Bomtorpet

Läge: ca 100 m från Sturefors centrum
Byggt:
Koordinater RT90: X:6468338 Y:1495068
Koordinater WGS84: 58°20’18″N 15°43’16″E
Adress: Björnbärsvägen 13A

Karta Lantmäteriet

Bomtorpet, som i dag används av Wist Hembyggdsförening för studiecirklar, hembygdsforskning, grupparbeten, styrelsemöten, dokumentarkiv m.m., har en lång och intressant historia.

Bomtorpet finns med redan på en karta, Arealavmätning 1695, som soldattorp. Torpet, rote Nr: 24 vid Kinds kompani, tillhörde första Livgrenadjär-regementet. Rotebönder för Bomtorpet var tre gårdar från Norrberga by samt gården Toketorp. Läs även om indelningsverket, som kom till 1682, här.

Under Karl XII:s fälttåg hade den indelta armen genom strider och sjukdomar fått en stor åderlåtning av soldater. Det var i första hand sjukdomar som var den stora faran för soldaternas liv. Man räknar med att två tredjedelar dog av sjukdomar, medan striderna skördade en tredjedel. Genom de stora förlusterna så började intresset för soldatyrket att svalna. Därför strävade Karl XII efter att höja den sociala standarden för soldaterna och deras familjer. Bl.a. så bestämdes hur soldaternas bostäder skulle få en högre standard. Så efter 1715 ser vi hur man bland flera rotar uppförde nya hus som motsvarade förordningen. Detta kan ha gällt även Bomtorpet. Det är dock inte uteslutet att det hus som byggdes om vid totalrenoveringen 1915, se nedan, var identiskt med det ursprungliga.

Torpets fähus torde ha legat vid granarna på tomtens östra gräns. Torpets odlade mark låg ca. 400 meter norr om torpet, norr om nuvarande koloniområdet. Marken är numera skogbevuxen, men man kan där fortfarande se landdiken efter tidigare odling.

Genom sin tjänstgöring i främmande länder så blev knektarna uppskattade för sina historier från främmande land. Soldattorpen blev även berikade med växter från andra länder. En vanlig växt som hamnade knektarnas ränsel var liljelökar. På Bomtorpet finns inte mindre än tre olika liljor (gul daglilja, Brandlilja och Krollilja, röd och vit) som knektarna fört hem. Liljorna är nu vildvuxna och finns över hela tomten.

 

Fram till 1829 användes Bomtorpet för sitt ursprungliga ändamål, torpet utgjorde bostad och huvudsaklig lön till rotens knektar. Mellan 1829 och 1915 beboddes och brukades Bomtorpet av olika hantverkare.

1915 genomfördes en total renovering av Bomtorpet som anpassades till den då aktuella standarden för arbetarbostäder. Hela huset höjdes med tre stockvarv. En ny murstock uppfördes med järnspis och ugn i köket. Stora rummet försågs med rörspis (liknande en kakelugn fast reveterad). Alla golv byttes ut till spontade trägolv (skurgolv). Tidigare fanns entredörren där nuvarande köksfönstret sitter. I stället uppfördes en utbyggd förstuga med entredörr på husets östra gavel. Köket förstorades på bekostnad av den tidigare kammaren, där återstoden av kammaren blev skafferi. Efter helrenovering av stugan med bl.a. tillkomsten av den utbyggda entrén på östra gaveln, kom därefter lantarbetare (statare) att få sin bostad här.

Bomtorpet kommer i Hembygdsföreningens ägo

Under 1900 talet uppläts torpet för statare till Norrberga, för att från 1957 hyras ut till sommargäster. 1986 övertogs Bomtorpet av Vist Hembygdsförening, som 1997 friköpte fastigheten.
Sedan vådeld härjat bland centralortens kulturbyggnader, där bl.a. 1700 tals kyrkan eldhärjades 1961. Så återstår endast två gamla byggnader i centralorten Enl. Hans Eneroth så skall ett av uthusen vid Nordanbacka ha anor från 1500 talet. För övrigt så är det bara Bomtorpet som fått behålla sin gamla värdighet, med över 200 år på nacken.

