudinna Afrodite. I Rom helgade man örten åt Venus, eftersom den ansågs ge evig ungdom och skönhet. Rosmarin ansågs helig under medeltiden och tillägnades jungfru Maria. Att äta den ansågs stärka minnet. Den har alltid varit en symbol för minnet och i många länder finns den med vid livets högtider. Förr var rosmarin en viktig symbol vid födelse, giftermål och död.
 
Röd solhatt (Echinacea purpurea)
Tillhör arten Rudbeckia, som kom från Nordamerika till Europa på 1600-talet. Rudbeckia kommer från Linnes lärjunge Olof Rudbeck.
 
Röllika/Rölleka (Achillea millefolium)
Namnet Achillea torde härröra från trojanska kriget, då Akilles, som fått kunskap om örtens förmåga att hämma blodflöde, botade många av sina krigsmän med röllikans hjälp. I Kina siade lärda män om framtiden med hjälp av röllikans stjälkar.
 
Salvia (Salvia officinalis)
”Hur kan en man åldras, som har salvia i sin trädgård?” frågar ett ofta citerat asiatiskt ordspråk. Under många sekler har salvian prisats för sin påstådda makt att öka vår livslängd. Latinets salvus betyder frisk och sund, räddad och välbehållen, och salvian stod för allt detta. För romarna blev den en helig ört och inför salviaskörden hölls en religiös ceremoni. En utvald person, nybadad, barfota och iförd vit toga, inledde högtidligheten med offer av bröd och vin. Och inga järnredskap skulle användas i skördearbetet, en klok regel, emedan järnsalter tycks gå illa ihop med salvia.
 
Smultron (Fragaria vesca)
Fragaria vesca betyder ”väldoftande njutbar”. Älvorna älskar våra hemliga smultronställen, det kan man väl förstå, så mjölkerskor i Bayern band förr en smultronkorg mellan hornen på sina kor för att älvorna skulle välsigna dom med mycket mjölk.
 
Småborre (Agrimonia eupatoria)
När det norska Osebergsskeppet från vikingatidens början grävdes ut 1904, fann man insamlade småborrefrön ombord. Småborren har genom årtusenden varit ansedd som nära nog universalmedel mot sjukdomar och var under antiken helgad åt Pallas Athene, vishetens gudinna.
 
Solros (Helianthus annuus)
Tillägnad Helios, solguden i grekisk mytologi. Amerikas indianer har odlat den i 3000 år. I 1400-talets Mexiko kröntes aztekiska prästinnor med solrosor och bar solrosor i händerna, medan guldringar med solrosmotiv blänkte på deras bruna fingrar. På 1500-talet införde spanjorerna solrosor i Europa. Odling i stor skala kom tidigt igång i Ryssland, där solrosfrön såldes i strutar vid gathörnen. I Kina är plantan känd sedan omkring 1000 år. Solrosstjälkens märg hör till naturens lättaste substanser. Kineserna har använt det som moxa, brännstoff, vid akupunktur och vid tillverkning av fint siden. I Nederländerna har solrosens förmåga att suga vatten ur jorden utnyttjats vid torrläggning av marskland.
 
Taklök (Sempervivun tectorum)
Zeus gav människorna taklök till skydd mot blixt och dunder, eldsvådor och trolldom. Så trodde de gamla grekerna och många med dem, och så blev levande gröna hustak antikens allmänna hem- och livförsäkring. Taklöken lär härstamma från Främre Orienten men växer vild också i Sydeuropas bergtrakter. I Norden har vi den i stenpartier och stundom på hustak på landet. För det kan vi tacka Karl den store, född år 742. Han gav växten spridning och berömmelse genom att befalla om odling av en planta på varje hustak i sitt stora rike. Inom vår folkmedicin droppas taklökens saft i örat mot örsprång och läggs på brännsår, bölder och vårtor.
 
