Wist hembygdsförening

Välkommen till Wist hembygdsförening

Undantagsstugan i Fornhemmet 2021-06-16. Foto: Bertil Tunel

Närmast på programmet

Söndagar från 26 maj t.o.m. 25 augusti kl. 14:00-16:30
Visning av Bjärka-Säby Fornhem
. Välkomna in i husen.

Söndag 21 juli kl. 10:00
Slåttergille
och höhässjning vid Fornhemmet. Medtag kaffekorg.

Söndag 21 juli kl. 18:00
Friluftgudstjänst i Bomtorpet
Vist församling. Medtag fika.

Söndag 11 augusti kl. 13:00
Hembygdsdagen i Fornhemmet inleds med friluftsgudstjänst, därefter underhåller Blue Berrys. Lokala knallar, kaffeservering, lotterier

Söndag 25 augusti kl. 14:00-16:00
Våffelfest i Bomtorpet.

Ordförande: vakant

Kontakt

Senaste nytt

2024-06-20 Landshövdingen besöker Fornhemmet

2024-05-12 Torpvandring Stafsäter

2024-04-17 … Naturcirkel

2024-04-20 Gärdsgårdshägnad i Fornhemmet

2024-03-28 Årsmöte 2024-03-21

2024-03-22 Forntid i bygden – PDF

Bildarkiv

Fornhemmet

Fornhemmet kom till på initiativ och bekostnad av godsägare Oscar Ekman på Bjärka-Säby redan under 1920-talet. Hans syfte var att för efterkommande visa hur bondgårdar och torpställen såg ut och fungerade.

Bomtorpet

Bomtorpet, som i dag används av Wist Hembygdsförening för studiecirklar, hembygdsforskning, grupparbeten, styrelsemöten, dokumentarkiv m.m., har en lång och intressant historia, bl.a. som soldattorp.

Hjortkälla

Hjortkällaområdet är ur kulturminnes-synpunkt synnerligen unikt. Någon motsvarighet finns inte i Östergötland. Odlingslandskapet från 1500-talet till de stora skiftesförändringarna vid mitten av 1800-talet kan här avläsas i ett orört tegsystem.

* OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.
* Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av nätredaktörerna webmaster@wisthbf.se
* En del sidor, framför allt boendelängder, är uppställda som breda tabeller som kräver scrollning i sidled på mobiler.