Värdet av Bomtorpet som kulturbyggnad observerades av folk från museet när den nya bebyggelsen började tränga på i området. Enligt de första byggnadsplanerna så skulle husraden, som är belägen omedelbart söder om Bomtorpet, ha uppförts med ytterligare en lägenhet i västra änden, men genom ingripande från museet så fick husraden i stället förlängas åt öster. Detta för att Bomtorpet skulle kunna ses från Sturefors centrum.

När den sista sommargästen flyttade från Bomtorpet så var det en mindre grupp i Hembygdsföreningen som såg hur förfallet började tära på den gamla byggnaden. Förslag väcktes till styrelsen att föreningen skulle uppvakta kommunen för att få överta förvaltningen och underhållet av torpet och 1986 uppläts Bomtorpet till föreningen.

1997 fick föreningen efter segslitna förhandlingar friköpa fastigheten för 2000 kronor. När man gör ett sådant här kulturellt förvärv, så behöver en målsättning fastställas hur förvärvet skall förvaltas. Klart var vid övertagandet av Bomtorpet, med soldatanor från 1700 talet, att återskapa byggnaderna till 1700 tals nivå var av kostnadsskäl omöjligt. I stället blev det den sista epoken som fick bli ledtråd. Att återskapa miljön från en arbetarbostad från 1930 talet. En miljö som även passar för föreningens studieverksamhet.

Här har också samlats material i ord och bild som skildrar all ideell verksamhet Sturefors. Samarbete har etablerats med skolan, där flera elever hämtat inspiration och material för uppsatsskrivningar upp till universitetsnivå. Här finns också böcker som skildrar kulturlivet i socknen och andra platser.

Till Bomtorpet kommer ofta människor som har haft anfäder, så långt tillbaka som från soldattiden för att återknyta bekantskapen ”i fädrens spår”.

[N.Sj.]

Mer att läsa om Bomtorpet

Margareta Nilsson, vår hembygdsförenings arkivarie 2008 -

(Denna presentation av Margareta och vårt dokumentarkiv har tillkommit efter ett samtal i Bomtorpet den 26 november 2021, Text och foto: Mats Persson)

En hembygdsförening ska ha ett arkiv där material, dokument, bilder och ting från socknen, kan samlas och arkiveras. Det har Hembygdsförbundet ålagt oss och det är en av föreningens viktigaste uppgifter.

Margareta Nilsson invaldes i styrelsen 2006. Redan 2007 blev hon ansvarig för arkivet tillsammans med Hans Roos och 2008 blev hon ensam arkivarie. Hembygdsförbundet gav henne en utbildningsdag inriktad på vårt slag av arkiv. Margareta har tidigare arbetat i kyrkan och där fått utbildning för att sköta ett arkiv på en griftegård, så hon har erfarenhet av arkivarbete.

Många medlemmar gör ett stort arbete i det tysta för föreningen. Margareta Nilsson är en av dessa. Här är hon i "sitt" välordnade arkiv i Bomtorpet.

Då, 2008, fanns det ett rudimentärt arkiv i kyrktornet, "Böcker i arkivet". Det var utgångsläget för Margareta som började sortera upp materialet enligt vedertagna arkiveringsregler. Hon gjorde också en mall i Excel och började alltså att digitalisera arkivet, åtminstone som rubriker.

Material tillkommer hela tiden från medlemmar och andra, nästan på ett "organiskt" sätt, som Margareta uttrycker det. Det är många som bidragit till arkivet. Ingen nämnd, ingen glömd.
Mycket av det som kommer in behöver inte eller ska inte tillhöra arkivet. Det är en av svårigheterna med arbetet - att skilja ut det som ska ingå i arkivet och det som lämnas utanför. Margareta har fått hjälp av Hans Hansson att välja ut vad som ska sparas av det digra material.
Det förekommer också många kopior och dupletter av originalhandlingar och ett problem blir då att hitta det som är kopierat för att inte arkivera alltför mycket.