Temynta (Monarda didyma)
Temynta härstammar från Nordamerika och har fått sitt namn dels efter den aromatiska doften, som något påminner om mynta, dels till följd av ”Tebjudningen i Boston” 1773: Utklädda till indianer bordade en hop amerikanska frihetskämpar tre brittiska fartyg i Bostons hamn och vräkte deras telast i havet. Därefter fick örten ersätta det te, som aldrig kom fram. De vita lärde sig av oswegoindianerna, som brukade brygga te av bladen och dricka det mot hosta, snuva och luftrörsbesvär. Namnet Monarda hedrar den spanske botanisten Nicolas Monardes, som år 1569 skrev Amerikas första flora.
 
Timjan (Thymus)
I själ och hjärta föredrog han säkert timjan framför andra örter, greken Teofratis, varför skulle han annars i sin flora från omkring 300 f Kr kalla örten för thymos, som betyder just det: ”själ” och ”hjärta”. Kanske låg det rent av status i dessa båda attribut, eftersom det ansågs högst förnämt ”att lukta timjan” och timjanolja måste ingå i varje massage värd namnet. I senare seklers skrifter hyllas timjan alltifrån Vergilius till Kipling, som besjöng ”vindbiten timjan som doftar paradisets gryning”. Mod i barm fick Roms soldater av ångande timjanbad, och hjältarna på det skotska höglandet drack mod och styrka i timjante. Timjan befriade också från mardrömmar och enligt recept från 1663 skulle det vara timjan i soppan för att övervinna blyghet.
 
Trädgårdsnejlika (Dianthus caryophyllus)
De gamla grekerna höll nejlikan för gudomlig, de helgade den åt himmelens herre och kallade den dianthus, Zeus blomma; för romarna blev det flos Jovis, Jupiters blomma. Självklart intog den hedersplatsen i alla kransar och girlanger, som både greker och romare smyckade sin omgivning med. Senare skulle nejlikan som kärlekens blomma flyta i de ungas förlovningsskål, i medeltida konst symboliserar den trolovning.
 
Vallmo (Papaver)
Är troligen en av de allra äldsta medicinalväxterna. Omkring år 3000 f Kr hölls vallmo i helgd av Mesopotamiens sumerer, som lär ha kallat växten pa pa och därmed givit upphov till dess släktnamn. Anteckningar om vallmo finns från den tiden skriftspråket började utvecklas. Två av arterna används som medicinalväxter – kornvallmon och opievallmon. Kornvallmon är en symbol för veteraner från första världskriget. Den var nämligen vildväxande på slagfälten i Belgien.
 
Vallört (Symphytum officinale)
Vallört är en av växtvärldens stora undergörare, inte bara i folktron. Kemisk analys har resulterat i en präktig lista över välgörande beståndsdelar som kalcium, kalium, fosfor samt små doser av vitaminerna A, C, B12. Märkligast är dock bladens proteinhalt, som lär vara högre än hos några andra blad och är orsaken till att vallört är oumbärlig gröda i många länder. En del av proteinet utgörs av allantoin, ett ämne som bidrar till fostrets celldelning hos högre ryggradsdjur, exempelvis människa. Det anses därför ha en märkligt sårläkande verkan, även i svåra fall av bensår och benbrott. I varma klimat ger vallörten upp till fem (!) skördar per år. Vid torka kan den viktiga rotstocken gå flera meter djupt och hämta upp fukt och värdefulla mineraler.
 
Vinruta (Ruta graveolens)
Romarna lade på sin tid blad av vinruta i vinet (därav namnet vinruta) och drack detta som föryngringsmedel. Både Michelangelo och Leonardo da Vinci hävdade att vinrutan med sin översinnliga kraft hade stärkt såväl deras syn som visionära förmåga. Med vinruta har man stänkt vigvatten i kyrkor, fördrivit djävulen, avvärjt pest samt botat epilepsi, spasmer och ormbett. I munkklostrens trädgårdar har vinrutan odlats för sin lugnande verkan till kyskhetens stöd, men har också ansetts abortframkallande. I Grekland ingick den som huvudingrediens i ett motgift mot alla gifter. Och så har den stått modell för kortlekens klöver.
 