Mitt i samtalet frågar jag Margareta: "Vad är roligt med arkivjobbet?" Det kommer ett leende och ett snabbt svar: "Jag tycker om att ha ordning"!
Detta, Margareta, är vi medlemmar glada och tacksamma för.

Just nu, i skrivande stund (januari 2022), arbetar Margareta med pärmar som kommit in från en medlem. Det finns sedan ännu mer inkommet som pockar på uppmärksamhet.

Bildarkivet är ett eget arkiv. Många foton finns i arkivdelen i kyrktornet. Hans Hansson har gjort ett jättejobb med att digitalisera bilder som går att se på hemsidan. Men hur mycket är digitaliserat? Margareta har ingen bra översikt över detta. Bilder finns i arkivlådor och diabilder finns i stora mängder. Hans Hansson har gjort listor över färgdior, med det finns alltså mycket kvar att göra. Det finns även en arkivdel med CD-skivor, DVD-skivor, ljudband och kassettband . Om detta har varje arkivarie en fråga: hur länge klarar dessa medier att behålla sin information?

I föreningen känner vi oss trygga med att ha Margareta som håller ordning i arkiven. Vi önskar henne god fortsättning med arbetet!

Arkivet består av många pärmar och är uppdelat på två lokaler: Vist kyrkas torn och här i Bomtorpet
"Jag tycker om att ha ordning"!

Taket på Bomtorpet har varit i stort behov av renovering, och i samband med att vår närmaste granne, RE-fastigheter påbörjade omdaningen av sina fastigheter på Björnbärsvägen kom Wist Hembygdsförening överens med att överlåta ca 30 kvm mark öster om vår vedbod / förråd, som tack för detta har föreningen fått en penninggåva som möjliggjorde nytt enkupigt taktegel på Bomtorpet, samtidigt med detta arbete fick den lilla boden överta bättre begagnade takpannor. Så vi har nu gjort klart dessa två tak med ny taktäckning och bytt ut nockbrädor, vindskivor, målat och tjärat.

Ett stort tack till samtliga inblandade som under sommaren 2017 lagt ner många frivilliga timmar i detta projekt.

Takläggarna Göran Gustafsson och bakom honom  Bengt Gustavsson tar en paus vid de tegelpannor som snart ska upp på taket.
Text och foto: Håkan Gustafsson

Hängrännan hade ramlat ner vid ett tidigare snöras.
Bengt "Myra" Gustavsson, Lars "Lill-Lasse" Gustavsson och Jack Landin hjälptes åt och fick upp hängrännan

"Skynda er med stegen, gubbar! Jag orkar inte hålla så länge till!"
"Klart!" Text och foto: Karin Lundin, 2018-01-15
Hilda Wilhelmina Eriksdotter
Född 1864 i Eriksholm, död 1937 i Wheatridge, Colorado

Fadern var snickare och vagnmakare. Hon emigrerade till USA 1886, först till Aurora, Illinois, sen till Colorado, och jobbade som tjänsteflicka. År 1896 gifte hon sig med Sven Johan Erickson, ursprungligen från Kalmar trakten, och de drev en handelsträdgåd tillsammans i Wheatridge, Colorado.  De hade två barn, Martin Theodore Erickson och Carl John Erickson.
Hennes make avled 1918 och hon drev handelsträdgården med sina två söner tills hon avled 1937.

Uppgiftslämnare om Hilda Wilhelmina Eriksdotter är sonsonen Mark Ericson, Murrieta, Californien, USA, som tillsammans med sin fru Linda och bror David besökte sina rötter här i slutet av september 2019 (se bilden nedan)

Mark tog kontakt med föreningen och Anders Ekdahl 2019 och aviserade sitt besök. De ville gärna se Bomtorpet och Eriksholm under en guidad tur. Anders och jag, Mats P, ställde upp och tog emot dem den 25 september. Gruppen Erickson var väl förberedda med hjälp av vår hemsida som fick många lovord. Vi besökte Bomtorpet inne och ute. Det var liv och rörelse där.
Sedan åkte vi till Eriksholm där vi var välkomna att promenera runt. Den unga, nyinflyttade familjen Alvin hade just städat den äldsta ute-ladan och fått fram en riktigt gammal släde som säkert var från förra sekelskiftet och mycket väl kunde vara tillverkad av Marks och Davids farmors far, vagnmakaren Erik Gustav Eriksson.
Som avslutning tog vi en tur till Fornhemmet och visade det. Mark, Linda och David Erickson var mycket nöjda med besöket och vi fick ett varmt tack via epost efter deras hemkomst.
(Mark kommunicerar på perfekt svenska! Han har gått kurser i svenska over there).

David Ericson, Anders Ekdahl, Mark och Linda Erickson under besöket till Bomtorpet. David är Marks "lillebror".

Bomtorpet

Soldattorp, Rote Nr 24, under Norrberga

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1674?

1687

Soldat

Andersson Nordman Olof

1645

Vist

17410723

 

Soldat

 

 

 

Okänd hustru

     

 

 

 

Olofsdotter Elisabet

16810224

Vist, Norrberga

   

 

 

 

Olofsdotter Karin

16830415

Vist, Norrberga

   

 

 

 

Antog tjänst vid regementet som utskriven soldat 1674.
Blev indelt soldat vid Bomtorpet 1684.
Avancerade till korpral 1687 och blev då transporterad till rote Nr. 26 vid Hållingstorp.

1687

1703

Soldat

Thorsson Hjort Abraham

1665C

   

Soldat

 

 

 

Nilsdotter Karin

16610707

Vist, ?

   

 

 

 

Abrahamsdotter Karin

16970719

Vist, Ägor

16981001

  

 

 

 

Abrahamsdotter Karin

16990708

Vist, Norrberga

   

 

 

 

Lejd av korpralen Johan Hjort på de vanliga villkoren, och hittransporterad uti Oluf Nordmans ställe som avancerat till korpral.
Abraham Hjort blev fördubblingskorpral den 23 augusti 1703.
Transporterad till ständig korpral vid rote Nr: 1.

1704

1704

Soldat

Nilsson Norrberg Gunnar

1680C

   

Soldat

 

 

 

Ankom till regementet den 21 juli 1704. Död på marschen till Sluup den 14 november samma år.

1709

1712

Soldat

Olofsson Norberg Anders

1688

Linköping, S:t Lars

  

Soldat

 

 

 

Antagen till soldat i november månad 1709. Är då 21 år. "Förlorat sina gula strumpor d. 28 febr. i slaget samt gehäng".

1711

1711

Soldat

Norrberg Anders

1790C

Kinneberga härad

  

Soldat. Antagen 15 januari 1711.

 

 

 

 

?

1714

Soldat

Matsson Norrberg Bo

1682

Närke

  

Soldat

 

 

 

Antagen till soldat 1710 och är då 28 år. Kan läsa och skriva.
1714: Avancerat till korpral vid Nr 121och transporteras hit igen från Nr 125.

1714

1720

Soldat

Johansson Hedenström Daniel

1697

Småland

17211016

 

Soldat.
1715: Felas kruthorn och musköthölster. 1718: Har kappan allenast brukat i norska campanier 1716, men handskar, gehäng, rock, gul väst och byxor förslitna. Fått av roten nya skor och strumpor sedan sista mönstringen. 1719 noteras nya anmärkningar och brister.

 

 

 

Larsdotter Ingegerd

1695C

    

 

 

 

Danielsson Johan

17160813

Vist, Norrberga

   

 

 

 

Danielsson Lars

17190412

Vist, Norrberga

   

 

 

 

 

1720

1727

Soldat

Larsson Norrström Anders

1700C

   

Soldat vid 20 år.
1721: Har musköt, bajonett och värja, men kappan nästan utsliten. Undfått i mars 1721 ny hatt, rock, gehäng och handskar.
Bandeler, taska och rem med alla dess tillbehör är av det gamla.
1725 befinns ha bråck, kasserad den 5 september

 

 

 

Månsdotter Brita

1700C

    

 

 

 

Andersdotter Anna

17241003

Vist, Bomtorpet

   

 

 

 

 

1727

1738?