Vintergröna (Vinca minor)
Av gammalt har plantan använts till kärleksdrycker och djävulsutdrivning. Virad kring kroppens utsatta del har den också ansetts häva kramptillstånd. Även till att stoppa blodflöde har vintergröna använts, och en salva av hackade blad och hackat fläsk ströks på inflammerad hud.
 
Vägvårda/ Cikoria (Cichorium intybus)
Hennes älskade gick till sjöss och kom aldrig tillbaka, därför grät flickan tills hennes blå ögon förvandlades till blommor, till cikorians blommor, enligt sagan. Men myrornas syra kan färga blommorna röda – lägg en cikoriablomma i en myrstack och se vad som händer! Cikorian har gott rykte för sin punktlighet: blomman sluter sig i fem timmar efter att den öppnats, samma tider dag efter dag men olika beroende på breddgrad. Av rotstocken kan man tillverka ett koffeinfritt kaffesurrogat.
 
Åbrodd (Artemesia abrotanum)
Släkt med malört. Har varit en mycket betydelsefull medicinalväxt. Förr användes den för att bota alla möjliga åkommor från gulsot och vattusot till inälvsmask och ormbett. De medeltida korsriddarna använde åbrodd som skydd mot pesten. Den ingick också i den starkt doftande kyrkobuketten som kvinnorna förde med sig till kyrkan.
 
Äkta johannesört (Hypericum perforatum)
Var en mycket viktig medicinalväxt. När man gnuggar blomman mellan fingrarna ger den ifrån sig ett rött färgämne (mansblod) och därför trodde man att den hade magiska egenskaper. Den placerades ovanför religiösa ikoner för att hålla ”det onda” borta. Redan 1652 rekommenderade Culpeper den ”vid melankoli och galenskap”.
 
Referenser 
Annas örtagård, Anna Bergenström
Boken om kryddor – Historien om kryddornas ursprung, bruk & egenskaper, Jan-Öjvind Swan
Bonniers stora bok om trädgård (kapitlet kryddväxter), Gunnel Nyblom-Holmberg
Brostugans örtagård, Föreningen Brostugans Örtagård
Den nya nordiska floran, Bo Mossberg, Lennart Stenberg
Kryddor & örter, Anne Wilsson
Prismas stora örtabok, Antony Atha
Virtuella floran på internet: www.linnaeus.nrm.se/flora, Naturhistoriska riksmuseet
Vår örtabok – Allt om örter från odling till användning, Lesley Bremness
Året om i örtagården, Elisabet Hoppe
Örtbibeln, Peter McHoy & Pamela Westland
Örter vid Linnés Råshult, Gunnar Petersson
Örtteer, Richard Craze
30 kryddor i grytan, Marianne Lüchou
 
Övrigt: Diverse specialartiklar om örter/kryddor, Hemträdgården m fl
 
 
Boendelängd

Rosendal

 

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

 

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1681

1707?

 

Andersson Wreth Daniel

1660C

   

Soldat

    

1709

1712

Soldat

Eriksson Wreet Lars

1688

Grebo

  

Soldat

   

Antagen till soldat i november månad 1709. Är då 21 år.

”Förlorat den 22 febr., på slaget, två gula strumpor.

Commenderad till Flottan.”

1714

1714

Tremänning

Hjulberg Jonas

1680C

   

Soldat

    

1715

1719

Soldat

Andersson Wretman Anders

1695C

 

17190104

 

Soldat

   

Svensdotter Anna

1695C

   

Soldat

   

Jönsson Wretman Nils

1700C

   

Soldat

   

Andersson Anders

17160930

Vist, Vreta Rosendal

   
   

Andersson Per

17180225

Vist, Skorpa

   
   

Soldat vid 20 år, Kan läsa. Har som reservsoldat Sven Eliasson, 19 år.

Vigd 1716 vid Anna Svensdotter, Sturefors.