Soldat

Norrbom Nils

1697

 

17720615

Ålderd.

Soldat, Kyrkowäktare

 

 

 

Kristiansdotter Maria

1684?

 

17371214

  

 

 

 

Nilsson Nils

17270715

Vist, Bomtorpet

   

 

 

 

 

1738

1752

Soldat

Norrbom Nils

1697

 

17720615

Ålderd.

Soldat, Kyrkowäktare

 

 

 

Jeremiasdotter Annika

1705

 

17510902

Wärk

 

 

 

 

Nilsson Jeremias

17400301

Vist, Bomtorpet

   

 

 

 

 

1752

1757

Soldat

Norrbom Nils

1697

 

17720615

Ålderd.

Soldat.
Ur generalmönsterrullan 1757 går att läsa "Gammal, tiänt först under dragonerna i Norje. Skuten i högra låret af ett stycke (granatskrot). Skadad, varit en bra karl." Får avsked, rekommenderas dubbelt underhåll.
Avsked vid 59 år.
Nils var kyrkväktare efter sin soldattjänst

 

 

 

Månsdotter Kerstin

1728

 

17761011

Fråssa Och Håll

 

 

 

 

Nilsdotter Anna

17540504

Vist, Bomtorpet

   

 

 

 

Nilsson Anders

17570304

Vist, Bometorpet

   

 

 

 

 

1757

1773

Soldat

Samuelsson Norrbom Johan

1735

 

17730603

Håll Sting

Soldat

 

 

 

Persdotter Sara

1742

 

17950620

Fråssa

 

 

 

 

Johansdotter Katarina

17680801

Vist, Brommetorp

   

 

 

 

Johansdotter Elisabet

17700828

Vist, Brommetorpet

   

 

 

 

Johansson Petrus

17721104

Vist, Brommetorpet

   

 

 

 

 

1774

1807

Soldat

Andersson Norrbom Jonas

1752

Ingatorp

18100116

Bröstfeber

Soldat Kyrkoväktare Föräldrar: Soldat Anders Wigren och Kiersti Andersdtr

 

 

 

Andersdotter Stina

17500627

Vist, Norrgården

18100130

Bröstfeber

F: Bonden Anders Bergsten och Annika Larsdtr.

 

 

 

Jonsson Andreas

17770507

Vist, Brommetorp

   

 

 

 

Jonsson Magnus

17790415

Vist, Brommetorp

   

 

 

 

Jonsson Johannes

17800827

Vist, Brommetorp

   

 

 

 

Jonsson Petrus

17821112

Vist, Brommetorp

   

 

 

 

Jonsson Nord Jonas

17861104

Vist, Bometorp

18091105

Lungsot

 

 

 

 

Jonasdotter Anna Kristina

17910819

Vist,

   

 

 

 

 

1807

1809

Soldat

Jonsson Nord Jonas

17861104

Vist, Bometorp

18091105

Lungsot

Var son till föregående soldat Jonas Norrbom.
Blev soldat 1807.
Var kommenderad till Norge, där han ådrog sig förkylning.

 

 

 

 

1810

1829

Soldat

Norrfeldt Jonas

1770

Nykil

18531023

Ålderdomsbräcklighet

Lifgrenadier.

 

 

 

Johansdotter Anna Greta

1781

Nykil

18510110

Ålder

Föräldrar: Bond Johann. Jonsson och Hustru Stina Jonsdtr.

 

 

 

Gift andra gången 1804 med Greta Johansdotter. Född 1780 i Nykil församling, död 1851.
1829 begär Jonas avsked för långvarig och högst berömlig tjänstgöring.
Är då sjuklig och svag och kan ej bidraga till sin försörjning.
Anmäls till underhåll.
Jonas var den siste soldaten vid Bomtorpet. Flyttade 1830 till nybygget Norrsätter.

 

 

Bomtorpet

Tidigare soldattorp, rote Nr 24, under Norrberga

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1830

1834

Skomakare

Persson Peter

1806

Rappestad

   

 

 

 

Månsdotter Inga

1801

    

 

 

 

Pettersson Alfred

18320530

Vist, Bomtorpet

   

 

 

 

Tre söner som flyttade till Rystad.

1834

1853

Skräddare

Ljungberg Per

1815C

    

 

 

 

Ekman Eva Augusta

1818

    

 

 

 

Persson August Alfred

18430728

Vist, Bomtorpet

   

 

 

 

Persson Valdemar

18440812

Vist, Bomtorpet

   

 

 

 

Persdotter Amalia Augusta

18470521

Vist, Bomtorpet

   

 

 

 

Persdotter Selma Karolina

18491124

Vist, Bomtorpet

   

 

 

 

Ljungberg Karl August

18530417

Vist, Norrsätter

18540629

Slag

Föräldrar: Skräddaren Pehr Ljungberg och Hustru Eva Gustafva

 

 

 

Ljungberg Karl Oskar Napoleon

18560214

Vist, Norrsätter

18570622

Slag

Föräldrar: Skräddaren Peter Ljungberg och Hustru Eva Gustafva

 

 

 

Ljungberg Karl Albert

18600624

Vist, Norrsätter

   

 

 

 

 

1853

1863

Snickare

Eriksson Erik Gustaf

18270206

Vist, Norrberga

18961225

Maginflammation

Föräldrar: Erik Pehrsson och hustru Anna Sophia Carlsdotter

 

 

 

Persdotter Lena Greta

18291229

Linköping, S:t Lars

18940802,
Eriksholm

Kräfta.

Föräldrar: Petter Hansson, bonde, hustru Maja Stina Danielsdotter

   

Eriksdotter  Clara Matilda

18530506

Vist, Bomtorpet  Norrberga

19320711,
Linköping domkyrko- församling

  

 

 

 

Eriksdotter Johanna Charlotta

18551221

Vist, Bomtorpet  Norrberga

19490103, Aurora, Illinois, USA

  

 

 

 

Eriksson Karl Johan

18570928

Vist, Bomtorpet Under Norrberga

19410125, Wheatridge, Colorado, USA

  

 

 

 

Eriksdotter Carolina Sophia

18590826

Vist, Bomtorpet

18800921, Vårdsberg

  
   

Eriksdotter Kristina Albertina

18610519

Vist, Bomtorpet

 efter 1826, Sverige

  
   

Eriksdotter Hilda Wilhelmina

18641018

Eriksholm, Styvinge

19370309,Wheatridge, Colorado, USA

  
   

Eriksson Axel Theodore

18690613

Eriksholm, Styvinge

19461101, Chicago, Illinois, USA

  

 

 

 

 

1867

1873

Torpare

Boman Karl Adam

1834

Tjärstad

   

 

 

 

Krän Anna Karolina

1824

Askeby

   

 

 

 

Boman Anna Lovisa

18610422

Vist, Bomtorpet Under Sturefors

   

 

 

 

Boman Kristina Ottilia

18640101

Vist, Bomtorpet Under Norrberga

   

 

 

 

 

1873

1915

Timmerman

Urbom Frans August

18400522

Landeryd

19130222

Wist, Bomtorpet

 

 

 

 

Hallman Maria Charlotta

18490519

Bjälbo

  

Flyttade till Landeryd 19150807.

   

David Herman

18850208

Wist, Bomtorpet

  

Flyttade till Linköping 19060330.

   

Frans Josef

18881230

Wist, Bomtorpet

   

 

 

 

 

1905

1912

Inhyses

Elmberg Jonas Magnus

18300515

Stockholm

19120125

Wist, Bomtorpet

F.d. apotekare. Inflyttade från Danderyd 19050522.
Änkling 19010217.

 

 

 

 

1915

1957

Statardräng

Andersson Otto Leonard

18781019

Grebo

  

Inflyttade från Landeryd 19151124.

 

 

 

Westling Alma Kristina

18801217

Vallerstad

   

 

 

 

Westling? Ernst Ture Harald

19100328

Säby, Jönköpings län

  

U.ä

 

 

 

Andersson Alice Emerentia

1918

Vist, Bomtorpet

  

Flyttade till Skogs Skattegård 1941.