”Har kappan, allenast brukat i Norska kampanie 1716, men rock, hatt, gul klädesväst och byxor, gehäng och handskar förslitna. Felas kruthorn. Fått av roten nya skor och strumpor sista mönstringen.

1739

1742

Soldat

Svensson Rosengren Nils

1720C

 

17420930

 

Soldat

   

Soldat vid 20 år.

Död på Vargholmen 30 september 1742.

1743

1748

Soldat

Klasson Rosengren Zakarias

1729C

   

Soldat

   

Soldat vid 23 år

På rotens begäran härifrån transporterad och insatt för Nr 32 på Torpa rote av detta kompanie.

1748

1757

Soldat

Rosenlund Didrik

1729

 

17570714

Lungsot

Soldaten

   

Soldat vid 20 år.

Död 14 juli 1757, 28 år, lungsjuk.

1758

1759

Soldat

Rosenlund Per

1735C

 

18590318

 

Soldat

   

”Ankommen från Sverje dh 14 sept. 1758, sjuk vi regementet.”

Död 18 mars 1759.

1765?

1770

Korpral

Egnell Fredrik Karl

1740C

   

Korpral

   

”Vollont. Avancerat till Corpral med lön den 1 juni 1766.”

”siuk hemma på roten” vid 1767 års mönstring.

Flyttad till Nr 20 Vässentorps rote den 1 april 1770.

1774

1785?

Klarinettblåsare

Wretman Olof

1756

   

Vollontär

   

Soldat vid 18 år.

Klarinettblåsare. 1785 står han som Vollontär

1789

1790

Soldat

Wretbom Sven

1768

   

Soldat

   

Soldat vid 21 år. Längd 5 fot 7 tum.

Död 7 maj 1790

1790

1796

Soldat

Wretbom Daniel

1770

 

17960308

Håll Och St.

Lifgrenadieren

   

Månsdotter Brita

1763

    
   

Danielsdotter Anna Sofia

17930509

Vist, Rosendal

   
   

Danielsson Daniel

17950802

Vist, Rosendal

   
   

Soldat vid. 21 år. Född 1767 i Vist. Längd 5 fot 7 ½ tum.

Var troligen tidigare vargeringskarl för Nr 33 Norrberga och Nr 34 Wreta rotar.

Gift 1790 med Brita Månsdotter, född 1763. Död på roten den 8 mars 1796 i håll.

1796

1818

Soldat

Persson/Wretbom Petrus

17740721

Vist, Kringstorp

18390727

Tärande sjukdom

Livgrenadjär

   

Pettersdotter Brita

17590731

Vist, Smedstorp

18340928

Ålderdom

Föräldrar: F Peter Carlsson och Hustru Maja Greta

   

Pettersson Karl

17950731

Vist, Wäst. Sjöändan

   
   

Pettersson Petter

17971120

Vist, Rosendal

   
   

Pettersdotter Katarina Lisa

18010923

Vist, Rosendal

   
   

Född 1775 i Vist och son till bonden Petter Jönsson i Kringstorp. Längd 5 fot 10 ½ tum.

Gift 1796 med Brita Persdotter, född 1759 i Vist. Död 1834 i Bergdalen.

Enligt 1803 och 1806 års rullor var han då kommenderad till arbete vid Kinda kanal.

1811 klagar han över svag syn och ställs på förbättring.

1818; ”Får afsked, förlorat ena ögat.”

Bor vid sin död vid Bergdalen.

1819

1845

Soldat

Krantz Anders

17960504

Skärkind

18691210

Bröstinfl.

F. D. Grenadier

   

Abrahamsdotter Maja Stina

17900915

Linköping

18470907

Reumatisk värk

F: Abraham Sjöstrand o Anna Karlsdotter 39 år

   

Andersson Anders Peter

18210111

Vist, Rosendal

   
   

Andersdotter Anna Lisa

18230115

Vist, Rosendal

   
   

Andersdotter Anna Stina

18231231

Vist, Rosendal

   
   

Andersson Karl Johan

18260108

Vist, Rosendal

   
   

Andersson Wessen Johannes

18280817

Vist, Rosendal

   
   

Andersson Gustaf

18311029

Vist, Rosendal

   
   

Född 4 maj 1796 i Skärkind s:n. Soldat vid 23 år. Längd 5 fot 9 tum.

Gift 1820 med Maja Stina Abrahamsdotter, född 1791 i Linköping.

1839 är Anders sjuk och har då lämnat följande intyg till regementet: 

”Att Lifgrenidiären Anders Krantz från Rosendahl på Vreta ägor inom Vist församling förliden gårdag hastigt insjuknade i hetsig feber, efter föregången frysning och värk i kroppen samt håll. Är urståndsatt att infinna sig vid nu blifande mönstring. 

Intygas härigenom af Wist 26 juni 1839 

Rudebeck 

Pastor 

Lars Jönsson i Wreta, Petter Anderson P.A.S i Wreta” 

1845: Begär och får såsom skadad i arméns tjenst afsked med underhåll. Tjent väl. 

Flyttar till Bergdalen samma år.

1845

1859

Soldat

Månsson Krantz Karl Johan

18230302

Grebo

   
   

Jonsdotter Kajsa

1819

Landeryd

   
   

Karlsson August Alfred

18500413

Vist, Rosendal På Vreta Ägor

   
   

Krantz Axel

18520527

Vist, Rosendal

   
   

Krantz Frans Oskar

18550121

Vist, Rosendal

   
   

Förut kallad Månsson. Född 2 mars 1823 i Grebo s:n.

Antagen till soldat 1845. Längd 5 fot 11 tum.

Gift med Lena Caisa Jonsdotter, född 1819 i Landeryd s:n.

Interimsavskedad 1859 och flyttade då till Hagsäter.

1859

1889

Soldat

Wirf Karl Johan

18390723

 

18920926

  
   

Krän Karolina

18340518

Vist, Skorpa

1897

  
   

Wirf Karl Johan

18630523

Vist, Rosendal

   
   

Wirf Anna Olivia

18650814

Vist, Rosendal

   
   

Wirf Beda Elisabet

18790612

Vist, Rosendal U Vreta

   
   

Förut kallad Jarl. Född 28 juli 1839 i Grebo s:n.

Antagen till soldat 1859. Längd 6 fot 1 tum.

Flyttade efter avskedet till Kristinelund 1890.

1890

1905C

 

Johansson/Viking Gustaf Alfred

18730415

Svinstad

19421202

  
   

Andersdotter Jenny

18730208

    
   

Viking Karl Gustaf Vallentin

18980214

Vist

   
   

Viking Einar Valfrid

18991119

Vist

   
   

Viking Adolf Folke

19011124

Vist

   
   

Viking Torsten Valdemar

19060128

Vist

   
    

1906C

1920>

Torpare/

Modig Johan Alfred

1872

Värna

   

byggnads-

arbetare

   

Fransén Elin Maria

1880

Linköping, S:t Lars

   
   

Modig Ernst Ivar

1898

Grebo

  

Son i 1:a äktenskapet

   

Modig Elsa Maria

1906

Grebo

   
   

Modig John Albert

1907

Vist, Rosendal

   
   

Modig Nils Alexander

1909

Vist, Rosendal

   
   

Modig Karl Linné

1911

Vist, Rosendal

   
   

Modig Erik Olof

1913

Vist, Rosendal

   
    

1920

1994

Torpare/arbetare

Gustafsson Emanuel

1899

Vist

1995

  
   

Granath Karin

1899

Södra Vi

1974

  
   

Gustafsson Anna-Lisa

1919

Vist, Vreta Rosendal

   
   

Gustafsson Helmer

1922

Vist, Vreta Rosendal

   
   

Gustafsson Ingrid

1926

Vist, Vreta Rosendal

   
   

Gustafsson Gunborg

1929

Vist, Vreta Rosendal

   
   

Gustafsson Astrid

1932

Vist, Vreta Rosendal

   
   

Gustafsson Lars

1942

Vist, Vreta Rosendal